Skapa en beräknad kontroll

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda beräknade kontroller i formulär och rapporter i Access-databaser för att visa resultatet av en beräkning. Om du till exempel har en rapport som visar antalet sålda artiklar och priset för varje enhet kan du lägga till en beräknad text ruta som multiplicerar de två fälten för att visa total priset. Egenskapen kontroll källa för den beräknade text rutan innehåller en uttryck som multiplicerar två fält (antalet objekt gånger som enhets priset) för att få resultatet.

Vad vill du göra?

Skapa en beräknad kontroll

Ändra en bunden kontroll till en beräknad kontroll

Lär dig vilka typer av kontroller som kan användas som beräknade kontroller

Skapa en beräknad kontroll

Med den här proceduren kan du skapa en beräknad kontroll utan att använda en kontroll guide.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigerings fönstret och klicka sedan på designvy.

 2. Klicka på verktyget för den typ av kontroll som du vill skapa i gruppen kontroller på fliken design .

  En lista över kontroll typer som kan användas som beräknade kontroller finns i avsnittet Lär dig vilka typer av kontroller som kan användas som beräknade kontroller.

 3. Placera markören där du vill placera kontrollen i formuläret eller rapporten och klicka sedan på formuläret eller rapporten för att infoga kontrollen.

 4. Om en kontroll guide startas klickar du på Avbryt för att stänga den.

 5. Markera kontrollen, tryck på F4 för att Visa egenskaps sidan och skriv sedan ett uttryck i egenskaps rutan kontroll källa . Om du vill använda Expression Builder för att skapa uttrycket klickar du på Knappen Verktyg bredvid egenskaps rutan kontroll källa .

 6. Växla till formulärvyn eller rapportvyn och kontrol lera att den beräknade kontrollen fungerar som förväntat.

  Meddelanden: 

  • Föregå varje uttryck med operatorn = . Till exempel: = [enhets pris] *. 75.

  • Mer information om hur du skapar uttryck finns i artikeln Lär dig att bygga ett uttryck.

  • Om du behöver mer utrymme för att skriva ett uttryck i egenskaps rutan kontroll källa trycker du på SKIFT + F2 för att öppna rutan Zooma .

  • Om formuläret eller rapporten baseras på en fråga vill du kanske placera uttrycket i frågan i stället för i en beräknad kontroll. Det här kan förbättra prestanda och, om du ska beräkna summor för grupper av poster, är det enklare att använda namnet på en beräknat fält i ett mängdfunktion.

  • När du sorterar efter en beräknad kontroll i ett formulär eller en rapport kontrollerar du att egenskapen format för kontrollen är korrekt inställd. Annars kan beräknade numeriska eller datum värden sorteras i alfabetisk ordning i stället.

Överst på sidan

Ändra en bunden kontroll till en beräknad kontroll

Ett bra sätt att skapa en beräknad kontroll är genom att först skapa en bunden kontroll (till exempel genom att dra ett fält från fönstret fält lista till formuläret eller rapporten) och sedan redigera den bundna kontrollens egenskap för kontroll för att skapa ett uttryck. Det fungerar bra så länge du ser att namnet på kontrollen inte är i konflikt med något av fält namnen i uttrycket. Mer information om hur du skapar en bunden kontroll genom att dra ett fält från fönstret fält lista finns i artikeln lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport.

Förutsatt att du redan har skapat den bundna kontrollen kan du använda följande procedur för att ändra den till en beräknad kontroll och undvika eventuella namn konflikter.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigerings fönstret och klicka sedan på designvy.

 2. Klicka på det fält som du vill ändra och tryck sedan på F4 för att öppna egenskaps sidan.

 3. På fliken alla på egenskaps sidan, om egenskapen namn matchar egenskapen kontroll källa kan du redigera egenskapen namn så att de två egenskaperna inte stämmer överens. Kontrol lera att namnet inte är ett reserverat ord eller namnet på ett annat fält i databasen. Mer information om reserverade ord finns i artikeln Lär dig mer om reserverade ord och symboler i Access.

 4. Redigera strängen i egenskaps rutan kontroll källa så att den innehåller det uttryck som du vill använda.

 5. Tryck på CTRL+S för att spara ändringarna.

 6. Växla till layoutvyn eller formulärvy och kontrol lera att den beräknade kontrollen fungerar som förväntat.

Om kontrollen inte visar de data som du vill använda (om du till exempel visar #Name? i kontrollen) kontrollerar du att alla fält som du har använt i uttrycket är tillgängliga i formuläret eller rapporten. Om data källan är en fråga kan du behöva lägga till ett eller flera fält i frågan innan uttrycket fungerar.

Meddelanden: 

 • Föregå varje uttryck med operatorn = . Till exempel: = [enhets pris] *. 75.

 • Om du behöver mer utrymme för att skriva ett uttryck i egenskaps rutan kontroll källa trycker du på SKIFT + F2 för att öppna rutan Zooma .

 • Om formuläret eller rapporten baseras på en fråga vill du kanske placera uttrycket i frågan i stället för i en beräknad kontroll. Det här kan förbättra prestanda och, om du ska beräkna summor för grupper av poster, är det enklare att använda namnet på en beräknat fält i ett mängdfunktion.

 • När du sorterar efter en beräknad kontroll i ett formulär eller en rapport kontrollerar du att egenskapen format för kontrollen är korrekt inställd. Annars kan beräknade numeriska eller datum värden sorteras i alfabetisk ordning i stället.

Överst på sidan

Lär dig vilka typer av kontroller som kan användas som beräknade kontroller

Text rutor är det vanligaste alternativet för en beräknad kontroll eftersom de kan visa så många olika typer av data. Alla kontroller som har egenskapen kontroll källa kan användas som en beräknad kontroll. Vanligt vis är det obegripligt att använda en viss kontroll typ som en beräknad kontroll, eftersom du inte kan uppdatera den styr hur du kan uppdatera en bunden eller obunden kontroll. Om du till exempel placerar en kryss Rute kontroll i ett formulär och sedan anger ett uttryck i egenskapen kontroll källa för kryss rutan kan du inte längre Markera eller avmarkera kryss rutan genom att klicka på den. Kryss rutan visas markerad eller avmarkerad, baserat på resultatet av uttrycket. Om du klickar på kryss rutan visas ett varnings meddelande i åtkomst status fältet: kontrollen kan inte redige ras, den är bunden till uttrycket <your expression>. I en rapport kan det vara användbart att basera en kryss Rute kontroll på resultatet av en beräkning, eftersom kontroller i rapporter bara används för att visa information.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×