Skapa eller ändra en figurförteckning

Du kan skapa en figurförteckning, till exempel en lista över illustrationer i dokumentet, genom att tillämpa format på figurbeskrivningar och sedan skapa en figurförteckning utifrån beskrivningarna. 

Gör något av följande:

Skapa en figurförteckning med hjälp av inbyggda formatmallar

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga figurförteckningen.

 2. Klicka på Index och förteckningarInfoga-menyn och klicka på fliken Figurförteckning.

 3. Klicka på Alternativ och markera sedan kryssrutan Format.

 4. På popup-menyn Format klickar du på det format som används för figurbeskrivningar och sedan på OK.

 5. Välj något av formaten i rutan Format.

 6. Markera andra alternativ som du vill använda.

Uppdatera en figurförteckning

Om du lägger till fler figurer i ett dokument med en befintlig figurförteckning kan du uppdatera figurförteckningen så att de nya objekten tas med. Den befintliga figurförteckningen återskapas då enligt ändringarna. Du kan uppdatera hela tabellen eller bara sidnumren.

 1. Tryck på Ctrl, klicka på figurförteckningen och klicka på Uppdatera fält.

 2. Klicka på önskat alternativ.

Ändra formatet för en figurförteckning

När du ändrar formaten i en figurförteckning återskapas figurförteckningen enligt ändringarna.

 1. Klicka på figurförteckningen.

 2. Klicka på Index och förteckningarInfoga-menyn och klicka på fliken Figurförteckning.

 3. Klicka på Alternativ och markera sedan kryssrutan Format.

 4. På popup-menyn Format klickar du på det format som används för figurbeskrivningar och sedan på OK.

 5. Klicka på Från mall i rutan Format och klicka på Ändra.

 6. Klicka på Ändra i dialogrutan Format.

 7. Markera de alternativ du vill använda.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders