Skapa eller redigera vyer i databasmodelldiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En vy kan jämföras med en sparad fråga. Vyer är särskilt praktiska om du ofta behöver visa samma information från flera tabeller eller om du vill att andra användare ska kunna visa informationen utan att kunna ändra själva tabellerna.

Vad vill du göra?

Lägga till en vy i ett databasmodelldiagram

Tilldela kolumner från tabeller i en vy

Redigera egenskaperna för en kolumn i en vy

Redigera egenskaperna för en vy

Ta bort en vy

Ändra ordning på vyer i kodfönstret

Definiera ett namn utrymme värde för en enhet eller en vy

Skapa kod för vyer

Det går inte att hitta databasen modellering funktioner?

Förmodligen innehåller din version av Microsoft Office Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill kontrollera vilken utgåva av Visio du har, klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Namnet på versionen visas överst i dialogrutan.

Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

Microsoft Office Visio Professional stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Visio for Enterprise Architects innehåller samtliga databasmodelleringsfunktioner, och stöder både bakåt- och framåtkompilering. Visio for Enterprise Architects ingår i MSDN Premium Subscription, som levereras med rollbaserade utgåvor av Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Lägga till en vy i ett databasmodelldiagram

 • Dra en form av typen Vy från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer till ritningssidan.

Överst på sidan

Koppla kolumner från tabeller till en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet som innehåller den vy som du vill lägga till kolumner i.

 2. Dubbelklicka på vyn och klicka sedan på Kolumner i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på fältet Fysiskt namn för en tom rad och ange namnet på kolumnen. Upprepa för alla kolumner som du vill lägga till i vyn.

  • Klicka på Lägg till. Standardnamnet för den nya kolumnen följer de namnkonventioner som du angett i dialogrutan Inställningar för databasmodellering. Om du vill byta namn på kolumnen klickar du på standardnamnet för kolumnen och anger ett nytt namn. Upprepa för alla kolumner som du vill lägga till i vyn.

 4. Klicka på namnet på kolumnen som du vill definiera egenskaper för och klicka sedan på Redigera.

 5. Klicka på Känd kolumn i en annan tabell eller vy på fliken Källa i dialogrutan Visa kolumnegenskaper och klicka sedan på Ändra.

 6. Välj en kolumn från listan över tabeller och vyer i databasmodelldiagrammet i dialogrutan Välj en kolumn och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på OK när du är färdig.

 8. Upprepa steg 4 till 7 för de kolumner som du lagt till i steg 3.

Överst på sidan

Redigera egenskaperna för en kolumn i en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på vyn som innehåller de kolumner som du vill ändra och klicka sedan på Kolumner i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på namnet på den kolumn som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

 4. Klicka på den flik i dialogrutan Visa kolumnegenskaper som innehåller den information som du vill redigera och utför sedan önskade ändringar.

 5. Klicka på OK när du är färdig.

Överst på sidan

Redigera egenskaperna för en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Öppna fönstret Databasegenskaper genom att dubbelklicka på den vy vars egenskaper du vill redigera.

 3. Klicka på den kategori i fönstret Databasegenskaper som innehåller den information som du vill redigera och utför sedan önskade ändringar.

Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Ta bort en vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Klicka på den vy på ritningssidan som du vill ta bort och tryck sedan på DEL.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Ta bort objekt:

  • Klicka på Ja om du vill ta bort vyn från ritningssidan och från modellen och fönstret Tabeller och vyer.

  • Klicka på Nej om du vill ta bort vyn från ritningssidan, men inte från modellen eller fönstret Tabeller och vyer.

Obs!: Om dialogrutan Ta bort objekt inte visas när du tar bort ett objekt från diagrammet pekar du på AlternativDatabas-menyn och klickar på Modellering. Gå till fliken Logiskt diagram i dialogrutan Inställningar för databasmodellering och klicka på Fråga användaren vad som ska göras under När objekt tas bort från diagrammet. Om du hellre vill ta bort vyn från modellen klickar du på vyn i fönstret Tabeller och vyer och trycker på DEL.

Överst på sidan

Ändra ordning på vyer i kodfönstret

 1. Om Kodfönstret inte redan är öppet pekar du på VisaDatabas-menyn och öppnar fönstret genom att klicka på Kod.

  Obs!: Detta kommando är bara tillgängligt i mallen Databasmodelldiagram.

 2. Dra den vy som du vill ordna om till en ny plats i fönstret.

Överst på sidan

Definiera ett namnutrymmesvärde för en entitet eller vy

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Öppna fönstret Databasegenskaper genom att dubbelklicka på den entitet eller vy vars namnutrymme du vill ange.

 3. Klicka på Definition i listan Kategorier och ange sedan den särskiljande texten i rutan Namnutrymme.

Databasmodellen uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Skapa kod för vyer

 1. Dra en form av typen Vy från stencilen Entitetsamband eller Objektrelationer.

 2. Dubbelklicka på formen för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på SQL under Kategorier.

 4. Skriv koden i SQL-fönstret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×