Skapa eller köra ett makro

Word för Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word, kan du automatisera vanliga uppgifter genom att skapa och köra makron. Ett makro är en serie kommandon och instruktioner som grupperas som ett enda kommando.

Du kan samla stegen i en uppgift som du utför ofta i ett makro för att spara tid. Först spelar du in makrot och sedan kör du det genom att klicka på en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på en kombination av tangenter. Hur du gör beror på dina inställningar.

 1. Klicka på Visa > Makron > Spela in makro.

  Kommandot Spela in makro

 2. Skriv in ett namn för makrot.

  Namnrutan Makro

 3. Om du vill använda det här makrot i nya dokument du skapar bör du kontrollera att det står Alla dokument (Normal.dotm) i rutan Lagra makro i.

  Rutan för att välja var ett makro ska lagras

 4. Om du vill köra ditt makro när du klickar på en knapp klickar du på Knapp.

  Klicka för att tilldela makrot till en knapp

 5. Klicka på det nya makrot (det heter ungefär Normal.NewMacros.<ditt makros namn>) och klickar sedan på Lägg till.

  Makrot och knappen Lägg till

 6. Klicka på Ändra.

  Knappen Ändra i rutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 7. Välj en knappbild, skriv önskat namn och klicka två gånger på OK.

  Knappalternativ i rutan Ändra knapp

 8. Nu är det dags att spela in stegen. Klicka på kommandona eller tryck på tangenterna för varje steg i uppgiften. Dina klick och kortkommandon spelas in av Word.

  Obs!: Använd tangentbordet för att markera text när du spelar in ditt makro. Makron spelar inte in val som har gjorts med en mus.

 9. Om du vill sluta spela in klickar du på Visa > Makron > Stoppa inspelning.

  Kommandot Stoppa inspelning

Knappen för ditt makro visas i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Makroknappen i verktygsfältet Snabbåtkomst

Klicka på knappen för att köra makrot.

 1. Klicka på Visa > Makron > Spela in makro.

  Kommandot Spela in makro

 2. Skriv in ett namn för makrot.

  Namnrutan Makro

 3. Om du vill använda det här makrot i nya dokument du skapar bör du kontrollera att det står Alla dokument (Normal.dotm) i rutan Lagra makro i.

  Rutan för att välja var ett makro ska lagras

 4. Om du vill köra ditt makro när du trycker på ett kortkommando klickar du på Tangentbord.

  Klicka för att tilldela makrot till ett kortkommando

 5. Tryck på en kombination av tangenter i rutan Ange nytt kortkommando.

 6. Kontrollera att den kombinationen inte redan är tilldelat till någon annan funktion. Om kombinationen redan är tilldelat försöker du en ny kombination.

 7. Om du vill använda det här kortkommandot i nya dokument du skapar bör du kontrollera att det står (Normal.dotm) i rutan Spara ändringar.

 8. Klicka på Tilldela.

 9. Nu är det dags att spela in stegen. Klicka på kommandona eller tryck på tangenterna för varje steg i uppgiften. Dina klick och kortkommandon spelas in av Word.

  Obs!: Använd tangentbordet för att markera text när du spelar in ditt makro. Makron spelar inte in val som har gjorts med en mus.

 10. Om du vill sluta spela in klickar du på Visa > Makron > Stoppa inspelning.

  Kommandot Stoppa inspelning

Om du kör makrot trycker du på kortkommandotangenterna.

Om du vill köra ett makro klickar du på knappen i verktygsfältet Snabbåtkomst och trycker på kortkommandot. Du kan även köra makrot från listan Makron.

 1. Klicka på Visa > Makron > Visa makron.

  Kommandot Visa makron

 2. Klicka på det makro du vill köra i listan under Makronamn.

 3. Klicka på Kör.

Om du vill göra ett makro från ett dokument tillgängligt i alla nya dokument lägger du till det från mallen Normal.dotm.

 1. Öppna det dokument som innehåller makrot.

 2. Klicka på Visa > Makron > Visa makron.

  Kommandot Visa makron

 3. Klicka på Organisera.

  Knappen Organisera i rutan Visa makron

 4. Klicka på det makro du vill lägga till i mallen Normal.dotm och klicka sedan på Kopiera.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

 2. Klicka på Vanliga kommandon under Makron.

 3. Klicka på det makro du vill ha.

 4. Klicka på fliken och anpassa gruppen som du vill lägga makrot i under Anpassa menyfliken.

Om du inte har en anpassat grupp klickar du på Ny grupp. Klicka sedan på Byt namn och skriv in ett namn för din anpassade grupp.

 1. Klicka på Lägg till.

 2. Klicka på Byt namn för att välja en bild för makrot och skriv in ett namn.

 3. Klicka två gånger på OK.

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 2. I rutan Makronamn anger du ett namn för makrot.

  Obs!: Om du ger ett nytt makro samma namn som ett inbyggt makro i Word ersätter det nya makrot inbyggda makrot. Om du vill visa en lista över inbyggda makron, klickar du på Word-kommandon i listan makron i.

