Skapa eller ta bort ett kort Text-fält

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägga till en kort textfält i en tabell när du behöver för att lagra mindre mängder textdata, till exempel namn, adresser och telefonnummer. Korta textfält kan innehålla upp till 256 alfanumeriska tecken. Du kan visa alla 256 tecken i tabellfältet och i en kontroll i ett formulär eller en rapport. Du kan inte använda Rich textformatering för data i ett kort Text-fält till skillnad från lång Text fält. Men du kan använda anpassade format och du kan också använda indatamasker som styr hur användaren anger data.

Artikelinnehåll

Lägga till ett kort Text-fält i databladsvyn

Lägga till ett kort Text-fält i designvyn

Ange eller ändra egenskaper för kort Text

Ta bort ett kort Text-fält

Kort Text egenskapen fältreferens

Lägga till ett kort Text-fält i databladsvyn

Du kan lägga till en kort textfält i en ny eller befintlig tabell i Databladsvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i Databladsvyn.

 2. Om det behövs, bläddra horisontellt till det första tomma fältet.

 3. Välj Klicka på Lägg till och välj sedan Kort Text i listan.

 4. Dubbelklicka på den nya rubrikraden och Skriv ett beskrivande namn för det nya fältet.

 5. Spara ändringarna.

Lägga till en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Spara och ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som .

 3. Välj Klicka på Lägg till och välj sedan Kort Text i listan.

 4. Dubbelklicka på den nya rubrikraden och Skriv ett beskrivande namn för det nya fältet.

 5. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till ett kort Text-fält i designvyn

Du kan lägga till ett kort textfält i en ny eller befintlig tabell i Designvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 3. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj Kort Text i listan.

 4. Spara ändringarna.

Lägga till en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Sparaoch ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som .

 3. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Designläge.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 5. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj Kort Text i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ange eller ändra egenskaper för kort Text

Du kan använda Databladsvyn för att ange en delmängd av fältegenskaper, till exempel krävs eller unika, men använda Designvyn för att ställa in alla tillgängliga egenskaper, inklusive Indatamask eller Beskrivning.

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Leta rätt på den egenskap som du vill ändra på fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern under Fältegenskaper.

 3. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på egenskapen du anger data, starta Uttrycksverktyget genom att klicka på Knappen Verktyg eller välja ett alternativ i en lista.

  Mer information om hur du använder varje fältegenskapen markerar du egenskapen och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort ett kort Text-fält

Viktigt    När du tar bort ett kort Text-fält som innehåller data du att förlora data permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort alla tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort från databladsvyn

 1. Öppna tabellen i Databladsvyn.

 2. Leta reda på fältet kort Text, högerklicka på rubrikraden (namn) och klicka sedan på Ta bort fält.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort från designvyn

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Klicka på radväljaren (tom ruta) bredvid fältet Text och sedan trycker på DELETE, eller högerklickar du på radväljaren och klicka sedan på Ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Kort Text egenskapen fältreferens

När du använder designvyn för att lägga till ett kort textfält i en tabell kan du ange och ändra en rad olika egenskaper för fältet. Det här tabellen visas fältegenskaper kort Text beskrivs vad var och en betyder och förklarar konsekvenserna av att ställa in eller ändra dem.

Egenskap

Användning

Fältstorlek

Styr storleken på kort Text-fält. Giltiga värden: 0 och 255. Om du lämnar den här egenskapen accepterar fältet 256 tecken.

Format

Du anger anpassade formateringstecken om du vill definiera visningsformat. Format som anges här visas i datablad, formulär och rapporter.

Indatamask

Definiera en indatamask när du vill styra hur användare anger data i fältet.

Mer information om hur du använder indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Titel

Anger namnet på kort Text-fält. Den här egenskapen accepterar upp till 2 048 tecken. Om du inte anger en titel, används fältet standardnamnet.

Standardvärdet

Anger det värde som visas i ett fält automatiskt när du skapar en ny post. I tabellen adresser, kan du ange standardvärde för fältet Ort till en viss stad. När användarna lägger till en post i tabellen kan de antingen acceptera det här värdet eller ange namnet på en annan stad. Maximal längd: 255 tecken.

Verifieringsuttryck

Anger krav för data som anges i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll. När en användare anger data som strider mot regeln kan använda du egenskapen Verifieringstext för att ange det resulterande felmeddelandet. Maximala: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användare bryter mot ett verifieringsuttryck. Maximal längd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatorisk

När den här egenskapen är inställd på Ja, måste du ange ett värde i fältet eller i alla kontroller som är bunden till fältet. Dessutom måste värdet null.

Tillåt nollängd

När den här egenskapen är inställd på Ja, kan du ange nollängdssträngar i ett fält. En nollängdssträng inte innehåller några tecken. Du kan använda den för att indikera att du vet inte finns något värde för ett fält. Du anger en nollängdssträng genom att skriva två dubbla citattecken utan mellanslag (””).

Indexerat

Du använder ett index ska visas snabbare frågor, sortering och gruppering åtgärder kör mot stora mängder data. Du kan också använda index för att hindra användare från att ange dubblettvärden. Val:

 • Nej     Stänger av indexering (standard).

 • Ja (dubbletter accepteras)     Indexeras fältet och kan dubblettvärden. Du kan till exempel ha dubbletter och efternamnen.

 • Ja (inga dubbletter)     Indexeras fältet och tillåter inte dubblettvärden.

Unicode-komprimering

Access använder Unicode för att representera data i Text, lång Text och fälten hyperlänk. Eftersom Unicode använder 2 byte per tecken i stället för 1, tar upp mer lagringsutrymme.

Förskjutning effekten och säkerställa bästa prestanda genom anges standardvärdet för den här egenskapen till Ja för Text, lång Text och fälten hyperlänk. När egenskapen anges till Ja, komprimeras alla tecken vars första byte är 0 när de lagras och expanderas när den har hämtats.

IME-läge

Anger en Input Method Editor, ett verktyg för engelska versioner av Access med filer som skapats i japanska och koreanska versioner av Access. Standardvärde: Ingen kontroll. Tryck på F1 för mer information om hur du använder den här egenskapen.

Konverteringsläge för IME

Anger vilken typ av data som du kan ange med hjälp av en Input Method Editor. Tryck på F1 för mer information om hur du använder den här egenskapen.

Smarta etiketter

I Access 2010 anger du en eller flera smarta etiketter för fältet och alla kontroller som är bunden till fältet. Smarta etiketter är komponenter som identifiera typer av data i ett fält och du kan vidta åtgärder utifrån den typen. Till exempel i ett fält e-postadress, kan en smart etikett skapa ett nytt e-postmeddelande eller Lägg till adressen till en lista med kontakter.

Klicka på Knappen Verktyg om du vill se en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justering för data i ett textfält. Val:

 • Allmänt     Justerar all text till vänster.

 • Vänster     Justerar all text till vänster.

 • Centrerad     Resurser all text blir synlig.

 • Höger     Justerar all text till höger.

 • Distribuera     Alla textens jämnt mot båda sidor av fältet eller text.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×