Skapa eller ta bort ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett vanligt bibliotek Ett SharePoint-bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, lagra, uppdatera och samarbeta i filer med dina gruppmedlemmar. Varje typ av bibliotek – dokument, bilder, formulär och wiki-sida – visar en lista över filer och viktig information om filer, till exempel som var den sista personen att ändra filen, vilket minskar personer att använda filerna för samarbete. När du är klar med ett bibliotek kan du arkivera filer, ta bort oanvända bibliotek och spara diskutrymme på servern.

Obs!: Om du vill skapa eller ta bort ett bibliotek måste du ha behörighet för att skapa listor.

Jag vill ...

Mer information om bibliotek

Skapa ett bibliotek

Ta bort ett bibliotek

Nästa steg

Få mer information om bibliotek

I ett SharePoint-bibliotek kan du skapa och hantera dokument, kalkylblad, presentationer, formulär och andra typer av filer. En del bibliotek skapas automatiskt när du skapar en ny webbplats, t.ex. biblioteket Delade dokument på en gruppwebbplats. Du kan anpassa biblioteken efter dina behov eller skapa egna, ytterligare bibliotek. Varje bibliotekstyp har ett specifikt syfte och vissa innehåller olika uppsättningar med funktioner.

Dokumentbibliotek    Om du har många filtyper, bland annat dokument och kalkylblad, kan du använda ett dokumentbibliotek. Du kan lagra andra typer av filer i ett dokumentbibliotek, även om vissa filtyper blockeras av säkerhetsskäl. När du arbetar i program som inte är blockerade kan du skapa sådana filer från biblioteket. Din marknadsavdelning kan till exempel ha ett eget dokumentbibliotek för materialplanering, pressmeddelanden och publikationer.

Bildbibliotek    Om du vill dela ut en samling med digitala bilder eller grafik kan du använda ett bildbibliotek. Bilder kan lagras i andra typer av SharePoint-bibliotek, men det finns flera fördelar med bildbibliotek. Från ett bildbibliotek kan du till exempel visa bilder som ett bildspel, hämta bilder till datorn och redigera bilder med kompatibla grafikprogram, till exempel Microsoft Paint. Det kan vara en bra idé att skapa ett bildbibliotek om du vill spara bilder av gruppevenemang eller produktlanseringar. Du kan också skapa länkar till bilder i biblioteket från andra platser på webbplatsen, till exempel från Wiki-sidor eller bloggar.

Formulärbibliotek    Om du behöver hantera en grupp med XML-baserade affärsformulär kan du använda ett formulärbibliotek. Ditt företag kanske till exempel vill använda ett formulärbibliotek för kostnadssammanställningar. Om du vill konfigurera ett formulärbibliotek måste du ha en XML-redigerare eller ett program för XML-formulärdesign, som Microsoft InfoPath. Formuläret som fylls i är bara en XML-fil som innehåller ENDAST de data som har angetts i formuläret, t.ex. datum och belopp för en utgift. Allt annat i utgiftsrapporten kommer från formulärmallen. När ett formulär har fyllts i kan du slå samman formulärdata eller exportera data för analys.

Wiki-sidbibliotek    Använd en wiki-sidbibliotek om du vill skapa en samling anslutna wiki-sidor. En Wiki-sida kan flera personer att samla in rutinmässigt information i ett format som är lätt att skapa och ändra. Du kan också lägga till wiki-sidor som innehåller bilder, tabeller, hyperlänkar och interna länkar till biblioteket. Till exempel om teamet skapas en wiki-webbplats för ett projekt, kan webbplatsen lagra tips och trick i en serie av sidor som ansluter till varandra.

Obs!: Beroende på hur webbplatsen ser ut och hur den är konfigurerad kan andra typer av systembibliotek, till exempel formatbibliotek och tillgångs- och sidbibliotek för webbplatsen, skapas automatiskt i SharePoint Foundation 2010. Du kan dock inte skapa dessa typer av bibliotek via användargränssnittet.

Överst på sidan

Skapa ett bibliotek

Obs!: Proceduren för att skapa ett bibliotek på en webbplats av typen Mötesarbetsyta skiljer sig något från den procedur som beskrivs nedan. Länkar till mer information om hur du skapar och anpassar en Mötesarbetsyta finns i avsnittet Se även.

 1. Navigera till den webbplats där du vill skapa biblioteket.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder Menyn Webbplatsåtgärder , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Skapa Knappen Skapa .