 3. Klicka på mallen eller dokumentet där du vill spara makrot i listan makron i.

  Om du vill göra ditt makro tillgängligt i alla dokument, bör du klicka på Normal.dotm.

 4. Klicka på Skapa om du vill öppna Visual Basic Editor.

När du har öppnat Visual Basic Editor kan du vill veta mer om hur du arbetar med Visual Basic for Applications. Mer information klickar du på Hjälp om Microsoft Visual BasicHjälp-menyn eller tryck på F1.

Du kan spela in en serie åtgärder eller skriva ett makro från grunden genom att ange Visual Basic for Applications-kod i Visual Basic Editor.

Obs!: Om du vill arbeta med makron i Office Word 2007, måste du visa fliken utvecklare.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ.

 3. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under de vanligaste alternativen när du arbetar med Word.

  Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 1. Klicka på Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare
 2. I rutan Makronamn anger du ett namn för makrot.

  Obs!: Om du ger ett nytt makro samma namn som ett inbyggt makro i Office Word 2007 ersätter nya makroåtgärder inbyggda makrot. Klicka på makron om du vill visa en lista över inbyggda makron på fliken utvecklare i gruppen kod. Klicka på Word-kommandon i listan makron i.

 3. Klicka på mall eller dokument som du vill spara makrot i rutan Lagra makro i.

  Viktigt!: Om du vill göra ditt makro tillgängligt i alla dokument, bör du klicka på Normal.dotm.

 4. Ange en beskrivning av makrot i rutan Beskrivning.

 5. Gör något av följande:

  • Börja inspelningen    Klicka på OK om du vill börja spela in makrot utan att tilldela den till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller till ett kortkommando.

  • Skapa en knapp    Om du vill tilldela makrot till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst, gör du följande:

   1. Klicka på knappen.

   2. Under Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och markera dokumentet (eller alla dokument) som du vill lägga till makrot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

    Viktigt!: Om du vill göra ditt makro tillgängligt i alla dokument, bör du klicka på Normal.dotm.

   3. Klicka på det makro som du spelar in under Välj kommandon från i dialogrutan och klicka sedan på Lägg till.

   4. Klicka på Ändra om du vill anpassa knappen.

   5. Klicka på den symbol som du vill använda för knappen under Symbol.

   6. Skriv makronamnet som du vill ska visas i rutan Visningsnamn.

   7. Klicka på OK två gånger om du vill börja spela in makrot.

    Den symbol som du väljer visas i verktygsfältet Snabbåtkomst. Det namn som du skriver visas när du pekar på symbolen.

  • Tilldela ett kortkommando    Om du vill tilldela makrot till ett kortkommando, gör du följande:

   1. Klicka på Tangentbord.

   2. Klicka på det makro som du spelar in i rutan kommandon.

   3. I rutan Ange nytt kortkommando skriver du kortkommandot som du vill använda och klicka sedan på tilldela.

   4. Klicka på Stäng om du vill börja spela in makrot.

 6. Utför de åtgärder som du vill ta med i makrot.

  Obs!: När du spelar in ett makro kan använda du musen på kommandon och alternativ, men du kan inte markera text. Du måste använda tangentbordet för att markera text. Mer information om att markera text med hjälp av tangentbordet finns i Markera text.

 7. Om du vill sluta spela in dina åtgärder klickar du på Stoppa inspelning i gruppen kod.

Ändra kortkommandot för ett makro

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa.

 3. Klicka på Anpassa bredvid kortkommandon.

 4. Klicka på makron i listan kategorier.

 5. Klicka på det makro som du vill ändra i listan makron.

 6. I rutan Ange nytt kortkommando anger du den tangentkombination som du vill välja.

 7. Markera rutan aktuella tangenter och kontrollera att du inte tilldela en tangentkombination som du redan använder för att utföra en annan aktivitet.

 8. Klicka på det alternativ som motsvarar där du vill köra ditt makro i listan Spara ändringar i.

  Viktigt!: Om du vill göra ditt makro tillgängligt i alla dokument, bör du klicka på Normal.dotm.

 9. Klicka på Stäng.

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. Klicka på det makro som du vill köra i listan under Makronamn.

 3. Klicka på Kör.

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. I rutan Makronamn anger du ett namn för makrot.

  Obs!: Om du ger ett nytt makro samma namn som ett inbyggt makro i Office Word 2007 ersätter nya makroåtgärder inbyggda makrot. Om du vill visa en lista över inbyggda makron, klickar du på Word-kommandon i listan makron i.

 3. Klicka på mall eller dokument som du vill spara makrot i listan makron i.

  Om du vill göra ditt makro tillgängligt i alla dokument, bör du klicka på Normal.dotm.

 4. Klicka på Skapa om du vill öppna Visual Basic Editor.

När du har öppnat Visual Basic Editor kan du vill veta mer om hur du arbetar med Visual Basic for Applications. Mer information klickar du på Hjälp om Microsoft Visual BasicHjälp-menyn eller tryck på F1.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×