Skapa eller ändra en övergripande formatmall (CSS)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med övergripande formatmallar (CSS) får du kontroll över hur webbsidorna presenteras. Med hjälp av CSS kan du exakt placera och ange utseende på elementen på en webbsida.

En CSS kan vara extern, intern eller infogad, i förhållande till en webbsida och en webbsida kan använda en eller flera av dessa typer av CSS:er samtidigt. I allmänhet har formatmallar som definieras i en infogad CSS prioritet över dem i en intern eller extern CSS, och formatmallar i en intern CSS har prioritet över formatmallar i en extern CSS.

Vad vill du göra?

Skapa en extern övergripande Formatmall

Skapa en intern CSS

Skapa en infogad CSS

Skapa en extern CSS

Du använder en extern formatmall när du vill tillämpa samma formatmallar konsekvent på några eller alla webbsidor på webbplatsen. Genom att definiera en eller flera externa formatmallar och koppla dem till webbsidor ser du till att hela webbplatsen får ett konsekvent utseende. Om du bestämmer dig för att ändra en formatmall behöver du bara göra en ändring – i den externa övergripande formatmallen (CSS) – så återspeglas ändringen automatiskt på alla webbsidor som refererar till denna formatmall och CSS.

En extern CSS finns i en CSS-fil, till exempel core.css. Syntaxen för en extern CSS är densamma som en intern CSS, utom att formatmallarna som definieras i en extern CSS inte omges av taggarna <style>.

Skapa en tom extern CSS

 • Peka på NyttArkiv-menyn och klicka på CSS.

  Tips: Du kan också klicka på nedpilen på Nytt dokument knappen xxxxxx vanliga eller Standard verktygsfält och klicka sedan på CSS.

Skapa en ny formatmall och en extern CSS i ett enda steg

 1. Klicka på Ny formatmallFormat-menyn.

  Tips: Du kan också klicka på Ny formatmall i åtgärdsfönstret Använd formatmallar eller Hantera formatmallar eller i verktygsfältet Formatmall.

 2. Klicka på Ny formatmall i rutan Definiera i i dialogrutan Nytt format.

Överst på sidan

Skapa en intern CSS

Du använder en intern CSS (kallas ibland för inbäddad CSS) när du vill definiera formatmallar för enbart den aktuella webbsidan och även när du vill åsidosätta formatmallarna som definieras i en extern CSS som är kopplad till den aktuella webbsidan.

En intern CSS placeras inom taggarna <head> på en webbsida.

Exempel på en intern formatmall

<style type="text/css">
.alert {
font-weight: bold;
color: #FF0000;
}
h1 {
font-size: 16pt;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
#headlines {
border-color: #000000;
border-width: thin;
border-style: solid;
}
</style>

Skapa en intern CSS

 1. Öppna webbsidan som ska innehålla CSS:en.

 2. Klicka på Ny formatmallFormat-menyn.

  Tips: Du kan också klicka på Ny formatmall i åtgärdsfönstret Använd formatmallar eller Hantera formatmallar eller i verktygsfältet Formatmallar.

 3. Välj Aktuell sida i rutan Definiera i i dialogrutan Nytt format.

Överst på sidan

Skapa en infogad CSS

Du använder ett infogat format om du vill använda CSS-egenskaper på enskilda element på en sida när du inte behöver återanvända formatmallen. Ett infogat format definieras i starttaggen för ett HTML-element på webbsidan.

Mer information om hur du skapar ett format finns i artikeln Skapa och tillämpa en formatmall.

Exempel på ett infogat format

<p style="font-weight: bold; font-style: italic; color: #FF0000">

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×