Skapa eller ta bort ett fält med tal eller valuta

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägga till ett tal och valuta-fält i en tabell när du vill lagra numeriska data, till exempel försäljning och intäkter siffror eller populationsdata. Du kan också optimalt fältstorleken och ytterligare egenskaper (till exempel decimaler, unika värden, och om obligatoriskt) när du skapar numeriska data.

Artikelinnehåll

Förstå fälten tal och valuta

Lägga till ett tal och valuta fält i databladsvyn

Lägga till ett tal eller valuta i designvyn

Ange eller ändra egenskaper för tal och valuta

Ta bort ett fält för tal och valuta

Tal och valuta egenskapen fältreferens

Förstå fälten tal och valuta

Du använder ett Talfält för alla matematiska beräkningar, inklusive tid och pengar de som kräver en hög grad av noggrannhet eller siffror som du inte vill avrunda uppåt eller nedåt. Storleken på de värden som du lagrar i ett tal eller valuta beror på hur du ställer in egenskapen Fältstorlek . Du kan till exempel ange fält som ska innehålla 1 byte, 2-byte, 4-byte, 8-byte eller 16 byte värden, plus replikering ID: N (globalt unik identifierarvärden eller GUID) och decimalvärden. I följande tabell visas värden som varje Fältstorleken inställning kan innehålla och förklarar när du ska använda varje storleksinställning.

Fältstorleken inställningen

Beskrivning

Byte

En 1-byte heltal utan tecken som innehåller värden mellan 0 och 255.

Heltal

En 2-byte heltal utan tecken som innehåller värden från-32 768 till +32,767.

Long Integer

En 4-byte heltal utan tecken som innehåller värdena från-2,147,483,648 till 2 147 483 647.

(Ej tillämpligt)

Ett 8-byte heltal utan tecken som innehåller värden mellan -2 ^ 31 till 2 ^ 31-1

Enkel

En 4-byte heltal utan tecken som innehåller värdena från-3.4 x 1038 till +3.4 x 1038 och upp till 7 signifikanta siffror.

Dubbel

Ett 8-byte flyttal som innehåller värdena från-1.797 x 10308 till +1.797 x 10308 och upp till 15 signifikanta siffror.

ReplikeringsID

En 16-byte globalt identifierare (GUID). Slumpmässigt genererade är GUID tillräckligt långa att de inte är intresserade överlappar. Du kan använda dem för en mängd olika program, till exempel spåra varor.

Decimal

En 12-byte heltal med ett definierat decimaler som kan innehålla värden från-1028 till +1028. Standard precision är 0. Standard skala (antal decimaler) är 18. Du kan ange skala upp till 28.

Överst på sidan

Lägga till ett tal och valuta fält i databladsvyn

Du kan lägga till ett tal och valuta fält till en ny eller befintlig tabell i Databladsvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i Databladsvyn.

 2. Om det behövs, bläddra horisontellt till det första tomma fältet.

 3. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv sedan ett namn för det nya fältet.

 4. Välj Klicka på Lägg till och välj sedan tal, Stora taloch valuta i listan.

 5. Dubbelklicka på den nya rubrikraden och Skriv ett beskrivande namn för det nya fältet.

 6. Spara ändringarna.

Lägga till en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Sparaoch ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som .

 3. Välj Klicka på Lägg till och välj sedan tal, Stora taloch valuta i listan.

 4. Dubbelklicka på den nya rubrikraden och Skriv ett beskrivande namn för det nya fältet.

 5. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till ett tal eller valuta i designvyn

Du kan lägga till ett tal och valuta fält till en ny eller befintlig tabell i Designvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 3. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj sedan tal, Stora taloch valuta i listan.

 4. Spara ändringarna.

Lägga till en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Sparaoch ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som .

 3. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Designläge.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och Skriv ett namn för fältet.