  Obs!: Du kan ändra ganska mycket av utseendet och navigeringsmöjligheterna på en SharePoint-webbplats. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Under Bibliotek klickar du på den typ av bibliotek som du vill använda, t.ex. Dokumentbibliotek eller Bildbibliotek.

 4. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn (obligatoriskt).
  Namnet visas längst upp på bibliotekssidan och blir en del av adressen till bibliotekssidan, och det visas också i de navigeringselement som hjälper användarna att hitta och öppna biblioteket.

 5. Skriv en beskrivning på vad biblioteket ska användas till i rutan Beskrivning (valfritt).
  Beskrivningen visas längst upp på bibliotekssidan, under namnet på biblioteket. Om du har tänkt aktivera biblioteket för att kunna ta emot innehåll via e-post kan du lägga till bibliotekets e-postadress i den här beskrivningen, så att den blir enkel att hitta.

 6. Om du vill lägga till en länk till det här biblioteket i Snabbstart, kontrollerar du att Ja är markerat i den Navigering.

 7. Integrering av inkommande e-post stöds för vissa bibliotek. Om området Inkommande e-post visas betyder det att administratören har konfigurerat webbplatsen så att den kan ta emot innehåll via e-post. Om du vill att användarna ska kunna lägga till filer i biblioteket genom att skicka dem som bifogade filer i e-postmeddelanden klickar du på Ja. Skriv sedan den första delen av e-postadressen som ska användas för biblioteket i rutan E-postadress.

  Länkar till mer information om hur du konfigurerar e-postinställningar för ett bibliotek finns i avsnittet Se även.

 8. Om du vill att en version ska skapas varje gång en fil checkas in i biblioteket klickar du på Ja i avsnittet Versionshistorik för dokument eller Versionshistorik för bild.

  Du kan bestämma senare om du vill lagra både huvud- och delversioner, och hur många versioner av varje du vill spåra.

 9. För vissa bibliotek kan området Dokumentmall visas, där du kan se standardprogrammen för att skapa nya filer. Klicka på den typ av standardfil som ska användas som mall för filer som skapas i biblioteket i listrutan i avsnittet Dokumentmall .

  Obs!: Om innehållstyper är aktiverade anges standardmallen via innehållstypen. Om flera innehållstyper är aktiverat kan välja du mellan olika standard-format när du skapar nya filer. I det här fallet anges Standardfiltyper av innehållstyper i stället för området dokumentmall när du skapar i biblioteket.

 10. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Ta bort ett bibliotek

Viktigt!: När du tar bort ett bibliotek tar du även bort alla dokument, metadata om dokumenten, versionshistorik, biblioteksinställningar och specifika behörighetsnivåer som är associerade med biblioteket. Innan du tar bort ett bibliotek bör du kontrollera att ingen använder det för tillfället och att ingen kommer att behöva dokumenten som finns där. Du ska också vara införstådd med företagets processer och principer för att ta bort bibliotek, som kan begränsa behörigheterna för att ta bort bibliotek.

 1. Klicka på namnet på biblioteket i snabbstartsfältet, eller klicka på Webbplatsåtgärder, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket i rätt biblioteksområde.

Obs!: Du kan ändra ganska mycket av utseendet och navigeringsmöjligheterna på en SharePoint-webbplats. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 1. Gör något av följande:

  • För ett bildbibliotek, gå till Inställningar-menyn Inställningar-menyn och klicka på <bibliotekstyp>biblioteksinställningar.

  • Om du arbetar med någon annan bibliotekstyp klickar du på fliken Bibliotek under Biblioteksverktyg. Klicka sedan på Biblioteksinställningar i gruppen Inställningar.

 2. Klicka på Ta bort det här <bibliotekstyp>-biblioteket under Behörigheter och hantering.

 3. Om du är säker på att du vill ta bort biblioteket klickar du på OK när du blir uppmanad att bekräfta borttagningen.

Tips: Det kan gå att återställa ett bibliotek du har tagit bort av misstag med hjälp av papperskorgen. Om det går beror på hur webbplatsen är konfigurerad. Du hittar länkar till mer information om hur du använder papperskorgen i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Nästa steg

När du har skapat ett bibliotek kanske du vill ha mer information om följande:

 • Ordna bibliotek

 • Hantera bibliotek med många objekt

 • Lägga till, öppna och redigera filer i ett bibliotek

 • Hantera inställningar och behörigheter för bibliotek

 • Kontrollera filversioner samt procedurer för in- och utcheckning

 • Konfigurera biblioteksmallar och lägga till innehållstyper

 • Arbeta med kolumner och vyer

 • Använda arbetsflöden

Länkar till mer information om nästa steg finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×