Skapa eller välja en ny Business Contact Manager-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du inte skapade en databas när du installerade Business Contact Manager för Outlook kan du skapa en ny databas eller välja en befintlig databas.

 1. Klicka på fliken Arkiv .

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager och sedan på knappen Hantera databaser.

 3. Klicka på Skapa eller välj en databas.

 4. Klicka på något av följande i guiden Skapa eller välj en databas:

  Anslut till en lokal databas

  Klicka på det här alternativet om du vill ansluta till en befintlig databas.

  1. Välj en databas i listan.

  2. Klicka på Anslut.

  Anslut till en fjärrdatabas

  Klicka på det här alternativet om du vill använda en databas som finns på en annan dator. Mer information finns i Ansluta till en delad Business Contact Manager-databas.

  Obs!: Innan du kan ansluta till en databas på en annan dator, måste databasägare på fjärrdatorn ge dig behörighet att ansluta. Du måste också ha åtkomst till fjärrdatorn.

  Skapa en ny lokal databas

  Klicka på det här alternativet om du vill skapa en ny databas.

  1. Ett databasnamn skapas automatiskt för den nya databasen, eller så kan du ange ett annat namn.

   Obs!: Det går inte att återanvända databasnamn som redan finns på datorn.

  2. Klicka på Skapa.

Var är min Business Contact Manager-databas?

Namnet på Business Contact Manager-databasen är namnet som databasens ägare använde när han eller hon skapade databasen. Business Contact Manager-databasen är en SQL Server-databas, så databasen har två komponenter, huvuddatabasen och loggfilen för databasen.

Databasfilerna finns i följande mapp:

Windows XP

I Windows XP är Business Contact Manager-databasen och loggfilerna lagrade på följande sätt:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för att se några av filer i sökvägen. Information om hur du visar dolda mappar finns i Hjälp och Support.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Windows Vista och Windows 7

I Windows Vista och Windows 7 är Business Contact Manager-databasen och loggfilerna lagrade på följande sätt:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för att vissa filer i sökvägen ska visas. Information om hur du visar dolda mappar finns i Hjälp och support.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×