Skapa eller köra ett makro

I Word kan du automatisera vanliga uppgifter genom att skapa och köra makron. Ett makro är en serie kommandon och instruktioner som du kan gruppera tillsammans som ett enda kommando för att utföra en uppgift automatiskt.

Om du vill spara tid på aktiviteter som du ofta utför kan du paketera stegen i ett makro. Först spelar du in makrot. Sedan kan du köra makrot genom att klicka på en knapp i verktygsfältet snabb åtkomst eller genom att trycka på en kombination av tangenter. Det beror på hur du ställer in det.

 1. Klicka på Visa > Makron > Spela in makro.

  Kommandot Spela in makro

 2. Skriv in ett namn för makrot.

  Namnrutan Makro

 3. Om du vill använda det här makrot i nya dokument du skapar bör du kontrollera att det står Alla dokument (Normal.dotm) i rutan Lagra makro i.

  Rutan för att välja var ett makro ska lagras

 4. Om du vill köra ditt makro när du klickar på en knapp klickar du på Knapp.

  Klicka för att tilldela makrot till en knapp

 5. Klicka på det nya makrot (det heter ungefär Normal.NewMacros.<ditt makros namn>) och klickar sedan på Lägg till.

  Makrot och knappen Lägg till

 6. Klicka på Ändra.

  Knappen Ändra i rutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 7. Välj en knappbild, skriv önskat namn och klicka två gånger på OK.

  Knappalternativ i rutan Ändra knapp

 8. Nu är det dags att spela in stegen. Klicka på kommandona eller tryck på tangenterna för varje steg i uppgiften. Dina klick och kortkommandon spelas in av Word.

  Obs!: Använd tangentbordet för att markera text när du spelar in ditt makro. Makron spelar inte in val som har gjorts med en mus.

 9. Om du vill sluta spela in klickar du på Visa > Makron > Stoppa inspelning.

  Kommandot Stoppa inspelning

Knappen för ditt makro visas i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Makroknappen i verktygsfältet Snabbåtkomst

Klicka på knappen för att köra makrot.

 1. Klicka på Visa > Makron > Spela in makro.

  Kommandot Spela in makro

 2. Skriv in ett namn för makrot.

  Namnrutan Makro

 3. Om du vill använda det här makrot i nya dokument du skapar bör du kontrollera att det står Alla dokument (Normal.dotm) i rutan Lagra makro i.

  Rutan för att välja var ett makro ska lagras

 4. Om du vill köra ditt makro när du trycker på ett kortkommando klickar du på Tangentbord.

  Klicka för att tilldela makrot till ett kortkommando

 5. Tryck på en kombination av tangenter i rutan Ange nytt kortkommando.

 6. Kontrollera att den kombinationen inte redan är tilldelat till någon annan funktion. Om kombinationen redan är tilldelat försöker du en ny kombination.

 7. Om du vill använda det här kortkommandot i nya dokument du skapar bör du kontrollera att det står (Normal.dotm) i rutan Spara ändringar.

 8. Klicka på Tilldela.

 9. Nu är det dags att spela in stegen. Klicka på kommandona eller tryck på tangenterna för varje steg i uppgiften. Dina klick och kortkommandon spelas in av Word.

  Obs!: Använd tangentbordet för att markera text när du spelar in ditt makro. Makron spelar inte in val som har gjorts med en mus.

 10. Om du vill sluta spela in klickar du på Visa > Makron > Stoppa inspelning.

  Kommandot Stoppa inspelning

Om du kör makrot trycker du på kortkommandotangenterna.

Om du vill köra ett makro klickar du på knappen i verktygsfältet Snabbåtkomst och trycker på kortkommandot. Du kan även köra makrot från listan Makron.

 1. Klicka på Visa > Makron > Visa makron.

  Kommandot Visa makron

 2. Klicka på det makro du vill köra i listan under Makronamn.

 3. Klicka på Kör.

Om du vill göra ett makro från ett dokument tillgängligt i alla nya dokument lägger du till det från mallen Normal.dotm.

 1. Öppna det dokument som innehåller makrot.

 2. Klicka på Visa > Makron > Visa makron.

  Kommandot Visa makron

 3. Klicka på Organisera.

  Knappen Organisera i rutan Visa makron

 4. Klicka på det makro du vill lägga till i mallen Normal.dotm och klicka sedan på Kopiera.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

 2. Klicka på Vanliga kommandon under Makron.

 3. Klicka på det makro du vill ha.

 4. Klicka på fliken och anpassa gruppen som du vill lägga makrot i under Anpassa menyfliken.

Om du inte har en anpassat grupp klickar du på Ny grupp. Klicka sedan på Byt namn och skriv in ett namn för din anpassade grupp.

 1. Klicka på Lägg till.

 2. Klicka på Byt namn för att välja en bild för makrot och skriv in ett namn.

 3. Klicka två gånger på OK.

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 2. I rutan Makronamn anger du ett namn för makrot.

  Obs!: Om du ger ett nytt makro samma namn som ett inbyggt makro i Word ersätter det inbyggda makrot de nya makro åtgärderna. Om du vill visa en lista med inbyggda makron klickar du på Word-kommandon i listan makron i .

 3. I listan makron i klickar du på den mall eller det dokument som du vill spara makrot i.

  För att göra makrot tillgängligt i alla dokument måste du klicka på Normal. dotm.

