Office
Logga in
Skapa eller anpassa en bildbakgrund

Skapa eller anpassa en bildbakgrund

Information om varför det kan vara bra att använda en bildbakgrund finns i Vad är en bildbakgrund?

Vyn Bildbakgrund finns i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

I vyn Bildbakgrund visas bildbakgrunden längst upp i fönstret med miniatyrer och relaterade layouter visas under den.

Bildbakgrund och två layouter

Du kan ändra bildbakgrunden på många olika sätt, och den innehåller alla format för dina bilder. Här är några av de vanligaste.

Ändra tema, bakgrund eller färgschema i PowerPoint 2016, 2013 eller 2010

Du kan snabbt ändra utseende på hela presentationen genom att markera bildbakgrunden och sedan göra följande i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund:

 • Klicka på Teman om du vill använda ett inbyggt tema för dina bilder, med en egen uppsättning färger, teckensnitt och effekter. Om du högerklickar på ett tema ser du fler sätt du kan använda det på. Mer information finns i Anpassa och spara ett tema i PowerPoint, Ta bort eller ändra det aktuella temat eller Vad är ett tema?.

  Meddelanden: 

  • Om du inte kan ändra temat, eller om en ny bildbakgrund läggs till när du väljer ett nytt tema istället för att den markerade bildbakgrunden ändras, ser du till att Bevara inte är markerat i gruppen Redigera bildbakgrund.

  • Alternativet Behåll på fliken Bildbakgrund

 • Klicka på Färger för att välja ett färgtema för presentationen. Du måste klicka på Bakgrundsformat och välja ett alternativ så att den tillämpas. Mer information finns i Formatera bakgrundsfärgen på bilderna.

 • Klicka på Bakgrundsformat och välj ett formatalternativ från listan. Vilka färger som visas beror på de val du gjort i listan Färger.

  Tips: Klicka på Formatera bakgrund längst ned i listan Bakgrundsformat för att öppna fönstret Format och välj från fler bakgrundsalternativ, som avancerade fyllningsinställningar, konstnärliga effekter samt färg- och bildinställningar.

 • Information om hur du lägger till en bild finns i Lägga till en bakgrundsbild (eller vattenstämpel) i bilder.

Ändra teckensnittet i PowerPoint 2016, 2013 eller 2010

 1. Klicka på bildbakgrunden längst upp i fönstret Bildbakgrund.

 2. Klicka på Teckensnitt i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund om du vill ändra teckensnitt för all text på en gång. Välj ett teckensnitt från listan eller klicka på Anpassa teckensnitt om du vill se fler alternativ. Mer information finns i Ändra standardteckensnitt.

Lägga till effekter i PowerPoint 2016, 2013 eller 2010

 1. Klicka på bildbakgrunden längst upp i fönstret Bildbakgrund.

 2. I gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund klickar du på Effekter för att välja från olika inbyggda effekter, med funktioner som skuggning, reflektioner, linjer, fyllningar med mer. Mer information om effekter finns i Använda anpassade och avancerade animeringseffekter.

Visa eller dölja platshållare i PowerPoint 2016, 2013 eller 2010

 1. Klicka på bildbakgrunden längst upp i fönstret Bildbakgrund och klicka på Bakgrundslayout på fliken Bildbakgrund.

 2. Du kan visa eller dölja platshållare för rubrik, text, datum, bildnummer och sidfot i bildbakgrunden genom att markera eller avmarkera kryssrutorna för respektive platshållare. Mer information finns i Lägga till en platshållaren i en layout.

  Visa eller dölja bildbakgrundens platshållare

Använda flera bildbakgrunder i PowerPoint 2016, 2013 eller 2010

Du kan använda fler än en bildbakgrund i en presentation. Mer information finns i Använda flera bildbakgrunder i en presentation

Mer information om bildbakgrunder och bildlayouter finns i:

Skapa en bildbakgrund

 1. Öppna en tom presentation och klicka sedan på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. När du öppnar vyn Bildbakgrund visas en tom bildbakgrund med tillhörande standardlayouter. Om du vill lägga till ytterligare en bildbakgrund gör du följande:

  1. Klicka i bildens miniatyr där du vill att den nya bildbakgrunden ska visas.

  2. Klicka på Infoga bildbakgrund i gruppen Redigera original på fliken Bildbakgrund.

   Obs!: I miniatyrfönstret är bildbakgrunden den större bilden och de kopplade layouterna är placerade nedanför bildbakgrunden.

 3. För att skapa en eller flera anpassade layouter eller ändra befintliga layouter läser du Skapa en ny anpassad layout.

 4. Om du vill lägga till eller ändra platshållare i layouterna kan du läsa Lägga till en eller flera innehållsplatshållare i en layout.

 5. Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden högerklickar du på bildlayouten i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort layout på snabbmeny.

 6. Om du vill ange sidorientering för alla bilderna i presentationen klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på antingen Stående eller Liggande.

 7. Om du vill lägga till text som ska visas i sidfoten längst ned på alla sidor i presentationen gör du så här:

  1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  2. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot på fliken Bild markerar du kryssrutan Sidfot, och skriver sedan den text du vill visa längst ned i mitten på alla bilder.

  3. Klicka på Använd för alla.

 8. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 9. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn, eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 10. Klicka på PowerPoint-mall i listan Spara som och klicka sedan på Spara.

 11. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

Överst på sidan

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×