Skapa eller redigera ett index

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Word automatisera delen av arbetet som du skapar ett index och du kan enkelt göra uppdateringar eller använda formateringsändringar. Om du vill skapa ett index klickar du markerar du indexorden som du vill ta med och sedan bygger upp indexet.

Markera indexorden

 1. Markera den text du vill använda som indexord.

 2. Klicka på Referenser > Markera indexord.

  Markera indexord markeras på fliken Referenser

 3. Du kan redigera posten eller lägga till en andra nivå i rutan Underpost i dialogrutan Markera indexord. Om du behöver en tredje nivå skriver du ett kolon efter underpostens text.

  Alternativen för Markera indexord visas

 4. Om du vill skapa en korsreferens till en annan post klickar du på Korsreferens under Alternativ och skriver sedan texten för den andra posten i rutan.

 5. Välj Fet eller Kursiv under Sidnummerformat om du vill formatera de sidnummer som visas i indexet.

 6. Klicka på Markera om du vill markera ett indexord. Om du vill markera alla förekomster av samma indexord klickar du på Markera alla.

 7. Klicka på Stäng.

 8. Upprepa steg 1–7 tills du har markerat alla de poster du vill ha med i index.

Skapa indexet

När du har markerat posterna kan du infoga indexet i ditt dokument.

 1. Klicka på det ställe där du vill lägga till indexet.

 2. Klicka på Referenser > Infoga index.

  Infoga index är markerat på fliken Referenser

 3. I dialogrutan Index kan du välja format för textposter, sidnummer, flikar och andra tecken.

  Visar alternativen du kan ange i dialogrutan Index

  Du kan också välja något av alternativen under Format och ändra indexets övergripande utseende. När du väljer ett alternativ visas en förhandsgranskning i rutan till höger.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om du markerar fler poster när du redan har skapat ett index måste du uppdatera indexet med de nya posterna. Klicka på Referenser > Uppdatera index.

Steg 1: Markera posterna

Du kan skapa ett index för ett specifikt ord, en fras eller symbol eller för ett ämne som omfattar flera sidor.

Markera indexord för ord eller fraser

 1. Markera den text som du vill använda som indexord.

 2. På menyn Infoga klickar du på Index och förteckningar.

 3. På fliken Index klickar du på Markera indexord.

  Tips: Gå direkt till dialogrutan Markera indexord och tryck på KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + X.

 4. Skriv eller redigera texten i rutan Huvudpost.

  Tips!: 

  • Om du vill skapa en underpost anger du huvudindexord och skriv sedan underposten i rutan Underpost.

  • Om du vill skapa en post på tredje nivån skriver du texten för underposten följt av ett kolon (:) och texten för posten på den tredje nivån.

 5. Gör något av följande:

  För att markera

  Klicka på

  Indexordet

  Markera

  Den första förekomsten av den här texten i varje stycke i dokumentet som exakt matchar versaler och gemener i posten

  Markera alla

  Tips: Om du vill markera indexord för symboler, t.ex. @, skriver du ;# (semikolon följt av nummertecknet) direkt efter symbolen i rutan Huvudpost och klickar på Markera. När du bygger upp indexet placerar Word symbolerna i början av index.

 6. Om du vill markera fler indexord markera du den texten eller klickar direkt efter den, klicka i dialogrutan Markera indexord och upprepa steg 4 och 5.

  Obs!: Word infogar varje markerat indexord som ett XE (indexord) fält i dolt textformat. Om du inte ser XE-fältet klickar du på Visa/Dölj Knappen Visa på verktygsfältet Standard.

Markera indexord som omfattar flera sidor

 1. Markera den del av texten som du vill att indexordet ska referera till.

 2. På menyn Infoga klickar du på Bokmärke.

 3. Skriv ett namn i rutan Bokmärkesnamn och klicka på Lägg till.

  Obs!: Använd inte blanksteg i bokmärkesnamn.

 4. I dokumentet klickar du i början av den del av texten som du har markerat.

 5. På menyn Infoga klickar du på Index och förteckningar.

 6. På fliken Index klickar du på Markera indexord.

 7. Skriv indexordet för den markerade texten i rutan Huvudpost.

 8. Klicka på Sidintervall under Alternativ.

 9. I rutan Bokmärke skriver du eller det bokmärkesnamn som du angav i steg 3.

 10. Klicka på Markera

 11. Klicka på Stäng.

  Obs!: Word infogar varje markerat indexord som ett XE (indexord) fält i dolt textformat. Om du inte ser XE-fältet klickar du på Visa/Dölj Knappen Visa på verktygsfältet Standard.

Steg 2: Redigera eller ta bort indexord (valfritt)

Om du ändrar indexord i ett färdigt index tar Word bort ändringarna nästa gång du återskapar indexet. Formatera indexordfälten i dokumentet om du vill behålla dina formateringsändringar permanent.

Redigera ett indexord

 • Redigera text inom citattecken.

  Indexord

  Bildtext 1 Huvudpost

  Bild av knapp Korsreferens

  Om du inte ser XE-fälten (indexorden) klickar du på Visa/Dölj Knappen Visa på verktygsfältet Standard.

Ta bort ett index

 • Markera hela indexordfältet, inklusive klammerparenteser {} och tryck sedan på TA BORT .

  Om du inte ser XE-fälten (indexorden) klickar du på Visa/Dölj Knappen Visa på verktygsfältet Standard.

Steg 3: Utforma och skapa indexet

När du har skapat indexorden kan du skapa indexet i dokumentet. Ett index visas vanligen vid eller nära slutet av ett dokument. Du kan dock infoga indexet var som helst i dokumentet.

Varning!: För att kontrollera att dokumentet är korrekt sidnumrerat kan du dölja fältkoder och dold text innan du skapar ditt index. Om XE-fälten (indexorden) är synliga på verktygsfältet Standard klickar du på Visa/dölj Knappen Visa för att dölja dem.

Skapa ett index med hjälp av något av de medföljande indexformaten

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga det färdiga indexet.

 2. På menyn Infoga klickar du på Index och förteckningar och därefter på fliken Index.

 3. I rutan Format klickar du på ett format.

 4. Markera alla andra indexalternativ som du vill använda.

Skapa ett index genom att använda ett eget indexformat

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga det färdiga indexet.

 2. På menyn Infoga klickar du på Index och förteckningar och därefter på fliken Index.

 3. I rutan Format klickar du på Från mall och därefter på Ändra.

 4. Klicka på en formatmall i rutan Formatmallar, klicka på Ändra och använd sedan den formatering du vill ha.

 5. Markera alla andra indexalternativ som du vill använda.

Se även

Skapa en innehållsförteckning

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×