Skapa en checklista i Word

Word för Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Word kan du skapa två typer av checklistor:

 • Listor med kryssrutor eller bockmarkeringar i stället för punkter eller numrering. Använd rutor om du till exempel tänker skriva ut listan och bocka av varje slutfört objekt.

 • Listor som du kan bocka av i Word. Det här måste du lägga till en innehållskontroll från fliken utvecklare, men du behöver inte vara utvecklare för att göra det.

Det här exemplet på checklista fungerar på två sätt – den kan skrivas ut eller användas online.

Du kan skapa en checklista som du kan skriva ut eller använda online med hjälp av knappen Innehållskontroll för kryssruta på fliken Utvecklare i Word.

Ersätt punkter eller numrering med bockmarkeringar eller kryssrutor

 1. Markera hela listan – punkterna eller numreringen visas inte som markerade.

 2. Välj Start och välj sedan listan Punkter.

  Styckepunktlista

 3. Gör något av följande:

  • Om du ser bockmarkeringen eller kryssrutan du vill ha i Punktlistebibliotek, så markerar du den.

  • Gå till nästa steg om du inte ser bockmarkeringen eller kryssrutan som du vill ha.

 4. Välj Definiera ny punkt och öppnas dialogrutan Definiera ny punkt.

 5. Välj Symbol och välj sedan en symbol i tabellen med symboler.

  Tips: Om du vill se fler alternativ väljer du ett symbolteckensnitt i rutan Teckensnitt, t.ex. Wingdings.

 6. Bläddra igenom listan med symboler och välj sedan den symbol som du vill använda, t.ex. en öppen ruta ( Öppen ruta ) eller en tredimensionell ruta ( 3D-ruta ).

 7. Välj OK och välj sedan OK igen i dialogrutan Definiera ny punkt.

Symbolen som du väljer läggs till i Punktlistebibliotek och är lätt åtkomlig om du vill använda den igen.

Skapa en checklista som du kan bocka av i Word

Det finns fyra steg du skapar en lista med kryssrutor som du kan bocka av i Word. Den här typen av lista kräver en Innehållskontroll för kryssrutan, finns på fliken utvecklare.

 1. Välj Alternativ > Anpassa menyfliksområdet på fliken Arkiv.

 2. Välj Primära flikar i listan Anpassa menyfliksområdet.

 3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar och välj sedan OK.

  Kryssrutan Utvecklare

 1. På fliken utvecklare i gruppen kontroller. Välj Kryssrutan innehållskontroll för att infoga en kryssruta ( Öppen ruta ) framför ett objekt i en befintlig lista eller skapa en ny lista.

 2. Tryck två gånger på högerpilen, skriv det första objektet i listan och tryck sedan på Retur.

 3. Markera kryssrutekontrollen som du just har skapat och tryck på Ctrl + C för att kopiera kontrollen.

 4. Tryck på Ctrl + V för att klistra in objektet på den nya raden och byt sedan namn på objektet.

 5. Upprepa steg 6 och 7 tills listan är klar.

 6. Om du vill publicera ett X i kryssrutan, klicka i rutan.

Mer om Innehållskontroll för kryssrutor

Du kan använda något annat än kryssrutan Standard och X.

 1. Markera en innehållskontroll för kryssruta och välj Egenskaper i rutan Kontroller.

 2. Välj Ändra intill markerad symbol och/eller avmarkerad symbol i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll under Egenskaper för kryssruta.

 3. Välj en ny symbol i dialogrutan Symbol och välj sedan OK för att spara ditt val.

Om vissa poster i listan är längre än en rad kan du använda hängande indrag för att justera dem.

 1. Markera listan.

  Obs!: Punkter eller siffror visas inte som markerade.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke i gruppen Stycke på fliken Start.

  Dialogruteikonen för Stycke

 3. Under Indrag skriver du 0,25 i rutan Vänster.

 4. Välj Hängande under Special.

 5. Klicka på OK när du är klar.

När du är nöjd med listan gruppera om du vill låsa kontroller och objekten i listan på plats. På så sätt kan personer kan bocka av objekt i listan utan att ändra objekten sig själva.

