Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Kontrollera listan med värdspecifika instruktioner för att hitta din värd och följ sedan anvisningarna för att lägga till alla posterna du behöver.

Om du inte känner till DNS-värden eller domänregistratorn för din domän kan du läsa Hitta din domänregistrator eller DNS-värd.

Om du vill ställa in posterna själv är det de här posterna som ska läggas till. Observera att verifieringsposten och MX-posten är unika för domänen. Du måste skaffa och använda ett specifikt tokenvärde för domänen för att kunna konfigurera dem. I anvisningarna nedan får du veta hur du gör det.

Viktigt!: 

 • Det exakta namnet på rutorna eller fälten där du skriver eller klistrar in informationen för att skapa varje typ av DNS-post skiljer sig åt mellan DNS-värdarna. Din DNS-värd kan ha hjälpalternativ på sin webbplats som hjälper dig att överföra instruktionerna som visas här till de exakta fälten på webbplatsen. Se efter om några anvisningar för just din DNS-värd finns med i Skapa DNS-poster för Office 365.

 • Vissa DNS-värdar kan inte du skapa alla nödvändiga posttyper, vilket gör att tjänstbegränsningarna i Office 365. Om värd för din domän inte stöd för SRV, TXT eller CNAME-poster, till exempel rekommenderar vi att du föra över din domän till en DNS-värd som stöder alla poster som krävs. För en snabb, automatiserad processen att konfigurera med Office 365 rekommenderar vi att du föra över din domän till GoDaddy.

Obs!: Det brukar bara ta några minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Hitta och åtgärda problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till DNS-poster

Lägga till en TXT- eller MX-post för verifiering

Obs!: Du skapar bara en av dessa poster. TXT är den vanligaste posttypen, men den stöds inte av vissa DNS-värdar. I sådana fall skapar du en MX-post istället.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

Ta reda på var på din DNS-värds webbplats som du kan skapa en ny post.

 1. Logga in på din DNS-värds webbplats.

 2. Välj din domän.

 3. Gå till den sida där du kan redigera DNS-poster för din domän.

Skapa posten.

 1. Beroende på om du skapar en TXT-post eller en MX-post gör du något av följande:

  • Om du skapar en TXT-post använder du följande värden:

   Record Type

   Alias eller Host Name

   Värde

   TTL

   TXT

   Gör något av följande: skriv @, lämna fältet tomt eller skriv domännamnet.

   Obs!: Olika DNS-värdar har olika krav för det här fältet.

   MS=msXXXXXXXX

   Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
   Hur hittar jag detta?

   Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

  • Om du skapar en MX-post ska du använda följande värden:

   Record Type

   Alias eller Host Name

   Värde

   Prioritet

   TTL

   MX

   Skriv antingen @ eller domännamnet.

   MS=msXXXXXXXX

   Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
   Hur hittar jag detta?

   Under Prioritet anger du en lägre prioritet än den som eventuella befintliga MX-poster har, för att undvika konflikter med den MX-post som används för e-postflöde.

   Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

   Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 2. Spara posten.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en MX-post för att dirigera e-post

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365. När du uppdaterar MX-posten för din domän, alla nya e-post för alla som använder din domän kommer nu att Office 365. E-postmeddelanden du redan har kvar hos din aktuella e-värd om du bestämmer dig för att migrera e-post och kontakter till Office 365.

Tips: I stället för att växla alla av företagets e-post till Office 365 kan pilottesta Office 365 e-post med bara några få e-postadresser.

Uppgift

Gå till sidan där du kan skapa poster för domänen.

 1. Logga in på DNS-värdens webbplats.

 2. Välj din domän.

 3. Gå till den sida där du kan redigera DNS-poster för din domän.

MX-posten du lägger till innehåller ett värde (värdet Pekar på adress) som ser ut ungefär så här: <MX token>.mail.protection.outlook.com, där <MX token> är ett värde som MSxxxxxxx.

 1. Lägg till en ny MX-post på DNS-värdens webbplats genom att klicka på den.

  Nu kommer du att få informationen för MX-posten från Office 365.

