Skapa eller uppdatera en korsreferens

En korsreferens refererar till ett objekt som visas på en annan plats i ett dokument. Exempelvis kan du nämna "Figur 1" i dokumentet och hänvisa läsaren till figurens plats någon annanstans i dokumentet. Som standard infogas en korsreferens i Word som en hyperlänk som du kan klicka på om du vill gå direkt till det korsrefererade objektet. Du kan skapa korsreferenser till objekt som rubriker, fotnoter, bokmärken, beskrivningar och numrerade stycken. Om du lägger till eller tar bort innehåll så att det refererade objektet flyttas kan du uppdatera korsreferensen.

Gör något av följande:

Skapa en korsreferens

Du kan infoga korsreferenser till alla befintliga numrerade objekt, rubriker, bokmärken, fotnoter, slutkommentarer, ekvationer, figurer och tabeller i dokumentet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Placera markören på den plats där korsreferensen ska visas.

  Om du exempelvis introducerar korsreferensen med orden Mer information finns i lägger du till ett blanksteg efter ordet i och placerar sedan markören efter blanksteget.

 3. Klicka på KorsreferensInfoga-menyn.

 4. Klicka på den typ av objekt som du vill referera till på snabbmenyn Referenstyp.

 5. Klicka på den beskrivning som du vill ska visas i dokumentet i snabbmenyn Referera till.

  Om du till exempel skapar en korsreferens till en tabell och väljer Ovan/nedan infogas ordet "ovan" om tabellen är placerad ovanför korsreferensen.

 6. Klicka på det specifika objekt som du vill att korsreferensen ska referera till i rutan Till beskrivning.

  Obs!:  Om du inte vill att korsreferensen ska vara en klickbar hyperlänk avmarkerar du kryssrutan Infoga som hyperlänk.

 7. Klicka på Infoga.

Uppdatera en korsreferens från en sida till en annan

Använd den här metoden om du flyttar det objekt som korsrefereras till från en sida till en annan. Om du till exempel har en korsreferens till en tabell och sedan flyttar tabellen till en annan sida, måste du uppdatera korsreferensen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Uppdatera en specifik korsreferens

Peka på korsreferensen, tryck på CTRL och klicka på den korsreferens som du vill uppdatera. Klicka därefter på Uppdatera fält.

Uppdatera alla korsreferenser i dokumentet

Markera hela dokumentet, tryck på CTRL och klicka sedan var som helst i dokumentet. Klicka därefter på Uppdatera fält.

 1. Obs!: Om meddelandet Fel! Bokmärket är inte definierat. eller Fel! Hittar inte referenskälla. visas, finns det korsrefererade objektet inte längre i dokumentet.

Se även

Använda bokmärken

Använda beskrivningar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×