 1. Markera listan (kryssrutekontrollerna och posterna i listan).

 2. Välj Grupp > Gruppera i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Obs!: Om du behöver ändra något vid ett senare tillfälle markerar du listan igen och väljer Grupp > Dela upp grupp.

Mer information finns i

Ändra kryssrutor
Skapa ett ifyllningsbart formulär
Kortkommandon för Microsoft Word 2016 för Windows

Skapa en checklista för utskrift

Om du bara behöver en checklista som du kan skriva ut, kan du skapa en lista där varje post har en kryssruta som du kan kryssa av på ett papper. Du kan även skapa en lista med kryssrutor och kryssa av poster elektroniskt genom att öppna dokumentet i Word.

Obs!: Om du inte kan kryssa av en post elektroniskt, kanske den är formaterad endast för utskrift eller så är kanske dokumentet låst.

Sättet som du skapar listan på beror på om dokumentet redan innehåller punktlistor med olika typer av punkter.

Skapa en punktlista med anpassade punkter

 1. Skriv själva listan.

 2. Markera listan.

 3. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista.

  Menyfliksområdet i Word

 4. Klicka på Definiera ny punkt.

 5. Klicka på Symbol.

 6. I rutan Teckensnitt klickar du på ett symbolteckensnitt som är installerat på datorn, t.ex. Wingdings.

 7. Bläddra igenom listan med tillgängliga symboler och dubbelklicka på den symbol som du vill använda, till exempel ett öppna rutan ( Öppen ruta ) eller en tredimensionell ( 3D-ruta ).

Skapa en tabell för att förhindra att befintliga punkter ändras

 1. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Infoga tabell.

 3. Skriv 2 i rutan Antal kolumner.

 4. Ange hur många rader du vill använda i rutan Antal rader. Du behöver en rad för varje objekt i listan.

 5. Klicka på OK.

 1. Klicka på cellen längst upp till vänster.

 2. I gruppen Symboler på fliken Infoga klickar du på Symbol och sedan på Fler symboler.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på fliken Symboler.

 4. I rutan Teckensnitt klickar du på ett symbolteckensnitt som är installerat på datorn, t.ex. Wingdings.

 5. Bläddra igenom listan med tillgängliga symboler och dubbelklicka sedan på den rutsymbol som du vill använda, t.ex. en öppen ruta ( Öppen ruta ) eller en tredimensionell ruta ( 3D-ruta ).

 6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på nästa cell som du vill lägga till en ruta i och tryck på Ctrl + Y för att lägga till en ruta till.

 8. När du har infogat en ruta för varje objekt som du vill använda klickar du på cellen längst upp till höger och skriver texten för den första posten. Upprepa det här steget för varje post i listan.

Även om du använder tabellen för listans layout vill du antagligen justera avståndet så att den kolumn som innehåller kryssrutorna inte är för bred och så att texten placeras nära kryssrutorna. Du vill troligen inte använda de kantlinjer som vanligtvis används för tabellen i Word. Gör följande om du vill göra de här ändringarna:

 1. Högerklicka i tabellen, peka på Autopassa och klicka sedan på Autopassa efter innehållet.

 2. Högerklicka i tabellen, klicka på Tabellegenskaper och klicka sedan på fliken Tabell.

 3. Klicka på Alternativ och skriv ett tal i rutorna Vänster och Höger som anger hur mycket utrymme som ska finnas mellan kryssrutan och texten, t.ex. 0,10 cm och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Kantlinjer och fyllning på fliken Tabell och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Klicka på Ingen under Inställning och klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan fortfarande se grå kantlinjer när du har tagit bort kantlinjerna. De är tabellens stödlinjer och visas inte när dokumentet skrivs ut. Om du inte vill se dem alls kan du dölja dem genom att klicka på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout under Tabellverktyg.