 2. För MX-posten (i föregående steg) kopierar du värdet för pekar på-adress.

  Du använder det här värdet i den post du skapar på DNS-värdens webbplats enligt beskrivningen i nästa steg.

 3. I den nya MX-posten på DNS-värdens webbplats ska du kontrollera att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Record Type: MX.

  • Prioritet: Ställ in prioriteten för MX-posten till det högsta tillgängliga värdet, vanligtvis 0.

   Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  • Värdnamn: @

  • Pekar på-adress: klistra in värdet pekar på adress som du just kopierade från Office 365 här.

  • TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 4. Spara posten.

Ta bort eventuella andra MX-poster.

Om du har några MX-poster för den här domänen som skickar e-post annanstans än Office 365 kan du ta bort dem allihop.

Lägga till tre CNAME-poster

Följ stegen nedan för att lägga till de tre CNAME-posterna som krävs för Office 365. Om ytterligare CNAME-poster visas i Office 365, lägger du till de som följer samma allmänna steg som visas här.

På DNS-värdens webbplats skapar du tre nya CNAME-poster, vanligtvis en i taget.

 1. I rutorna för varje ny post skriver du eller kopierar och klistrar in följande värden.När du har lagt till var och en av de tre första nya posterna, väljer du att skapa ytterligare en CNAME-post.

  Record Type

  Värd

  Pekar på

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 timme

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 timme

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 timme

  Meddelanden: 

  • För TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

  • Dessa poster gäller inte för Exchange, Lync eller Skype för företag hybriddistributioner.

 2. Spara posterna när du är klar.

Lägga till två CNAME-poster för MDM (Mobile Device Management) för Office 365

Viktigt!: 

 • Om du har MDM (Mobile Device Management) för Office 365måste du skapa ytterligare två CNAME-poster. Följ proceduren som du använde för de övriga fyra CNAME-posterna, men ange värden från följande tabell.

 • (Om du inte har MDM kan du hoppa över det här steget.)

Record Type

Värd

Pekar på

TTL

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

1 timme

CNAME (Alias)

EnterpriseEnrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

1 timme

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Redigera den befintliga SPF-posten eller skapa en ny TXT-post för SPF på DNS-värdens webbplats.

Viktigt!: SPF är utformad för att förhindra förfalskning, men det finns förfalskning tekniker som SPF inte kan skydda dig mot. Om du vill skydda mot dessa, när du har konfigurerat SPF, bör du också konfigurera DKIM och DMARC för Office 365. Om du vill komma igång finns i Använda DKIM att validera utgående e-post som skickas från din domän i Office 365. Nästa steg är finns i Använda DMARC att validera e-post i Office 365.

 1. I rutorna för den nya posten skriver du, eller kopierar och klistrar in, den uppsättning värden nedan som gäller för din situation.

  • Record Type

   Host

   TXT-värde

   TTL

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

   1 timme

  För TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 2. Spara posten när du är klar.

 3. Använd något av följande SPF-verifieringsverktyg för att verifiera SPF-posten.

Lägga till två SRV-poster

På DNS-värdens webbplats skapar du två nya SRV-poster, vanligtvis en i taget. Det innebär att när du har lagt till den första SRV-posten på webbplatsen, väljer du att skapa en till SRV-post.

 1. I rutorna för varje ny post skriver du eller kopierar och klistrar in följande värden. (Se kommentarerna nedan om att skapa SRV-poster när DNS-värden inte har separata fält för alla.)

  Record Type

  Namn

  Mål

  Protokoll

  Tjänst

  Prioritet

  Vikt

  Port

  TTL

  SRV (Service)

  @

  (Du kan också lämna fältet tomt om @ inte är tillåtet)

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 timme

  SRV (Service)

  @

  (Du kan också lämna fältet tomt om @ inte är tillåtet)

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 timme

  Meddelanden: 

  • För Namn: Om DNS-värden inte tillåter att du anger @ här lämnar du det tomt. Använd endast den här metoden när DNS-värden har separata fält för värdena Tjänst och Protokoll. Annars läser du kommentarerna om Tjänst och Protokoll nedan.

