Skapa eller anpassa sidmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En mall är en fördefinierad layout som du kan använda för en ny sida att ge ett ännu mer konsekvent och spara tid. I OneNote finns flera inbyggda mallar, inklusive dekorativa bakgrunder och att göra-listor. Du kan skapa en egen mall eller anpassa en befintlig lista.

Du kan använda OneNote mallar som de kan ändra dem som du vill eller skapa en egen.

Skapa en ny sidmall

 1. Välj Lägg till sida i listan över sidor till höger på skärmen.

  Lägga till sidor i anteckningsböcker.

 2. Välj Visa > Pappersstorlek.

  Skärmbild av knappen Pappersstorlek i OneNote 2016.

 3. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 4. Lägg till det innehåll som ska infogas i mallen.

  Alla nya sidor som du skapar med hjälp av mallen har denna information.

 5. När du är klar väljer du Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

  Spara en sida som en mall

 6. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.

Obs!: När du använder en mall på en sida, du kan välja mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret mallar.

Överst på sidan

Anpassa en mallsida

 1. Välj Infoga > Sidmallar > Sidmallar.

  Skärmbild av knappen Sidmallar i OneNote 2016.

 2. Klicka på de små pilarna intill kategorinamnen i åtgärdsfönstret Mallar så att de expanderas.

 3. Välj namnet på den mall som du vill anpassa.

  Mallen används för en ny tom sida.

 4. Välj Visa > Pappersstorlek i menyfliksområdet.

 5. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 6. Redigera eller ta bort befintligt sidinnehåll och välj sedan Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

  Spara en sida som en mall

 7. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.

Obs!: När du använder en mall på en sida, du kan välja den anpassade mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret mallar.

Överst på sidan

Råd och tips när du skapar sidmallar

 • Aktivera linjering (Visa > Linjeringar) som stöd vid justering av textrutor, bilder och annat innehåll i mallen. Inaktivera linjeringen igen innan du sparar arbetet, såvida du inte vill att de ska ingå i mallen.

 • Använd styckeformat (Start > Format) när du formaterar text och rubriker för ett enhetligt utseende.

 • Använd inte en bild som bakgrundsbild, såvida det inte är viktigt för mallens design. Bakgrundsbilder påverkar filstorleken och text som placeras på bilden kan konverteras till en bild om du skickar sidan med e-post. Överväg att placera bilder längst upp, längst ned eller på sidorna i stället för bakom text.

 • Kontrollera att platshållartext är tydlig och lätt att identifiera så att alla som använder mallen ser vilken information som de olika platshållarna ska innehålla. En textruta som till exempel ska innehålla företagets namn kan kallas [företagsnamn].

 • Kontrollera att tabeller och bilder är tydligt placerade och att rubrikerna är avskilda från text som kommer att skrivas in senare. Textrutor blir större när de fylls med innehåll och en sida kan snabbt bli rörig.

 • Se till att du väljer en teckenfärg som syns även utan bakgrundsfärg, så att mallen kan skrivas ut.

 • Placera text och objekt inom sidans utskriftsmarginaler.

Överst på sidan

Skapa en ny sidmall

 1. Skapa en ny tom sida genom att klicka på Lägg till sida.

  Lägga till sidor i anteckningsböcker.

 2. Klicka på Visa > Pappersstorlek.

  Du kan ändra pappersstorleken så att den passar den mall som du skapar

 3. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 4. Lägg till det innehåll som ska infogas i mallen.

  Alla nya sidor som du skapar med hjälp av mallen har denna information.

 5. När du är klar klickar du på Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

  Spara en sida som en mall

 6. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.
   

Obs!: När du använder en mall på en sida, du kan välja mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret mallar.

Överst på sidan

Anpassa en sidmall

 1. Klicka på Infoga > Sidmallar > Sidmallar.

  Visa tillgängliga mallar i OneNote.

 2. Klicka på de små pilarna intill kategorinamnen i åtgärdsfönstret Mallar så att de expanderas.

 3. Klicka på namnet på den mall som du vill anpassa.

  Mallen används för en ny tom sida.

 4. Klicka på Visa > Pappersstorlek i menyfliksområdet.

 5. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 6. Redigera eller ta bort befintligt sidinnehåll och klicka sedan på Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

  Spara en sida som en mall

 7. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.

Obs!: När du använder en mall på en sida, du kan välja den anpassade mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret mallar.
 

Överst på sidan

Råd och tips när du skapar sidmallar

 • Aktivera linjering (Visa > Linjeringar) som stöd vid justering av textrutor, bilder och annat innehåll i mallen. Inaktivera linjeringen igen innan du sparar arbetet, såvida du inte vill att de ska ingå i mallen.

 • Använd styckeformat (Start > Format) när du formaterar text och rubriker för ett enhetligt utseende.

