Skapa eller anpassa en webbplatsinnehållstyp

Skapa eller anpassa en webbplatsinnehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbplatsinnehållstyper att göra det lättare att tillhandahålla ännu mer konsekvent över en webbplats. Som webbplatsägare kan du skapa eller anpassa en innehållstyp med de egenskaper som du vill använda, till exempel en viss mall, specifika metadata och så vidare. Till exempel när en användare väljer ett objekt på menyn Nytt objekt eller Nytt dokument, kan du se att anpassat innehåll används.

Nytt dokument-menyn med anpassade innehållstyper i en SharePoint

Mer information om innehållstyper finns i Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering.

Viktigt!: Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för en webbplats måste du ha fullständig behörighet för webbplatsen. Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen måste du vara administratör för webbplatssamlingen.

Följ de här anvisningarna för att skapa en webbplatsinnehållstyp som kan användas var som helst på webbplatsen:

Skapa en innehållstyp

 1. Gå till den webbplats som du vill skapa en webbplatsinnehållstyp för.

 2. Klicka på inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

  Alternativ för Webbdesignergallerier på sidan Webbplatsinställningar i SharePoint Online

  I galleriet visas alla befintliga webbplatsinnehållstyper grupperade i kategorier. Den du väljer blir den överordnade gruppen till din nya innehållstyp.

 4. I rutan Visa grupp väljer du den funktion du vill använda och väljer sedan Skapa.

 5. På sidan Nytt webbplatsinnehåll anger du ett namn och en beskrivning för den nya innehållstypen.

  Innehållstyper som skapades dialogrutan
 6. I avsnittet Överordnad innehållstyp väljer du namnet på den överordnade gruppen och väljer sedan Överordnad innehållstyp.

 7. I avsnittet Grupp kan du välja att lagra den nya webbplatsinnehållstypen i en befintlig grupp eller att skapa en ny grupp.

 8. Klicka på OK.

När SharePoint skapar den nya innehållstypen öppnas sidan Webbplatsinnehållstyp, där du kan anpassa den ytterligare.

 1. Gå till startsidan på den webbplats som innehåller innehållstypen du vill byta namn på.

 2. Klicka på inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i gruppen Webbdesignergallerier.

 4. Klicka på namnet på den innehållstyp du vill ändra på sidan Webbplatsinnehållstyper.

 5. Klicka på Namn, beskrivning och grupp under Inställningar på sidan Information om webbplatsinnehållstyp.

 6. Ändra namnet på innehållstypen i textrutan Namn under Namn och beskrivning.

 7. Klicka på OK när du är klar.

För att se till att dokument har konsekvent innehåll på en webbplats och tillhörande underwebbplatser kan du koppla en Word-, Excel- eller PowerPoint-mall till en webbplatsinnehållstyp.

Du kanske vill att anställda ska använda en standardmall i Excel när de skapar en veckotidrapport. Om du kopplar mallen till innehållstypen Tidrapport läses rätt mall automatiskt in i arbetsbladet varje gång någon använder innehållstypen Tidrapport.

Du kan göra det ännu enklare för användare genom att lägga till tidrapport innehållstyp i ett bibliotek. Användare kan öppna rätt tidrapporten genom att klicka på tidrapport i Nya dokument-menyn. Om du vill veta hur du gör detta finns i lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek.

Gör så här om du vill koppla en mall till en innehållstyp.

 1. Gå till den webbplats där du vill associera en mall med en webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på inställningar för knappen Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

 4. Klicka på namnet för den innehållstyp du vill ändra genom att koppla en Word-, Excel- eller PowerPoint-mall till den.

 5. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar.

 6. Ange mallens plats:

  • Om mallen är lagrad på din webbplats klickar du på Ange URL:en för en befintlig dokumentmall och skriver sedan URL-adressen för den mall som du vill använda.

  • Om dokumentmallen lagras på den lokala datorn klickar du på Ladda upp en ny dokumentmall och klickar sedan på Bläddra. Leta rätt på filen som du vill använda i dialogrutan Välj fil, markera den och klicka på Öppna.