  • För Tjänst och Protokoll: Om DNS-värden inte tillhandahåller några fält för dessa SRV-poster måste du ange värdena Tjänst och Protokoll som värdet Namn för posten. (Obs! Beroende på DNS-värden kan fältet Namn heta något annat, till exempel: Värd, Värdnamn eller Underdomän.) Du ställer in det kombinerade värdet genom att skapa en enda sträng med alla värden och separera värdena med punkt.

   Till exempel: Namn: _sip._tls

  • För Prioritet, Vikt och Port: Om DNS-värden inte tillhandahåller några fält för dessa SRV-poster måste du ange dem som värdet Mål för posten. (Obs! Beroende på DNS-värden kan fältet Mål heta något annat, till exempel: Innehåll, IP-adress eller Målvärd.) Du ställer in det kombinerade värdet genom att skapa en enda sträng med alla värden, separera värdena med blanksteg och avsluta med en punkt. Värdena måste placeras i den här ordningen: Prioritet, Vikt, Port, Mål.

   Till exempel: Mål: 100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  • Variation för Prioritet, Vikt och Port: Vissa DNS-värdar tillhandahåller några, men inte alla de obligatoriska fälten separat. För dessa DNS-värdars webbplatser anger du de värden som inte visas separat som en kombinerad sträng i rätt ordning för värdet Mål för posten. (Obs! Beroende på DNS-värden kan fältet Mål heta något annat, till exempel: Innehåll, IP-adress eller Målvärd.) Du ställer in det kombinerade värdet genom att skapa en enda sträng med alla värden för de fält som inte visas separat, och separera värdena med blanksteg. Värdena måste placeras i ordning med undantag för de värden det finns separata fält för: Prioritet, Vikt, Port, Mål.

   När det till exempel finns ett separat fält för Prioritet, kopplar du bara samman värdena för Vikt, Port och Mål: Mål: 1 443 sipdir.online.lync.com

  • För TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 2. Spara posterna när du är klar.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till DNS-poster för Office 365 Tyskland

Lägga till en TXT- eller MX-post för verifiering

Obs!: Du skapar bara en av dessa poster. TXT är den vanligaste posttypen, men den stöds inte av vissa DNS-värdar. I sådana fall skapar du en MX-post istället.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

Ta reda på var på din DNS-värds webbplats som du kan skapa en ny post.

 1. Logga in på din DNS-värds webbplats.

 2. Välj din domän.

 3. Gå till den sida där du kan redigera DNS-poster för din domän.

Skapa posten.

 1. Beroende på om du skapar en TXT-post eller en MX-post gör du något av följande:

  • Om du skapar en TXT-post använder du följande värden:

   Record Type

   Alias eller Host Name

   Value

   TTL

   TXT

   Gör något av följande: skriv @, lämna fältet tomt eller skriv domännamnet.

   Obs!: Olika DNS-värdar har olika krav för det här fältet.

   MS=msXXXXXXXX

   Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
   Hur hittar jag detta?

   Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

  • Om du skapar en MX-post ska du använda följande värden:

   Record Type

   Alias eller Host Name

   Value

   Prioritet

   TTL

   MX

   Skriv antingen @ eller domännamnet.

   MS=msXXXXXXXX

   Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
   Hur hittar jag detta?

   Under Prioritet anger du en lägre prioritet än den som eventuella befintliga MX-poster har, för att undvika konflikter med den MX-post som används för e-postflöde.

   Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

   Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 2. Spara posten.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en MX-post för att dirigera e-post

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365. När du uppdaterar MX-posten för din domän, alla nya e-post för alla som använder din domän kommer nu att Office 365. E-postmeddelanden du redan har kvar hos din aktuella e-värd om du bestämmer dig för att migrera e-post och kontakter till Office 365.

Tips: I stället för att växla alla av företagets e-post till Office 365 kan pilottesta Office 365 e-post med bara några få e-postadresser.

Uppgift

Gå till sidan där du kan skapa poster för domänen.

