Skapa eller redigera ett målprogram för säker lagring

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill använda externa data, t.ex. data från andra affärsprogram eller partnerresurser i SharePoint, kan du använda Konnektivitetstjänster för företag tillsammans med säker lagring. Dessutom kan du hantera tjänsterna och lagringen direkt di administrationscentret för SharePoint. Den externa datakälla som du kan ansluta till kallas för ett målprogram för säker lagring,eller bara för målprogram.

Du använder konnektivitetstjänsterna när du konfigurerar en anslutning till målprogrammet, och du använder den säkra lagringen när du hanterar autentiseringsuppgifterna som krävs för den externa datakällan.

I den här artikeln

Så här fungerar den säkra lagringstjänsten

Skapa ett målprogram

Redigera inställningarna för ett målprogram

Ange autentiseringsuppgifter för ett målprogram

Så fungerar den säkra lagringstjänsten

Den här SharePoint-tjänsten underlättar åtkomsten till extern företagsprograminformation. För att förstå fördelarna med säkra lagringstjänster är det viktigt att vara medveten om att användarnamnet och lösenordet som används för åtkomst till extern informationslagring inte alltid är det samma som användarnamnet och lösenordet som används för SharePoint Online. När en användare får åtkomst till en SharePoint Online-webbplats där information från ett externt datasystem visas, måste en separat begäran göras i SharePoint Online för att hämta informationen från det externa systemet. Det här måste göras med uppgifter som kan identifieras i det externa systemet för att begäran om innehållet ska lyckas. Endast då kan informationen från det externa datasystemet visas på sidan i SharePoint Online. Det är av den här anledningen som uppgifterna för det externa datasystemet lagras i den säkra lagringstjänsten.

Den säkra lagringstjänsten är utformad så att en bakgrundsmappning skapas mellan en grupp av användare i SharePoint och en enda användare som kan identifieras i det externa datasystemet. När den säkra lagringstjänsten har konfigurerats händer följande:

 • En användare med giltiga autentiseringsuppgifter autentiseras i SharePoint Online via Internet Information Services (webbservertekniken bakom SharePoint-tekniken).

 • I SharePoint Online används mappade autentiseringsuppgifter i den säkra lagringstjänsten som är kända i det externa företagsprogrammet för att återge all nödvändig extern information på webbplatsen åt den autentiserade användaren.

En annan fördel med en säker lagringstjänst är att autentiseringsfrågor till användare elimineras. När användare går till SharePoint Online-sidor som ger åtkomst till externa datasystem körs den säkra lagringstjänsten i bakgrunden samtidigt som användarbehörigheter kontrolleras och mappade autentiseringsuppgifter tillhandahålls till den externa informationen när det behövs. På så vis kan användare få åtkomst till information utan att behöva ange användarnamn och lösenord åt det externa programmet.

Överst på sidan

Skapa ett målprogram

 1. Gå till administrationscentret för SharePoint Online.

 2. Klicka Säker lagring i Snabbstart

 3. Klicka på Ny i gruppen Hantera målprogram i menyfliksområdet.

Skärmbild med sidan Administrationscenter för SharePoint Online som används för konfigurering av ett målprogram för säker lagring.

 1. Ange värden för följande fält i avsnittet Inställningar för målprogram:

 2. Målprogram-ID. Det kan vara praktiskt att tilldela ett meningsfullt namn. Om du vill ansluta till datakällan som innehåller information om anställda, kan du ange EmployeeTargetApp.

 3. Visningsnamn. Det här fältet ska vara ett användarvänligt namn för målprogrammet. Du kan till exempel använda Data om anställda.

 4. E-postadress för kontakt Ange en giltig e-postadress som användare kan skicka eventuella frågor till.

 5. Målprogramtyp. I SharePoint Online används typen Gruppbegränsad som standard.

 6. Ange Fältnamn och Fälttyper i avsnittet Referensfält för autentiseringsuppgifter som krävs för att få åtkomst till data i målprogrammet. De här fälten bestämma hur du mappas identitet i den säkra lagringstjänsten. Fält för autentiseringsuppgifter som standard listans Windows-användarnamn och Lösenord för Windows med matchande fälttyper (användarnamn och lösenord) och anger att lösenordet maskerade.

 7. Mata in en lista med användare i avsnittet Administratörer för målprogram eller använd knappen Bläddra om du vill söka efter namnet på en grupp. Det här avsnittet innehåller vanligtvis SharePoint Online-administratörens konto eller kontot för en global administratör.

 8. I avsnittet Medlemmar matar du in en lista med medlemmar eller SharePoint Online-grupper med medlemmar som behöver åtkomst till målprogrammet. Du kan även använda knappen Bläddra om du vill söka efter namnet på en grupp som du vill koppla till målprogrammet.

 9. Klicka på OK för att godkänna inställningarna och gå tillbaka till sidan Säker lagringstjänst. Det nya målprogrammet visas på sidan.

Överst på sidan

Redigera inställningarna för ett målprogram

 1. Gå till administrationscentret för SharePoint Online

 2. Välj Säker lagring i Snabbstart.

 3. Markera ett befintligt målprogram i listan med målprogram.

 4. Klicka på Redigera i menyfliksområdet.

Obs!: Vissa fält är inte tillgängliga på redigeringssidan och dessa element kan inte redigeras. När du har skapat ett målprogram kan du inte ändra Målprogram-ID, Målprogramtyp eller Fält för autentiseringsuppgifter

 1. Välj något av följande om du vill redigera innehållet:

  • Visningsnamn

  • E-postadress för kontakt

  • Administratörer för målprogram

  • Medlemmar

 1. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ange autentiseringsuppgifter för ett målprogram

 1. Gå till administrationscentret för SharePoint Online.

 2. Klicka Säker lagring i Snabbstart

 3. Markera ett av målprogrammen i listan om du har skapat flera målprogram.

 4. Klicka Ange i gruppen Autentiseringsuppgifter i menyfliksområdet så att dialogrutan Ange behörighet för målprogrammet för säker lagring (grupp) öppnas. När du anger autentiseringsuppgifter kopplar du en målprogramgrupp till en enskild uppsättning autentiseringsuppgifter för ett externt datasystem.

  Skärmdump av dialogrutan Ange behörighet för målprogrammet för säker lagring. Du använder den här dialogrutan för att ange autentiseringsuppgifter för inloggning för en extern datakälla

 5. Ange önskade värden för autentiseringsuppgifterna i dialogrutan Ange behörighet för målprogrammet för säker lagring (grupp). De värden du anger i fälten gäller för det externa datasystemet.

  Obs!: Följande fält kan inte redigeras. De anger den säkra lagringskopplingen för målprogrammet: Namn på målprogram, Målprogram-ID och Ägare till autentiseringsuppgifter.

  Viktigt!: Var försiktig när du anger lösenordet. Om du anger ett felaktigt lösenord visas inget meddelanden om felet, utan du kan fortsätta med konfigureringen. Då kan det uppstå fel senare när du försöker komma åt data via konnektivitetstjänsterna för företag. Skulle dessutom lösenordet för den externa datakällan uppdateras så måste du gå tillbaka till den här sidan och uppdatera lösenordsuppgifterna för hand..

 6. Klicka på OK när du är klar med inmatningen av värden i fälten för autentiseringsuppgifter.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×