   Lägga till malltextrutor på sidan Avancerade inställningar för en innehållstyp

 7. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna innehållstyp med dokumentmallen.

 8. Klicka på OK.

Kolumnerna för en innehållstyp representerar metadata. Om du vill lägga till ett metadataelement lägger du till en ny kolumn.

Din organisation kan exempelvis vilja följa upp specifika metadata för inköpsorder, till exempel kontonummer, projektnummer och projektledare. Om du lägger till kolumner för den här informationen i inköpsorderinnehållstypen uppmanar SharePoint användarna att ange informationen när de sparar sitt arbete. Om du lägger till innehållstypen i en lista eller ett bibliotek kan du dessutom definiera en vy för att visa kolumnerna.

Obs!: Du måste först välja innehållstyp för att kunna lägga till en kolumn i en innehållstyp. Om du inte kan markera de innehållstyper som visas ärver webbplatsen sina innehållstyper från en överordnad webbplats. För att kunna lägga till en kolumn i innehållstypen måste du ändra den på den överordnade webbplatsen.

 1. Gå till den webbplats där du vill lägga till en kolumn i en webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

 4. Klicka på namnet på innehållstypen som du vill lägga till en kolumn i.

 5. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner under Kolumner.

 6. I rutan Välj kolumner under Välj kolumner från väljer du den överordnade gruppen för kolumnen.

 7. Under Tillgängliga kolumner väljer du namnet på den kolumn som du vill använda och klickar sedan på Lägg till

 8. I avsnittet Uppdatera innehållstyper för lista och webbplats bestämmer du om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här webbplatsinnehållstypen genom att markera Ja eller Nej.

Dokumentinformationspanelen är tillgänglig för Word, Excel och PowerPoint i Microsoft Office 2010 och senare versioner. Dokumentinformationspanelen visar ett InfoPath-formulär på dessa dokument där användare kan ange metadatainformation på panelen.

I dokumentinformationspanelen visas textrutor i ett formulär för att samla in metadata från användare.

Anta att du vill kontrollera att säljarna anger företagsnamn och telefonnummer för varje offert. Du kan skapa innehållstypen Förslag och inkludera företagsnamn och telefonnummer i dokumentinformationspanelen. När de öppnar ett förslagsdokument kan användarna ange eller uppdatera namn och telefonnummer. När användaren sparar dokumentet uppdaterar SharePoint automatiskt de metadata som lagras som kolumner i dokumentbiblioteket.

Mer information om innehållstyper och metadata finns i lägga till metadatakolumner i en innehållstyp.

Gör så här om du vill konfigurera en dokumentinformationspanel för en dokumentinnehållstyp.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra webbplatsinnehållstyp.

 2. Klicka på alternativ för knappen Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

 4. Välj namnet på den webbplatsinnehållstyp du vill ändra.

  Obs!: Om namnen på webbplatsinnehållstyperna som visas inte är hyperlänkar betyder det att den här webbplatsen ärver sina innehållstyper från en annan (överordnad) webbplats. Om du vill uppdatera innehållstypen går du till den överordnade webbplatsen.

 5. Klicka på Inställningar för dokumentinformationspanelen under Inställningar.

 6. Gör något av följande i avsnittet Mall för dokumentinformationspanelen:

  • Om du vill använda en standardmall som visar de metadata (kolumnerna) som du definierade för innehållstypen klickar du på Använd standardmallen för Microsoft Office-program.

  • Om du vill använda en befintlig anpassad mall, klickar du på Använd en befintlig anpassad mall (URL, UNC eller URN) och skriver sedan sökvägen till mallens plats.

  • Om du vill överföra en befintlig anpassad mall (XSN), klickar du på Överför en befintlig anpassad mall (XSN) som ska användas och sedan på Bläddra för att leta reda på den mall som du vill använda.

  • Om du vill skapa en anpassad panel i InfoPath, klickar du på Skapa en ny anpassad mall.

   Obs!: Om du markerar detta alternativ startar och visas standardmallen som du kan anpassa för att skapa en anpassad panel.

 7. I avsnittet Visa alltid anger du om du vill att informationspanelen ska visas automatiskt för dokument med denna innehållstyp.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×