Skapa eller redigera ett index i ett databasmodelldiagram

Index hjälper databas systemet att hitta och sortera poster snabbare. Om du skapar index för kolumner som du ofta söker kan du förbättra databasens prestanda avsevärt.

Du kan skapa index manuellt och du kan ändra indexen som skapas automatiskt i Visio.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Skapa ett index i ett databas modell diagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på den tabell där du vill lägga till ett index och klicka sedan på indexi listan Kategorier i fönstret databas egenskaper .

 3. Klicka på Nytt.

 4. Skriv ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

 5. Välj ett alternativ i listan Indextyp för att skapa ett unikt eller icke-unikt index.

 6. I listan tillgängliga kolumner markerar du namnet på varje kolumn som du vill ta med i indexet och klickar sedan på Lägg till .

 7. I listan indexerade kolumner markerar du kryss rutan ASC för att skapa ett index som har en stigande sorterings ordning, eller avmarkerar kryss rutan för att skapa en som har en fallande sorterings ordning.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Obs!: Vissa databas program har en gräns för typen och antalet index som du kan skapa per tabell. Specifik information finns i dokumentationen till databas hanterings systemet (DBMS).

Ta bort ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ta bort och klicka sedan på indexi listan Kategorier i fönstret databas egenskaper .

 3. I listan index namn markerar du namnet på det index som du vill ta bort och klickar sedan på ta bort.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Redigera index egenskaper

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill redigera och klicka sedan på indexi listan Kategorier i fönstret databas egenskaper .

 3. I listan index namn väljer du namnet på det index du vill redigera.

 4. Redigera indexets egenskaper genom att göra något av följande:

  • Om du vill ange ett nytt namn för indexet klickar du på Byt namn.

  • Om du vill ange ett unikt eller icke-unikt index väljer du ett alternativ i listan index typ .

  • Om du vill ange drivrutinsspecifika indexattribut klickar du på alternativ.

  • Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Lägga till, ta bort eller ändra ordning på kolumner i ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ändra och klicka sedan på indexi listan Kategorier i fönstret databas egenskaper .

 3. I listan index namn väljer du namnet på det index som du vill ändra.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn i ett index markerar du namnet på kolumnen under tillgängliga kolumneroch klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort en kolumn från ett index markerar du namnet på kolumnen under indexerade kolumneroch klickar sedan på ta bort.

  • Om du vill ändra ordning på en kolumn markerar du namnet på kolumnen under indexerade kolumneroch drar sedan kolumn namnet till den nya platsen i listan.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du kan använda en befintlig databas i en databas modell, kan du läsa artikeln bakåtkompilera en befintlig databas.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Skapa ett databas modell diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×