 5. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj sedan tal, Stora taloch valuta i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ange eller ändra egenskaper för tal och valuta

Du kan använda Databladsvyn för att ange en delmängd av fältegenskaper, till exempel krävs eller unika, men använda Designvyn för att ställa in alla tillgängliga egenskaper, inklusiveIndatamask eller Beskrivning.

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Leta rätt på den egenskap som du vill ändra på fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern under Fältegenskaper.

 3. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på egenskapen, ange data (till exempel standardtexten eller en indatamask), starta Uttrycksverktyget genom att klicka på ...eller välja ett alternativ i en lista.

  Mer information om hur du använder varje fältegenskapen markerar du egenskapen och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort ett fält för tal och valuta

Viktigt    När du tar bort ett Talfält som innehåller data du att förlora data permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort alla tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort i databladsvyn

 1. Öppna tabellen i Databladsvyn.

 2. Leta reda på fältet, högerklicka på rubrikraden (fältnamn) och klicka sedan på Ta bort kolumn.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort i designvyn

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Klicka på radväljaren (tom ruta) bredvid talfält, tryck på DELETE eller högerklickar du på radväljaren och klicka sedan på Ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Tal och valuta egenskapen fältreferens

När du använder designvyn för att lägga till ett tal och valuta-fält i en tabell kan du ange och ändra flera egenskaper för fältet. Den här tabellen visas och beskrivs fältegenskaper tal och valuta och förklaras konsekvenserna av att ställa in eller ändra dem.

Egenskap

Användning

Fältstorlek

Styr storleken på det värde som du kan ange och spara i fältet.

Format

Du anger anpassade formateringstecken om du vill definiera visningsformat. Format som anges här visas i datablad, formulär och rapporter.

Decimaler

Anger hur många decimaler för värdena i fältet. Standardvärde: automatisk. Andra möjliga värden mellan 0 och 15.

Indatamask

Definiera en indatamask när du vill styra hur användare anger data i fältet.

Mer information om hur du använder indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Titel

Anger namnet på din textfält. Den här egenskapen accepterar upp till 2 048 tecken. Om du inte anger en titel, används fältet standardnamnet.

Standardvärdet

Anger det värde som visas i ett fält automatiskt när du skapar en ny post.

Verifieringsuttryck

Anger krav för data som anges i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll. När användare matar in data som strider mot regeln kan använda du egenskapen Verifieringstext för att ange det resulterande felmeddelandet. Maximala: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användare bryter mot ett verifieringsuttryck. Maximal längd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatorisk

När den här egenskapen är inställd på Ja, måste du ange ett värde i fältet eller alla kontroller som är bunden till fältet. Dessutom måste värdet null.

Indexerat

Du använder ett index ska visas snabbare frågor, sortering och gruppering åtgärder kör mot stora mängder data. Du kan också använda index för att hindra användare från att ange dubblettvärden. Val:

 • Nej     Stänger av indexering (standard).

 • Ja (dubbletter accepteras)     Indexeras fältet och kan dubblettvärden. Du kan till exempel ha dubbletter och efternamnen.

 • Ja (inga dubbletter)     Indexeras fältet och tillåter inte dubblettvärden det vill säga alla värden är unika.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet och alla kontroller som är bundna till fält i Access 2010. Smarta etiketter är komponenter som identifiera typer av data i ett fält och du kan vidta åtgärder utifrån den typen. Till exempel i ett fält e-postadress, kan en smart etikett skapa ett nytt e-postmeddelande eller Lägg till adressen till en lista med kontakter.

Klicka på Skapa (...) om du vill se en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justering för data:

 • Allmänt     Justerar text till vänster, tal och datum till höger (standardinställning).

 • Vänster     Justerar text, datum och siffror till vänster.

 • Höger     Justerar text, datum och siffror till höger.

 • Centrerad     Resurser alla text, datum och siffror.

 • Distribuera     Justerar text, datum och siffror jämnt mot båda sidor av fältet eller text.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×