 1. Logga in på DNS-värdens webbplats.

 2. Välj din domän.

 3. Gå till den sida där du kan redigera DNS-poster för din domän.

MX-posten du lägger till innehåller ett värde (värdet pekar på adress ) som ser ut ungefär så här: < MX token >. mail.protection.outlook.de, där < MX token > är ett värde som MSxxxxxxx.

 1. Lägg till en ny MX-post på DNS-värdens webbplats genom att klicka på den.

  Nu kommer du att få informationen för MX-posten från Office 365.

 2. För MX-posten (i föregående steg) kopierar du värdet för pekar på-adress.

  Du använder det här värdet i den post du skapar på DNS-värdens webbplats enligt beskrivningen i nästa steg.

 3. I den nya MX-posten på DNS-värdens webbplats ska du kontrollera att fälten är inställda på exakt följande värden:

  • Record Type: MX.

  • Prioritet: Ställ in prioriteten för MX-posten till det högsta tillgängliga värdet, vanligtvis 0.

   Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  • Värdnamn: @

  • Pekar på-adress: Klistra in värdet Pekar på-adress som du just kopierade från Office 365 här.

  • TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 4. Spara posten.

Ta bort eventuella andra MX-poster.

Om du har några MX-poster för den här domänen som skickar e-post annanstans än Office 365 kan du ta bort dem allihop.

Lägga till tre CNAME-poster

Följ stegen nedan för att lägga till de tre CNAME-posterna som krävs för Office 365. Om ytterligare CNAME-poster visas i Office 365, lägger du till de som följer samma allmänna steg som visas här.

På DNS-värdens webbplats skapar du tre nya CNAME-poster, vanligtvis en i taget.

 1. I rutorna för varje ny post skriver du eller kopierar och klistrar in följande värden.När du har lagt till var och en av de tre första nya posterna, väljer du att skapa ytterligare en CNAME-post.

  Record Type

  Värd

  Pekar på

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover-outlook.office.de

  1 timme

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.skype.de

  1 timme

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.de

  1 timme

  Meddelanden: 

  • För TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

  • Dessa poster gäller inte för hybriddistributioner av Exchange, Lync och Skype för företag.

 2. Spara posterna när du är klar.

Lägga till två CNAME-poster för MDM (Mobile Device Management) för Office 365

Viktigt!: 

 • Om du har MDM (Mobile Device Management) för Office 365måste du skapa ytterligare två CNAME-poster. Följ proceduren som du använde för de övriga fyra CNAME-posterna, men ange värden från följande tabell.

 • (Om du inte har MDM kan du hoppa över det här steget.)

Record Type

Värd

Pekar på

TTL

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.microsoftonline.de

1 timme

CNAME (Alias)

EnterpriseEnrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

1 timme

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Redigera den befintliga SPF-posten eller skapa en ny TXT-post för SPF på DNS-värdens webbplats.

Viktigt!: SPF har utformats för att hjälpa till att förhindra förfalskning men det finns förfalskningsmetoder som SPF inte skyddar mot. För att kunna skydda mot dessa ska du, efter att ha konfigurerat SPF, även konfigurera DKIM och DMARC för Office 365. Information om hur du kommer igång finns i Use DKIM to validate outbound email sent from your domain in Office 365 (Använda DKIM till att validera utgåede e-post skickad från din domän i Office 365). Därefter läser du Use DMARC to validate email in Office 365 (Använda DMARC för att validera e-post i Office 365).

 1. I rutorna för den nya posten skriver du, eller kopierar och klistrar in, den uppsättning värden nedan som gäller för din situation.

  • Record Type

   Host

   TXT-värde

   TTL

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.de -all

   Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

   1 timme

  För TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 2. Spara posten när du är klar.

 3. Använd något av följande SPF-verifieringsverktyg för att verifiera SPF-posten.

Lägga till två SRV-poster

På DNS-värdens webbplats skapar du två nya SRV-poster, vanligtvis en i taget. Det innebär att när du har lagt till den första SRV-posten på webbplatsen, väljer du att skapa en till SRV-post.