 • Använd inte en bild som bakgrundsbild, såvida det inte är viktigt för mallens design. Bakgrundsbilder påverkar filstorleken och text som placeras på bilden kan konverteras till en bild om du skickar sidan med e-post. Överväg att placera bilder längst upp, längst ned eller på sidorna i stället för bakom text.

 • Kontrollera att platshållartext är tydlig och lätt att identifiera så att alla som använder mallen ser vilken information som de olika platshållarna ska innehålla. En textruta som till exempel ska innehålla företagets namn kan kallas [företagsnamn].

 • Kontrollera att tabeller och bilder är tydligt placerade och att rubrikerna är avskilda från text som kommer att skrivas in senare. Textrutor blir större när de fylls med innehåll och en sida kan snabbt bli rörig.

 • Se till att du väljer en teckenfärg som syns även utan bakgrundsfärg, så att mallen kan skrivas ut.

 • Placera text och objekt inom sidans utskriftsmarginaler.

Överst på sidan

Artikelinnehåll

Skapa en mall från en sida i OneNote 2010

Skapa en mall från ett avsnitt i OneNote 2010

Skapa en mall från en OneNote 2010-anteckningsbok

Metodtips när du skapar OneNote 2010-mallarna

Skapa en mall från en sida i OneNote 2010

 1. Skapa eller öppna den sida som du vill använda som en egen sidmall.

 2. Klicka på nedpilen bredvid Ny sida i det högra fönstret och klicka sedan på Sidmallar.

 3. Klicka på Spara aktuell sida som en mall längst ned i fönstret mallar.

 4. Skriv ett namn för mallen sida och klicka sedan på Spara.

När du vill lägga till en ny sida i det aktuella OneNote-avsnittet baserat på mallen sparad sida i det högra fönstret klickar du på pilen bredvid Ny sida och klicka sedan på Sidmallar. Klicka på Mina mallar och klicka sedan på namnet på den sparade mallen.

Överst på sidan

Skapa en mall från ett avsnitt i OneNote 2010

 1. Skapa eller öppna det avsnitt som du vill använda som en mall.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Klicka under Spara aktuelltavsnitt.

 4. Under Välj Format, klickar du på OneNote 2010-avsnitt (* One).

 5. Klicka på Spara som.

 6. Välj ett namn och en plats där du vill spara avsnittsmallen och klicka sedan på Spara.

När du vill lägga till ett nytt avsnitt i en av dina anteckningsböcker som baseras på avsnittsmallen sparade, leta reda på mallen på din dator och dubbelklicka på den om du vill öppna den i OneNote. Klicka och dra på avsnittsfliken rubrik från det övre vänstra hörnet av skärmen till en av dina anteckningsböcker på vänster sida av skärmen för att lägga till ett nytt avsnitt i anteckningsboken baserat på avsnittsmallen.

Obs!: Om du vill kan du också lägga till avsnittet i en anteckningsbok genom att placera en kopia av avsnittet mallfilen i mappen på datorn där anteckningsboken har sparats. Som standard sparas OneNote-anteckningsböcker på C:\Users\< användarnamn >\OneNote Notebooks\< anteckningsbokens namn >.

Överst på sidan

Skapa en mall från en OneNote 2010-anteckningsbok

 1. Skapa eller öppna den anteckningsbok som du vill använda som en mall.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Klicka under Spara aktuellanteckningsbok.

 4. Klicka på OneNote-paket (*.onepkg) under Välj Format.

 5. Klicka på Spara som.

 6. Välj ett namn och en plats där du vill spara avsnittsmallen och klicka sedan på Spara.

När du vill skapa en helt ny anteckningsbok baserat på anteckningsboksmallen sparade, leta reda på mallen på din dator och dubbelklicka på den om du vill öppna den i OneNote. Skriv ett namn för den nya anteckningsboken och välj var du vill spara den (som standard OneNote anteckningsböcker sparas på C:\Users\< användarnamn >\OneNote Notebooks\< anteckningsbokens namn >) och klicka sedan på Skapa.

Överst på sidan

Metodtips när du skapar OneNote 2010-mallarna

Här följer några ledtrådar, och tips som vi föreslår att du kommer ihåg när du skapar OneNote 2010-mallarna. Mallar brukar användas och om igen, så det är en bra idé att kontrollera att de är utformade så effektivt som möjligt att maximera din bekvämlighet.

 • Välj klar och distinkta färger för varje avsnitt blir lättare att skilja.

 • Om din mall är avsedd för utskrift, Kom ihåg att sidfärger (till exempel linjering) visas endast när mallen visas på en dator och inte när mallen skrivs ut. Kontrollera att du väljer en teckenfärg som syns utan bakgrundsfärg när mallen skrivs ut.

