Skapa en bild från celler, ett diagram eller ett objekt i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om det behövs kan du kopiera kalkylbladsdata, diagram eller objekt och klistra in dem som en statisk bild någonstans i ett kalkylblad eller ett diagram. Du kan också klistra in data som du har kopierat från ett annat program och klistra in dem som en bild i Microsoft Office Excel.

Kopiera data som en bild i Excel

 1. Om du inte vill att cellstödlinjerna ska visas i bilden avmarkerar du dem genom att göra följande:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Avmarkera kryssrutan Visa stödlinjer under Visa alternativ för det här kalkylbladet i kategorin Avancerat.

 2. I kalkylbladet eller diagrambladet markerar du cellerna eller klickar på det diagram eller objekt som du vill kopiera som en bild.

 3. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start, klicka på Som bild och sedan på Kopiera som bild.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Gör följande i dialogrutan Kopiera bild:

  1. Klicka på det alternativ som du vill använda under Utseende.

  2. Klicka på det alternativ som du vill använda under Format.

  Tips: Kontrollera att alternativen Som på skärm och Bild är markerade för bästa bildkvalitet. Observera dock att objekt som du kopierar med alternativen Som på skärm och Bild alltid klistras in med den ursprungliga storleken, d.v.s. 100 %. Om du exempelvis kopierar ett objekt i ett kalkylblad som skalats till 75 % kan objektet visas med en större storlek eftersom det klistras in med den verkliga storleken.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka där du vill klistra in bilden i kalkylbladet eller något annat dokument.

 7. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på Klistra in Bild av knapp eller tryck på CTRL + V.

Om du vill kan du ändra den här bilden om det behövs. Mer information finns i avsnittet formatbilder i Infoga bilder.

Kopiera data från ett annat program och klistra in dem som en bild i Excel

 1. I ett annat program, t.ex. Word, använder du kommandot Kopiera i det aktuella programmet för att kopiera de data som du vill klistra in som en bild i Excel.

 2. I Excel klickar du någonstans i ett kalkylblad eller diagram där du vill klistra in kopierade data som en bild.

 3. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. Markera sedan på Klistra in special.

 4. Välj mellan Klistra in som bild eller Klistra in bild som länk beroende på hur du vill klistra in bilden och välj sedan bild (Enhanced Metafile) under som i dialogrutan Klistra in Special och klicka på OK.

 5. Justera innehållets efter behov på fliken Format.

Om du vill kan du ändra den här bilden om det behövs. Mer information finns i avsnittet formatbilder i Infoga bilder.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Kopiera celldata och klistra in endast attribut

Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Klistra in värden, inte formler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×