Skapa eller välja en Business Contact Manager-databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Business Contact Manager för Outlook lagras information om dina konton, affärskontakter, affärsmöjligheter, marknadsföringskampanjer, affärsprojekt och andra objekt som arkivhandlingar i Business Contact Manager-databasen.

Skapa en ny databas

Klicka på det här alternativet om du vill skapa en ny databas.

 • Databasnamn Ett databasnamn, som standard MSSmallBusiness, skapas automatiskt för den nya databasen, eller också kan du skriva in ett annat namn.

  Obs!: Det går inte att återanvända databasnamn som redan finns på datorn.

Välja en befintlig databas

Välj det här alternativet om du vill ansluta till en befintlig databas.

 1. Ange platsen för databasen i fältet Datornamn. Platsen kan vara namnet på den lokala datorn eller namnet på en annan dator.

  Obs!: Innan du kan ansluta till en databas på en annan dator måste databasägaren på den andra datorn dela databasen och ge dig behörighet att ansluta till den.

 2. Klicka på Anslut.

 3. När du har angett en plats väljer du önskat Databasnamn i listrutan.

 4. Gå vidare genom att klicka på Nästa.

Om du vill skapa eller välja en annan databas går du till Business Contact Manager-menyn, pekar på Databasverktyg och klickar sedan på Skapa eller välj en databas.

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Namnet på Business Contact Manager-databasen är det namn som databasägaren använde när han eller hon skapade databasen. Business Contact Manager-databasen är en SQL Server-databas som består av två delar: huvuddatabasen och databasens loggfil.

Filerna i en Business Contact Manager-databas finns i följande mapp:

 • Windows XP

  I Windows XP lagras Business Contact Manager-databasen och loggfilerna i följande mapp:

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

  där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

  Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för några filer i sökvägen. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

 • Windows Vista

  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

   där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

   Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för några filer i sökvägen. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support

  C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Inaktivera Business Contact Manager för Outlook.

Om du inte har ett mindre företag kanske du inte vill använda Business Contact Manager för Outlook, som kan ha installerats på datorn av tillverkaren. Gör följande om du vill ta bort funktionen från datorn:

Obs!: Om du vill inaktivera Startguiden måste du avinstallera Business Contact Manager för Outlook. Om du bestämmer dig för att du vill använda Business Contact Manager för Outlook vid ett senare tillfälle, kan du återinstallera det genom att infoga CD 2 som följde med din Office 2007-paket. Mer information om hur du installerar Business Contact Manager för Outlook finns i Installera Business Contact Manager för Outlook 2007.

 • Avinstallera Business Contact Manager för Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

   2. Kontrollpanelen dubbelklickar du på Lägg till eller ta bort program.

   3. I listan Installerade program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

   4. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna som visas på skärmen.

  • Windows Vista

   1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen,

   2. Klicka på Program och funktionerKontrollpanelen.

   3. På sidan Avinstallera eller ändra ett program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

   4. Klicka på Avinstallera/ändra.

   5. Följ instruktionerna på skärmen.

  Meddelanden: 

  • Om du avinstallerar Business Contact Manager för Outlook 2007 tas alla tillhörande användarprofiler bort från datorn.

  • Om Startguiden fortsätter visas efter att du tagit bort Business Contact Manager för Outlook 2007, finns i avsnittet Kontakta oss om Business Contact Manager för att använda någon av metoderna för mer information till Microsoft om problemet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×