Skapa en 3-D-referens som refererar till samma cell på flera kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En referens som refererar till samma cell eller område på flera blad kallas 3D-referens. Med 3-D-referenser kan du på ett användbart och bekvämt sätt referera till flera kalkylblad som följer samma mönster där cellerna i kalkylbladen innehåller samma typ av data, till exempel när du sammanställer budgetdata från olika avdelningar på företaget.

Vad vill du göra?

Mer information om en 3D-referera

Lär dig mer om hur 3D-referenser ändras när du flyttar, kopierar, infogar eller tar bort kalkylblad

Skapa en 3D-referens

Skapa ett namn för en 3D-referens

Läsa mer om 3D-referenser

Du kan använda en 3-D-referens för att lägga ihop budgetanslag från tre olika avdelningar, Försäljning, Personal och Marknadsföring, alla på olika kalkylblad, genom att använda följande 3D-referens:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan även lägga till ytterligare ett kalkylblad och flytta det till det område som formeln refererar till. Om du till exempel vill lägga till en referens till cell B3 i kalkylbladet Inrättningar flyttar du kalkylbladet Inrättningar mellan bladen Försäljning och Personal som du ser i exemplet nedan.

Infoga ett annat blad i en konsolidering

Eftersom formeln innehåller en 3D-referens till ett område med kalkylbladsnamn, Försäljning:Marknadsföring!B3, inkluderas alla kalkylblad i området i den nya beräkningen.

Överst på sidan

Läsa om hur 3D-referenser ändras när man flyttar, kopierar, infogar eller tar bort kalkylblad

Följande exempel förklarar vad som händer när du infogar, kopierar, tar bort eller flyttar kalkylblad som finns med i en 3D-referens. I exemplen används formeln =SUMMA(Blad2:Blad6!A2:A5) för att summera cellerna A2 till och med A5 i kalkylblad 2 till och med 6.

Infoga eller kopiera     Om du infogar eller kopierar kalkylblad mellan Blad2 och Blad6 (slutpunkterna i detta exempel), tas alla värdena i cellerna A2 till och med A5 från de tillagda kalkylbladen med i beräkningarna.

Ta bort       Om du tar bort kalkylblad mellan Blad2 och Blad6 tas deras värden bort från beräkningen.

Flytta       Om du flyttar kalkylblad som finns mellan Blad2 och Blad6 till en plats utanför det refererade bladområdet flyttas deras värden från beräkningen.

Flytta en slutpunkt     Om du flyttar Blad2 eller Blad6 till en annan plats i samma arbetsbok justeras beräkningen för att inkludera de nya kalkylbladen mellan dem om du inte ändrar ordningen på slutpunkterna i arbetsboken. Om du ändrar ordning på slutpunkterna ändrar 3D-referensen slutpunktskalkylbladet. Till exempel kan du ha en referens till Blad2:Blad6: Om du flyttar Blad2 till efter Blad6 i arbetsboken kommer formeln att peka på Blad3:Blad6. Om du flyttar Blad6 framför Blad2 kommer formeln att justeras så att den pekar på Blad2:Blad5.

Ta bort en slutpunkt     Om du tar bort Blad2 eller Blad6 tas värdena på det kalkylbladet bort från beräkningen.

Överst på sidan

Skapa en 3D-referens

 1. Klicka på cellen där du vill skriva funktionen.

 2. Skriv = (likhetstecken), skriv namnet på funktionen och sedan den inledande parentesen.

  Du kan använda följande funktioner i en 3D-referens:

Funktion

Beskrivning

SUMMA

Adderar tal.

MEDEL

Beräknar talens medel (aritmetiskt medelvärde).

AVERAGEA

Beräknar talens medel (aritmetiskt medelvärde), inklusive text och logiska funktioner.

ANTAL

Räknar celler som innehåller tal

ANTALV

Räknar celler som inte är tomma.

MAX

Hittar det största värdet i en uppsättning värden.

MAXA

Hittar det största värdet i en uppsättning värden, inklusive text och logiska funktioner.

MIN

Hittar det minsta värdet i en uppsättning värden.

MINA

Hittar det minsta värdet i en uppsättning värden, inklusive text och logiska funktioner.

PRODUKT

Multiplicerar tal.

STDAV

Beräknar standardavvikelse med utgångspunkt från ett prov.

STDEVA

Beräknar standardavvikelse med utgångspunkt från ett prov, inklusive text och logiska funktioner.

STDAVP

Beräknar standardavvikelse på en hel population.

STDEVPA

Beräknar standardavvikelse på en hel population, inklusive text och logiska funktioner.

VARIANS

Beräknar variansen baserat på ett urval.

VARA

Beräknar variansen med utgångspunkt från ett prov, inklusive text och logiska funktioner.

VARIANSP

Beräknar varians för en hel population.

VARPA

Beräknar variansen för en hel population, inklusive text och logiska funktioner.

 1. Klicka på fliken för det första kalkylbladet som du vill referera till.

 2. Håll ned SKIFT och klicka på fliken för det sista kalkylbladet som du vill referera till.

 3. Markera cellen eller det cellområde som du vill referera till.

 4. Gör färdigt formeln och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Skapa ett namn för en 3D-referens

 1. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 2. I dialogrutan Nytt namn i rutan Namn skriver du det namn du vill använda till din referens. Namn kan innehålla upp till 255 tecken.

 3. Markera likhetstecknet (=) och referensen i rutan Refererar till och tryck sedan på BACKSTEG.

 4. Klicka på fliken för det första kalkylblad som ska refereras.

 5. Håll ned SKIFT och klicka på fliken för det sista kalkylblad som ska refereras.

 6. Markera cellen eller det cellområde som ska refereras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×