 1. I rutorna för varje ny post skriver du eller kopierar och klistrar in följande värden. (Se kommentarerna nedan om att skapa SRV-poster när DNS-värden inte har separata fält för alla.)

  Record Type

  Namn

  Mål

  Protokoll

  Tjänst

  Prioritet

  Vikt

  Port

  TTL

  SRV (Service)

  @

  (Du kan också lämna fältet tomt om @ inte är tillåtet)

  sipdir.online.lync.de

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 timme

  SRV (Service)

  @

  (Du kan också lämna fältet tomt om @ inte är tillåtet)

  sipfed.online.lync.de

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 timme

  Meddelanden: 

  • För Namn: Om DNS-värden inte tillåter att du anger @ här lämnar du det tomt. Använd endast den här metoden när DNS-värden har separata fält för värdena Tjänst och Protokoll. Annars läser du kommentarerna om Tjänst och Protokoll nedan.

  • För Tjänst och Protokoll: Om DNS-värden inte tillhandahåller några fält för dessa SRV-poster måste du ange värdena Tjänst och Protokoll som värdet Namn för posten. (Obs! Beroende på DNS-värden kan fältet Namn heta något annat, till exempel: Värd, Värdnamn eller Underdomän.) Du ställer in det kombinerade värdet genom att skapa en enda sträng med alla värden och separera värdena med punkt.

   Till exempel: Namn: _sip._tls

  • För Prioritet, Vikt och Port: Om DNS-värden inte tillhandahåller några fält för dessa SRV-poster måste du ange dem som värdet Mål för posten. (Obs! Beroende på DNS-värden kan fältet Mål heta något annat, till exempel: Innehåll, IP-adress eller Målvärd.) Du ställer in det kombinerade värdet genom att skapa en enda sträng med alla värden, separera värdena med blanksteg och avsluta med en punkt. Värdena måste placeras i den här ordningen: Prioritet, Vikt, Port, Mål.

   Till exempel: Mål: 100 1 443 sipdir.online.lync.de.

  • Variation för Prioritet, Vikt och Port: Vissa DNS-värdar tillhandahåller några, men inte alla de obligatoriska fälten separat. För dessa DNS-värdars webbplatser anger du de värden som inte visas separat som en kombinerad sträng i rätt ordning för värdet Mål för posten. (Obs! Beroende på DNS-värden kan fältet Mål heta något annat, till exempel: Innehåll, IP-adress eller Målvärd.) Du ställer in det kombinerade värdet genom att skapa en enda sträng med alla värden för de fält som inte visas separat, och separera värdena med blanksteg. Värdena måste placeras i ordning med undantag för de värden det finns separata fält för: Prioritet, Vikt, Port, Mål.

   När det till exempel finns ett separat fält för Prioritet, kopplar du bara samman värdena för Vikt, Port och Mål: Mål: 1 443 sipdir.online.lync.de

  • För TTL: Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) osv.

 2. Spara posterna när du är klar.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lär dig mer om att uppdatera DNS-poster

Om du vet hur du uppdaterar DNS-poster hos din domäns DNS-värd, Använd Office 365 DNS-värden att redigera poster på domänens DNS-värd, till exempel om du vill ställa in en MX-post eller SPF-post. Hitta specifika värdena genom att följa de här stegeneller visa dem i installationsguiden för domäner när du börjar gå igenom den.

Om du behöver hjälp med att räkna ut hur du lägger till de DNS-posterna som krävs och din DNS-värd finns inte i Skapa DNS-poster för Office 365, första samla in den information du behöver för att skapa Office 365 DNS-poster. Använd sedan allmänna stegen i det här avsnittet för att konfigurera domänens DNS-poster så att du kan använda din domän med Office 365 tjänster, till exempel e-post.

Om du inte har en webbplats som du använder med din egen domänkan du ha Office 365 konfigurera och hantera DNS-posterna för din domän i stället för att göra alla inställningar själv. Mer information om två alternativ för hur du konfigurerar och hanterar DNS-poster för en egen domän i Office 365.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×