  Bild av menyfliksområdet

Skapa en checklista som du kan kryssa av i Word

Infoga en kryssruta i ditt dokument om du vill använda kryssrutor som du kan bocka av i Word. Det här ser bäst ut om du använder en tabell för att justera kryssrutorna med texten, och därför är det första steget att skapa en tabell. När du har skapat tabellen kan du infoga kryssrutorna i en kolumn, texten i den andra kolumnen och sedan kan du förfina layouten. Lås formuläret om du vill bocka av posterna.

Resultatet blir som i följande illustration.

Exempel på en lista med kryssrutor

 1. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Skriv 2 i rutan Antal kolumner.

 3. Ange hur många rader du vill använda i rutan Antal rader. Du behöver en rad för varje objekt i listan.

Oroa dig inte för kolumnernas storlek eller tabellens kantlinjer. Du kan åtgärda dem senare.

Du måste använda fliken Utvecklare för att lägga till rutorna som du kan bocka av.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ.

 3. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

  Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Lägg till kryssrutor

 1. Klicka på den översta vänstra cellen i tabellen som du infogade.

 2. Klicka på Tidigare verktyg i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare. Bild av knapp

 3. Klicka på Kryssruta Bild av knapp under Formulär från tidigare versioner.

  Obs!: Om kryssrutan har en grå bakgrund klickar du på Äldre verktyg i gruppen Kontroller och klickar sedan på Skuggning av formulärfält Bild av knapp för att ta bort den grå skuggningen.

 4. Klicka på nästa cell som du vill lägga till en kryssruta i och tryck på Ctrl + Y för att lägga till en kryssruta till.

 5. När du har infogat en kryssruta för varje objekt som du vill använda klickar du på cellen längst upp till höger och skriver texten för den första posten. Upprepa det här steget för varje post i listan.

Även om du använder tabellen för listans layout vill du antagligen justera avståndet så att den kolumn som innehåller kryssrutorna inte är för bred och så att texten placeras nära kryssrutorna. Du vill troligen inte använda de kantlinjer som vanligtvis används för tabellen i Word. Gör följande om du vill göra de här ändringarna:

 1. Högerklicka i tabellen, peka på Autopassa och klicka sedan på Autopassa efter innehållet.

 2. Högerklicka i tabellen, klicka på Tabellegenskaper och klicka sedan på fliken Tabell.

 3. Klicka på Alternativ och skriv ett tal i rutorna Vänster och Höger som anger hur mycket utrymme som ska finnas mellan kryssrutan och texten, t.ex. 0,10 cm och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Kantlinjer och fyllning på fliken Tabell och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Klicka på Ingen under Inställning och klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan fortfarande se grå linjer när du har tagit bort kantlinjerna. De är tabellens stödlinjer och visas inte när dokumentet skrivs ut. Om du vill dölja tabellens stödlinjer på skärmen klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg, och på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

Du måste låsa formuläret om du vill bocka av posterna genom att klicka i kryssrutorna. Men när formuläret är låst kan du inte ändra texten eller layouten, så se till att göra det här steget sist.

Obs!: Om du vill kontrollera stavningen i listan måste du köra stavningskontroll i dokumentet innan du låser formuläret.

När du vill redigera dokumentet kan du enkelt låsa upp formuläret. Kom bara ihåg att låsa det igen så att du kan klicka i kryssrutorna.

Lås formuläret

 1. Kontrollera att du inte använder designläget genom att klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Bild av knapp

 2. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

 3. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering under Redigeringsbegränsningar i Skydda dokument.

 4. Markera Fylla i formulär i listan över redigeringsbegränsningar.

 5. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 6. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan alla granskare ändra dina redigeringsbegränsningar.

Lås upp formuläret

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

 2. I åtgärdsfönstret Skydda dokument klickar du på Stoppa skydd.

Obs!: Om du använder ett lösenord för att skydda dokumentet måste du ange lösenordet innan du kan stoppa skyddet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×