Skapa en citatförteckning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionerna eller visa av alternativen som beskrivs i det här hjälpavsnittet är bara tillgängliga om stöd för engelska (USA), kanadensisk franska eller nederländska är aktiverat i språkinställningarna för Microsoft Office.

Vad vill du göra?

Läs mer om citatförteckningar

Markera citat

Skapa citatförteckningen

Redigera eller formatera en citatpost

Lägga till eller ändra en citatkategori för en citatförteckning

Ta bort en post från en citatförteckning

Läs mer om citatförteckningar

I en citatförteckning visas referenserna i ett juridiskt dokument, tillsammans med numren på sidorna där referenserna visas. Om du vill skapa en citatförteckning markerar du citaten så infogar Microsoft Word en särskild citatpost fält i dokumentet. Du kan sedan söka i dokumentet efter nästa långa eller korta citat att markera, eller så kan du automatiskt markera varje efterföljande förekomst av citatet Om du inte vill använda de befintliga citatkategorierna, till exempel mål eller statusar, kan du ändra eller lägga till citatkategorier.

När du skapar en citatförteckning söker Word efter de markerade citaten, organiserar dem efter kategori, refererar till deras sidnummer och visar citatförteckningen i dokumentet. Exempel: fältet

{ TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

skapar följande post i kategorin Mål i en citatförteckning:

Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Överst på sidan

Markera citat

 1. Markera det första citatet i dokumentet.

  Exempel: välj "Forrester v. Craddock, 51 Wn. 2d 315 (1957)."

 2. Tryck på Alt + Skift + I.

  Obs!: Du kan även klicka på fliken Referenser och sedan klicka på Markera citat i gruppen Citatförteckning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Redigera det långa citatet som du vill ska visas i citatförteckningen i rutan Markerad text.

  Obs!: Om du vill formatera texten högerklickar du på texten i rutan Markerad text och klickar på Teckensnitt. Välj de formateringsalternativ du vill använda.

 4. I rutan Kategori klickar du på kategorin som gäller för citatet.

 5. Redigera texten så att den matchar det korta citat som du vill att Word ska söka efter i dokumentet i rutan Kort citat.

  Ange till exempel "Forrester v. Craddock."

 6. Om du vill markera ett enskilt citat klickar du på Markera. Klicka på Markera alla om du vill markera alla långa och korta citat som matchar de som visas i dialogrutan Markera citat.

 7. Klicka på Nästa citat om du vill söka efter nästa citat i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Varje markerat citat som ett fält, TA (citatförteckningspost) infogas i formatet dold text. Om du inte ser fältet klickar du på Visa/Dölj Stycketecken Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

 • Om du senare lägger till fler citat i dokumentet kan du markera de ytterligare citaten genom att markera det ursprungliga citatet, trycka på Alt + Skift + I och klicka på Markera alla.

Överst på sidan

Skapa citatförteckningen

 1. Klicka där du till infoga citatförteckningen.

 2. Om du vill kontrollera att dokumentets sidbrytning är korrekt, måste du dölja fältkoder och dold text. Om fältet TA (citatförteckningspost)-fälten syns klickar du på Visa/Dölj Stycketecken Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

 3. På fliken Referenser, i gruppen Citatförteckning klickar du på Infoga citatförteckning.

  Gruppen Citatförteckning

 4. I rutan Kategori klickar du på den kategori du vill inkludera i citatförteckningen. Om du vill inkludera alla kategorier klickar du på Alla.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en tillgängliga design klickar du någon av dem i rutan Format.

  • Om du vill använda en anpassad citatförteckning väljer du de alternativ du vill ha.

   Tips: Om du vill använda ytterligare alternativ för att anpassa en citatförteckning kan du använda fält. Du kan till exempel skapa en citatförteckning för bara en del av dokument.

 6. Välj andra citatförteckningsalternativ du vill använda.

Meddelanden: 

 • Om du lägger till, tar bort, flyttar eller redigerar ett citat eller annan text i ett dokument ska du uppdatera citatförteckningen. Om du till exempel redigerar ett citat och flyttar det till en annan sida måste du kontrollera att citatförteckningen speglar det ändrade citatet och sidnumret. Klicka till vänster om citatförteckningen och tryck på F9 om du vill uppdatera den.

 • Ändra inte postera i den klara citatförteckningen. Om du gör det förlorar du ändringarna när du uppdaterar citatförteckningen.

Överst på sidan

Redigera eller formatera en citatpost

Om du vill ändra en citatpost måste du ändra texten i citatpostfältet.

 1. Om du inte ser TA-fält, klickar du på Visa/Dölj Stycketecken Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

 2. Leta reda på citatpostfältet för den post du vill ändra.

 3. Om du vill redigera eller formatera en citatpost ändrar du texten inom citattecknen.

  { TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

 4. Om du vill uppdatera citatförteckningen klickar du till vänster om citatförteckningen och trycker på F9.

Överst på sidan

Lägga till eller ändra en citatkategori för en citatförteckning

Om du inte vill använda de befintliga citatkategorierna, till exempel mål eller statusar, kan du lägga till eller ändra citatkategorier.

 1. Tryck på Alt + Skift + I.

 2. Klicka på Kategori.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta en befintlig kategori klickar du på den kategori du vill ersätta.

  • Klicka på en siffra mellan 8 och 16 för att lägga till en ny kategori.

 4. I rutan Ersätt med anger du namnet på kategorin du vill lägga till i listan Kategori.

 5. Klicka på Ersätt.

 6. Klicka på OK och sedan på Stäng.

Överst på sidan

Ta bort en post från en citatförteckning

 1. Om du inte ser TA-fält, klickar du på Visa/Dölj Stycketecken Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

 2. Markera hela citatförteckningen, inklusive klammerparenteser {} och tryck sedan på Delete.

 3. Om du vill uppdatera citatförteckningen klickar du till vänster om citatförteckningen och trycker på F9.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×