 4. Klicka på skapa för att öppna Visual Basic Editor.

När du har öppnat Visual Basic Editor kanske du vill ha mer information om hur du arbetar med VBA (Visual Basic for Applications). Mer information får du om du klickar på Hjälp-menyn eller trycker på F1.

Du kan spela in en serie åtgärder eller skapa ett makro från början genom att ange Visual Basic for Applications-kod i Visual Basic Editor.

Obs!: Om du vill arbeta med makron i Office Word 2007 måste du Visa fliken utvecklare .

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ.

 3. Under de vanligaste alternativen när du arbetar med Wordmarkerar du kryss rutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet .

  Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 1. Klicka på Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare
 2. I rutan Makronamn anger du ett namn för makrot.

  Obs!: Om du ger ett nytt makro samma namn som ett inbyggt makro i Office Word 2007 ersätter de nya makro åtgärderna det inbyggda makrot. Om du vill visa en lista med inbyggda makron klickar du på makroni gruppen kod på fliken utvecklare . I listan makron i klickar du på Word-kommandon.

 3. I rutan lagra makro i klickar du på det mall eller dokument som du vill spara makrot i.

  Viktigt!: För att göra makrot tillgängligt i alla dokument måste du klicka på Normal. dotm.

 4. Ange en beskrivning av makrot i rutan Beskrivning .

 5. Gör något av följande:

  • Börja spela in    Klicka på OKom du vill börja spela in makrot utan att tilldela det till en knapp i verktygsfältet snabb åtkomst eller ett kortkommando.

  • Skapa en knapp    Så här kopplar du makrot till en knapp i verktygsfältet snabb åtkomst:

   1. Klicka på knappen.

   2. Under Anpassa verktygsfältet snabb åtkomstmarkerar du det eller de dokument som du vill lägga till makrot i verktygsfältet snabb åtkomst.

    Viktigt!: För att göra makrot tillgängligt i alla dokument måste du klicka på Normal. dotm.

   3. Under Välj kommandon från dialog rutan klickar du på det makro du spelar in och sedan på Lägg till.

   4. Om du vill anpassa knappen klickar du på ändra.

   5. Klicka på den symbol som du vill använda för knappen under symbol.

   6. Skriv namnet på makrot som du vill visa i rutan visnings namn .

   7. Klicka på OK två gånger för att börja spela in makrot.

    Den symbol du väljer visas i verktygsfältet snabb åtkomst. Det namn som du anger visas när du pekar på symbolen.

  • Tilldela ett kortkommando    Så här kopplar du makrot till ett kortkommando:

   1. Klicka på Tangentbord.

   2. I rutan kommandon klickar du på det makro du spelar in.

   3. Skriv den tangentkombination som du vill använda i rutan Ange nytt kortkommando och klicka sedan på koppla.

   4. Klicka på Stäng för att börja spela in makrot.

 6. Utför de åtgärder som du vill ta med i makrot.

  Obs!: När du spelar in ett makro kan du använda musen för att klicka på kommandon och alternativ, men inte för att markera text. Du måste använda tangent bordet för att markera text. Mer information om att markera text med hjälp av tangent bordet finns i Markera text.

 7. Om du vill sluta spela in dina åtgärder klickar du på stoppa inspelning i gruppen kod .

Ändra kortkommandot för ett makro

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa.

 3. Bredvid kortkommandonklickar du på Anpassa.

 4. Klicka på makroni listan Kategorier .

 5. Klicka på det makro som du vill ändra i listan makron .

 6. Skriv den tangentkombination som du vill använda i rutan Ange nytt kortkommando .

 7. Markera rutan aktuella nycklar för att kontrol lera att du inte tilldelar en tangentkombination som du redan använder för att utföra en annan aktivitet.

 8. I listan Spara ändringar i klickar du på det alternativ som motsvarar den plats där du vill köra makrot.

  Viktigt!: För att göra makrot tillgängligt i alla dokument måste du klicka på Normal. dotm.

 9. Klicka på Stäng.

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. Klicka på det makro du vill köra i listan under makro namn.

 3. Klicka på Kör.

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. I rutan Makronamn anger du ett namn för makrot.

  Obs!: Om du ger ett nytt makro samma namn som ett inbyggt makro i Office Word 2007 ersätter de nya makro åtgärderna det inbyggda makrot. Om du vill visa en lista med inbyggda makron klickar du på Word-kommandon i listan makron i .

 3. I listan makron i klickar du på det mall eller dokument som du vill spara makrot i.

  För att göra makrot tillgängligt i alla dokument måste du klicka på Normal. dotm.

 4. Klicka på skapa för att öppna Visual Basic Editor.

När du har öppnat Visual Basic Editor kanske du vill ha mer information om hur du arbetar med VBA (Visual Basic for Applications). Mer information får du om du klickar på Hjälp-menyn eller trycker på F1.

Om du vill göra snabb arbete med uppgifter som du ofta gör i Skriv bords versionen av Word kan du paketera stegen i makron som körs med ett enda klick. I Word för webben måste du stega genom sådana uppgifter manuellt.

Om du har Word klickar du först på Öppna i Word för att öppna dokumentet i Word.

Bild av kommandot Öppna i Word i Word Online

Följ sedan instruktionerna för Skriv bords versionen av Word.

När du kör makrot i Word och sparar dokumentet ser du resultatet av makrot när du öppnar dokumentet igen i Word för webben.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×