Skapa eller ändra en cellreferens

En cellreferens refererar till en cell eller ett cellområde i ett kalkylblad och kan användas i en formel för att identifiera de värden eller data som ska beräknas med formeln i Microsoft Office Excel.

Du kan använda en cellreferens i en eller flera formler för att referera till:

 • Data i en eller flera sammanhängande celler i ett kalkylblad.

 • Data som finns i olika cellområden i ett kalkylblad.

 • Data i celler på andra kalkylblad inom samma arbetsbok.

Till exempel:

Den här formeln:

Refererar till:

Och returnerar:

=C2

Cell C2

Värdet i cell C2.

=A1:F4

Cell A1 till F4

Värdena i alla celler, men du måste trycka på Ctrl+Skift+Retur när du har skrivit in formeln.

=Tillgång-Skuld

Cellerna Tillgång och Skuld

Värdet i cellen Tillgång minus värdet i cellen Skuld.

{=Vecka1+Vecka2}

Cellområdena Vecka1 och Vecka2

Summan av värdena i cellområdena Vecka1 och Vecka 2 som en matrisformel.

=Blad2!B2

Cell B2 på Blad2

Värdet i cell B2 på Blad2

Vad vill du göra?

Skapa en cellreferens på samma kalkylblad

Skapa en cellreferens till ett annat kalkylblad

Skapa en cellreferens genom att använda kommandot Länka celler

Ändra en cellreferens till en annan cellreferens

Ändra en cellreferens till ett namngivet område

Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser

Skapa en cellreferens på samma kalkylblad

 1. Klicka på cellen där du vill skriva formeln.

 2. Ange ett = (likhetstecken) i formelfältet Knappbild .

 3. Gör något av följande:

  • Referera till en eller flera celler    Markera en cell eller ett cellområde på samma kalkylblad om du vill skapa en referens.

   Om du vill flytta markeringen drar du i kantlinjen till cellmarkeringen och om du vill utvidga markeringen drar du i hörnet av kantlinjen.

  • Referera till ett definierat namn    Skapa en referens till ett definierat namn genom att göra något av följande:

   • Skriv namnet.

   • Tryck på F3, markera namnet i rutan Klistra in namn och klicka på OK.

    Obs!: Om det inte finns något rakt hörn på en färgkodad kantlinje betyder det att referensen gäller ett namngivet område.

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på Retur om du skapar en referens i en enskild cell.

  • Tryck på Ctrl+Skift+Retur om du skapar en referens i en matrisformel (som A1:G4).

   Referensen kan vara till en enskild cell eller ett cellområde, och matrisformeln kan ha utformats för att beräkna ett eller flera resultat.

Överst på sidan

Skapa en cellreferens till ett annat kalkylblad

Du kan referera till celler på andra kalkylblad inom samma arbetsbok genom att lägga till namnet på kalkylbladet följt av ett utropstecken (!) i början av cellreferensen. I följande exempel beräknar kalkylbladsfunktionen MEDEL medelvärdet för området B1:B10 på kalkylbladet Marknadsföring i samma arbetsbok.

Exempel på bladreferens
Referens till ett cellområde på ett annat kalkylblad i samma arbetsbok

1. Refererar till kalkylbladet Marknadsföring

2. Refererar till cellområdet mellan cellerna B1 till och med B10

3. Separerar kalkylbladsreferensen från cellområdesreferensen

 1. Klicka på cellen där du vill skriva formeln.

 2. Skriv in ett = (likhetstecken) och den formel som du vill använda i formelfältet Knappbild .

 3. Klicka på fliken för det kalkylblad som ska refereras.

 4. Markera cellen eller det cellområde som ska refereras.

Obs!: Om namnet på det andra kalkylbladet innehåller icke alfabetiska tecken måste du ange namnet (eller sökvägen) inom enkla citattecken (').

Överst på sidan

Skapa en cellreferens genom att använda kommandot Länka celler

Du kan även kopiera och klistra in en cellreferens, och sedan använda kommandot Länka celler för att skapa en cellreferens. Använd det här kommandot:

 • Om du enkelt vill visa viktig information på en framträdande plats. Om du t.ex. har en arbetsbok med många kalkylblad, och det på varje kalkylblad finns en cell som visar sammanfattningsinformation om de andra cellerna i kalkylbladet, kan du ge dessa celler en mer framträdande position genom att skapa en cellreferens till dem på arbetsbokens första kalkylblad. Då visas sammanfattningsinformationen för hela arbetsboken på det första kalkylbladet.

 • Om du vill göra det lättare att skapa cellreferenser mellan kalkylblad och arbetsböcker. Kommandot Länka celler klistrar automatiskt in korrekt syntax.

 1. Klicka på cellen som innehåller informationen som du vill länka till.

 2. Tryck på Ctrl+C, eller klicka på Kopiera Knappbild i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Gruppen Urklipp på fliken Start

 3. Tryck på Ctrl+V, eller klicka på Klistra in Knappbild i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Knappen Inklistringsalternativ Knappbild visas som standard när du klistrar in kopierade data.

 4. Klicka på knappen Inklistringsalternativ och sedan på Klistra in länk Knappbild .

Överst på sidan

Ändra en cellreferens till en annan cellreferens

 1. Dubbelklicka på den cell som innehåller den formel som du vill ändra. Varje cell och cellområde som formeln refererar till markeras med en avvikande färg i Excel.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta en cell- eller intervallreferens till en annan cell eller ett annat intervall genom att dra cellens eller intervallets färgkodade kant till den nya cellen eller det nya intervallet.

  • Om du vill ta med fler eller färre celler i en referens drar du i ett av kantens hörn.

  • Markera referensen i formeln i formelfältet Knappbild och skriv in en ny referens.

  • Tryck på F3, markera namnet i rutan Klistra in namn och klicka på OK.

 3. Tryck på Retur. Om du vill ha en matrisformel trycker du i stället på Ctrl+Skift+Retur.

Överst på sidan

Ändra en cellreferens till ett namngivet område

Om du definierar ett namn för en cellreferens efter att du angett cellreferensen i en formel vill du kanske uppdatera den befintliga cellreferensen så att den får det definierade namnet.

 1. Gör något av följande:

  • Markera det cellintervall som innehåller de formler där du vill ersätta cellreferenserna med definierade namn.

  • Markera en enstaka, tom cell om du vill ändra referenser till namn i alla formler i kalkylbladet.

 2. Klicka på pilarna intill Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler, och klicka sedan Använd namn.

  Gruppen Definierade namn på fliken Formler

 3. Klicka på ett eller flera namn i rutan Använd namn och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser

 1. Markera cellen som innehåller formeln

 2. Markera den referens som du vill ändra i formelfältet Knappbild .

 3. Tryck på F4 för att växla mellan referenstyperna.

Mer information om de olika cellreferenstyperna finns i Översikt över formler.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×