 • Om din mall är avsedd för utskrift, kontrollerar du att är sidmarginalerna minst 0,4 ”och att all text och objekt är placerade inom marginalerna.

 • Tänk på att använda en bild som en bakgrundsbild som påverkar filstorleken och kan orsaka text ovanpå den konverteras till en bild när du skickar sidan via e-post. Vi rekommenderar att med JPEG-filer för bilder och placera bilder högst upp, ned eller sidor på en sida i stället för bakom text, såvida det är viktigt att din design.

 • Använd regel linjer (tryck på CTRL + SKIFT + R för att visa linjering) för att justera texten textrutor, bilder och annat innehåll som du infoga på dina sidor.

 • När du infogar platshållare för text i dina mallar, kontrollerar du att den är klar och lätt att identifiera, så att alla som använder mallen (inklusive du, om du kommer tillbaka till den när du har en lång tid) vet vilken information som ska innehålla varje platshållare. Till exempel när du infogar en textruta som är avsedda att innehålla ett företagsnamn fylla textruta med ”[företagets namn]”.

 • Om du använder tabeller, bilder och liknande information, kontrollera att de tydligt är placerade i förhållande till varandra och deras rubriker är tydligt utöver text som ska anges när du fyller i mallen. Kom ihåg att objekt, till exempel textrutor kan utökas när de är fyllda med reella innehåll i stället för platshållare för innehåll.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda en egen sidmall

Anpassa en sidmall

Skapa en ny mall

Använda en egen sidmall

OneNote innehåller flera mallar som hjälper dig att komma igång, från dekorativa bakgrunder i funktionella anteckningssidor som planerare och att göra-listor.

Gör följande:

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på sida från mall.

 2. Klicka på en kategori i listan i åtgärdsfönstret mallar under Lägg till en sida, och klicka sedan på namnet på den mall som du vill använda. OneNote skapar en ny sida i det aktuella avsnittet baserat på den valda mallen.

Tips: Om du vill snabbt tillämpa nyligen används mallar till en ny sida på sidan flikar lista, klicka på pilen bredvid knappen Ny sida och klicka sedan på namnet på den mall som du vill använda. Klicka på Tom mall om du vill skapa en ny tom sida.

Obs!: Många mallar som innehåller sidans innehåll som visas på särskilda platser. Mallar kan därför endast användas på nya sidor som inte redan innehåller anteckningar. Om du vill använda en mall för anteckningar som du redan har skapats, skapar en ny sida utifrån en mall som du vill använda och kopiera anteckningarna befintliga till den.

Överst på sidan

Anpassa en mall

Om du inte vill skapa en helt ny mall själv kan du enkelt ändra innehållet och utseendet på en befintlig mall och spara sedan boken som en anpassad mall.

Gör följande:

 1. Klicka på mallarFormat-menyn.

 2. Klicka på en kategori i åtgärdsfönstret mallar Under Lägg till en sida, och klicka sedan på namnet på den mall som du vill ändra.

 3. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och ändra sedan önskade alternativ i åtgärdsfönstret Utskriftsformat.

 4. Ändra allt innehåll på sidan så att det är som det ska se ut när nya sidor skapas baserat på den ändrade mallen. Ta bort alla befintliga mallens innehåll som du inte vill behålla på samma sätt.

 5. Klicka på Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Utskriftsformat.

 6. Skriv ett namn i rutan Mallnamn i dialogrutan Spara som mall.

 7. Om du vill använda den här mallen för alla nya sidor som du lägger till det aktuella avsnittet i anteckningsboken, markerar du kryssrutan Ange som standardmall för nya sidor i det aktuella avsnittet.

 8. Klicka på Spara.

Obs!: Mallar som du har anpassat läggs automatiskt till i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret mallar.

Överst på sidan

Skapa en ny mall

Utöver de mallar som finns i OneNote kan du formatera en sida i anteckningsboken som du vill och spara den som en ny mall.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på sida.

  Obs!: Du kan också skapa en ny sida genom att klicka på Ny sida ovanför sidflikarna.

 2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och ange sedan önskade alternativ i åtgärdsfönstret Utskriftsformat.

 3. Lägga till innehåll till den sida som du vill ska visas när nya sidor skapas baserat på din anpassade mall.

  Till exempel om du skapar en mall för mötesanteckningar, du kan lägga till en dagordning avsnitt och rubriker för mötets datum och tid.

 4. Klicka på Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Utskriftsformat.

 5. Skriv ett namn i rutan Mallnamn i dialogrutan Spara som mall.

 6. Om du vill använda den här mallen för alla nya sidor som du lägger till det aktuella avsnittet i anteckningsboken, markerar du kryssrutan Ange som standardmall för nya sidor i det aktuella avsnittet.

 7. Klicka på Spara.

Obs!: Mallar som du skapar läggs automatiskt till i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret mallar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×