Skapa eller utöka ett webbprogram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Besök www.microsoft.com för uppdaterad och lättförståelig information.

När du skapar ett nytt webbprogram skapar du också en ny databas och definierar autentiseringsmetoden som ska användas vid anslutning till databasen.

Om du vill att flera separata IIS-webbplatser ska visa samma innehåll för användarna utökar du ett befintligt webbprogram. Detta är vanligt vid extranätdistribution där olika användare får åtkomst till innehåll genom att använda olika domäner.

Vad vill du göra?

Skapa ett webbprogram

Utöka ett webbprogram

Skapa ett webbprogram

 1. Klicka i det övre länkfältet på Programhantering.

 2. Klicka på Skapa eller utöka webbprogram i avsnittet Hantering av SharePoint-webbprogram på sidan Programhantering.

 3. Klicka på Skapa ett nytt webbprogram i avsnittet Lägga till SharePoint-webbprogram på sidan Skapa eller utöka webbprogram.

 4. Välj i avsnittet IIS-webbplats på sidan Skapa ett nytt webbprogram ett av följande program:

  • Använd en befintlig IIS-webbplats. Om du väljer det här alternativet klickar du på en IIS-webbplats i motsvarande lista.

  • Skapa en ny IIS-webbplats. Om du markerar det här alternativet måste även följande utföras:

   1. I rutan Beskrivning accepterar du den angivna beskrivningen eller anger en ny beskrivning för webbprogrammet.

   2. I rutan Port accepterar du det angivna värdet eller anger ett nytt värde för porten som webbprogrammet kommer att använda.

   3. Ange i rutan Värdadress en värdadress om så önskas.

   4. Acceptera i rutan Sökväg den angivna sökvägen eller ange en ny sökväg.

 5. Välj Förhandla (Kerberos) eller NTLM under Autentiseringsprovider i avsnittet Säkerhetskonfiguration.

 6. Välj Ja eller Nej under Tillåt anonym åtkomst.

 7. Välj Ja eller Nej under Använd SSL (Secure Sockets Layer).

  Viktigt!: Om du använder SSL måste du lägga till lämpligt certifikat på respektive server med hjälp av IIS-administrationsverktyg.

 8. Skriv URL-Adressen som används för att få åtkomst till webbprogrammet i avsnittet Inläsning balanserade URL: en i rutan URL. URL-Adressen ska vara i formatet http://servernamn namn: port. Om flera zoner har konfigurerats på servern kan du också klicka på en zon i listan zon.

 9. I avsnittet Programpool väljer du ett av följande alternativ:

  • Använd befintlig programpool. Om du markerar det här alternativet klickar du på en programpool som du vill använda i motsvarande lista.

  • Skapa en ny programpool. Om du markerar det här alternativet måste även följande konfigureras:

   1. Ange namnet på den nya programpoolen i rutan Namn på programpool.

   2. Under Välj ett säkerhetskonto för den här programpoolen väljer du Fördefinierat eller Kan konfigureras. Om du väljer Fördefinierat klickar du på säkerhetskontot som ska användas i motsvarande lista. Om du väljer Kan konfigureras anger du kontouppgifter i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 10. Välj under Databasautentisering i avsnittet Databasnamn och autentisering ett av följande alternativ:

  • Windows-autentisering (rekommenderas)

  • SQL-autentisering. Välj det här alternativet om du redan skapat databasen och vill använda SQL-autentisering. Om du väljer det här alternativet anger du kontouppgifterna i rutorna Konto och Lösenord.

 11. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka ett webbprogram

 1. Klicka i det övre länkfältet på Programhantering.

 2. Klicka på Skapa eller utöka webbprogram i avsnittet Hantering av SharePoint-webbprogram på sidan Programhantering.

 3. Klicka på Utöka ett befintligt webbprogram i avsnittet Lägga till SharePoint-webbprogram på sidan Skapa eller utöka webbprogram.

 4. Om webbprogrammet som du vill utöka inte har valts i avsnittet Webbprogram på sidan Utöka ett webbprogram till en annan IIS-webbplats, klickar du på Ändra webbprogramWebbprogram-menyn.

  • Klicka på det webbprogram som du vill utöka på sidan Välj webbprogram.

 5. Välj ett av följande alternativ i avsnittet IIS-webbplats:

  • Använd en befintlig IIS-webbplats. Om du väljer det här alternativet klickar du på en IIS-webbplats i motsvarande lista.

  • Skapa en ny IIS-webbplats. Om du markerar det här alternativet måste även följande utföras:

   1. I rutan Beskrivning accepterar du den angivna beskrivningen eller anger en ny beskrivning för webbprogrammet.

   2. I rutan Port accepterar du det angivna värdet eller anger ett nytt värde för porten som webbprogrammet kommer att använda.

   3. Ange i rutan Värdadress en värdadress om så önskas.

   4. Acceptera i rutan Sökväg den angivna sökvägen eller ange en ny sökväg.

 6. Välj Förhandla (Kerberos) eller NTLM under Autentiseringsprovider i avsnittet Säkerhetskonfiguration.

 7. Välj Ja eller Nej under Tillåt anonym åtkomst.

 8. Välj Ja eller Nej under Använd SSL (Secure Sockets Layer).

  Viktigt!: Om du använder SSL måste du lägga till lämpligt certifikat på respektive server med hjälp av IIS-administrationsverktyg.

 9. Skriv URL-Adressen som används för att få åtkomst till webbprogrammet i avsnittet Inläsning balanserade URL: en i rutan URL. URL-Adressen ska vara i formatet http://servernamn namn: port. Om flera zoner har konfigurerats på servern kan du också klicka på en zon i listan zon.

 10. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×