Skapa en beräknad kontroll

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda beräknade kontroller i Access-databaser för att visa resultatet av en beräkning. Om du har en rapport som visar antalet sålda artiklar och priset för varje enhet kan du till exempel lägga till en beräknad textruta som multiplicerar de två fält om du vill visa det totala priset. Egenskapen Kontrollkälla för textrutan beräknade innehåller en uttryck som multiplicerar två fält (antalet objekt arbetstider enhetspriset) om du vill hämta resultatet.

Vad vill du göra?

Skapa en beräknad kontroll

Omvandla en bunden kontroll till en beräknad kontroll

Lära mig vilka typer av kontroller som kan bli beräknade kontroller

Skapa en beräknad kontroll

I den här proceduren får du hjälp att skapa en beräknad kontroll utan att använda en kontrollguide.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 2. Klicka på verktyget för kontrollen som du vill skapa i gruppen Kontroller på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  En lista med kontrolltyper som kan användas som beräknade kontroller finns i avsnittet Lära mig vilka typer av kontroller som kan bli beräknade kontroller.

 3. Placera pekaren där du vill placera kontrollen i formuläret eller rapporten och klicka sedan i formuläret eller rapporten där du vill infoga kontrollen.

 4. Stäng kontrollguiden om en sådan startar genom att klicka på Avbryt.

 5. Markera kontrollen, tryck på F4 så att egenskapslistan visas och skriv uttrycket i egenskapsrutan Kontrollkälla. Om du vill skapa uttrycket i Expression Builder klickar du på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan Kontrollkälla.

 6. Växla till formulärvyn eller rapportvyn och kontrollera att den beräknade kontrollen fungerar som den ska.

 • Inleda varje uttrycket med operatorn = . Till exempel: = [Enhetspris] *.75.

  Mer information om hur du skapar uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

 • Om uttrycket inte får plats i egenskapsrutan Kontrollkälla trycker du på SKIFT+F2 för att öppna rutan Zooma.

 • Om formuläret eller rapporten baseras på en fråga kan det passa bättre att placera uttrycket i frågan i stället för i en beräknad kontroll. Det kan förbättra prestanda, och om du vill beräkna funktioner för postgrupper är det enklare att använda namnet på ett beräknat fält i en mängdfunktion.

 • När du sorterar en beräknad kontroll i ett formulär eller en rapport måste du ange egenskapen Format för kontrollen på lämpligt sätt. Annars kanske beräknade numeriska värden eller datumvärden sorteras i alfabetisk ordning i stället för nummerordning.

Överst på sidan

Omvandla en bunden kontroll till en beräknad kontroll

Ett bra sätt att skapa en beräknad kontroll är genom att först skapa en bunden kontroll (till exempel genom att dra ett fält från fönstret Fältlista till formulärets eller rapportens) och sedan redigera bundna kontrollens egenskap för Kontrollkälla om du vill skapa ett uttryck. Det här fungerar bra, så länge du se till att namnet på kontrollen inte står i konflikt med något av fältnamnen i uttrycket. Mer information om hur du skapar en bunden kontroll genom att dra ett fält från fönstret Fältlista finns i artikeln lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport.

Om du redan har skapat en bunden kontroll ska du använda följande procedur om du vill ändra den till en beräknad kontroll och undvika namnkonflikter.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 2. Klicka i fältet som du vill ändra och öppna sedan egenskapslistan genom att trycka på F4.

 3. På fliken alla för egenskapssidan om egenskapen Name matchar egenskapen Kontrollkälla , att redigera egenskapen Name så att de två egenskaperna inte matchar. Se till att det namn du anger inte är ett reserverat ord eller namnet på ett annat fält i databasen. Mer information om reserverade ord finns i artikeln reserverade ord och symboler i Access.

 4. Redigera strängen i egenskapen Kontrollkälla så att den innehåller önskat uttryck.

 5. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

 6. Växla till layoutvyn eller formulärvyn och kontrollera att den beräknade kontrollen fungerar som den ska.

Om kontrollen inte visar de data som du vill ha (till exempel om #Namn? visas i kontrollen) kontrollerar du formulärets eller rapportens datakälla, så att alla fält som du använder i uttrycket är tillgängliga. Om datakällan är en fråga kanske du måste lägga till ett eller flera fält i frågan innan uttrycket fungerar.

 • Inleda varje uttrycket med operatorn = . Till exempel: = [Enhetspris] *.75.

 • Om uttrycket inte får plats i egenskapsrutan Kontrollkälla trycker du på SKIFT+F2 för att öppna rutan Zooma.

 • Om formuläret eller rapporten baseras på en fråga kan det passa bättre att placera uttrycket i frågan i stället för i en beräknad kontroll. Det kan förbättra prestanda, och om du vill beräkna funktioner för postgrupper är det enklare att använda namnet på ett beräknat fält i en mängdfunktion.

 • När du sorterar en beräknad kontroll i ett formulär eller en rapport måste du ange egenskapen Format för kontrollen på lämpligt sätt. Annars kanske beräknade numeriska värden eller datumvärden sorteras i alfabetisk ordning i stället för nummerordning.

Överst på sidan

Lära mig vilka typer av kontroller som kan bli beräknade kontroller

Textrutor är det mest populära valet för en beräknad kontroll eftersom de kan visa så många olika typer av data. Någon kontroll som har egenskapen Kontrollkälla kan dock användas som en beräknad kontroll. I många fall kan det vara inte en bra idé att använda en viss kontrolltyp som en beräknad kontroll, eftersom du inte kan uppdatera den kontrollen som du kan uppdatera en bunden eller obunden kontroll. Till exempel om du placera en kryssruta i verktygsfältet i ett formulär och ange ett uttryck i egenskapen Kontrollkälla av kryssrutan där du inte längre markerar eller avmarkerar du kryssrutan genom att klicka på den. Kryssrutan visas markerad eller avmarkerad, baserat på resultatet av uttrycket. Om du klickar på kryssrutan visas en avisering på i statusfältet: kontrollen kan ”t redigeras, det är bunden till uttrycket uttrycket. I en rapport kan, det vara praktiskt att basera en kryssruta i verktygsfältet på resultatet av en beräkning, eftersom kontroller i rapporter används endast för att visa information.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×