Skapa DNS-poster på Net4.in för Office 365

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Net4.in är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln för att verifiera din domän och konfigurera DNS-poster för e-post, Skype for Business Online och så vidare.

Det här är de viktigaste posterna att lägga till. (Behöver du mer hjälp? Få support.)

När du har lagt till dessa poster hos Net4.in är domänen konfigurerad för att fungera med Office 365-tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Net4.in genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Net4-BP-Konfigurera-1-1-UTKAST

 2. På sidan Domains, i området My Services, väljer du Domain Names.

  Net4-BP-Configure-1-2

 3. På sidan My Domain Names, kolumnen Domain Name, väljer du namnet på domänen du uppdaterar.

  Net4-BP-Konfigurera-1-3

 4. På sidan Manage My Services väljer du fliken DNS.

  Net4-BP-Konfigurera-1-4

 5. I rutorna för den nya posten i avsnittet DNS Records: domännamn skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  (Net4.in anger värdet för Host automatiskt.)

  TTL

  Type (typ)

  Host (värd)

  Data

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  TXT

  (Det här värdet anges automatiskt av servern.)

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  Net4-BP-Verifiera-1-1

 6. Välj Create.

  Net4-BP-Verifiera-1-2

 7. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När hittar Office 365 rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Gå till sidan Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  O365-BP-Verify-1-4

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Net4.in genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Net4-BP-Konfigurera-1-1-UTKAST

 2. På sidan Domains, i området My Services, väljer du Domain Names.

  Net4-BP-Configure-1-2

 3. På sidan My Domain Names, kolumnen Domain Name, väljer du namnet på domänen du uppdaterar.

  Net4-BP-Konfigurera-1-3

 4. På sidan Manage My Services väljer du fliken DNS.

  Net4-BP-Konfigurera-1-4

 5. I rutorna för den nya posten i avsnittet DNS Records: domännamn skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  TTL

  Type

  Data

  Priority (prioritet)

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  MX

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Obs!: Få din <domän-nyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  1

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  Net4-BP-Konfigurera-2-1

 6. Välj Create.

  Net4-BP-Konfigurera-2-2

 7. Om det förekommer andra MX-poster tar du bort var och en genom att markera kryssrutan för den posten.

  Net4-BP-Konfigurera-2-3

 8. Välj Multiple Delete (ta bort flera).

  Net4-BP-Konfigurera-2-4

Tillbaka till början

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Net4.in genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Net4-BP-Konfigurera-1-1-UTKAST

 2. På sidan Domains, i området My Services, väljer du Domain Names.

  Net4-BP-Configure-1-2

 3. På sidan My Domain Names, kolumnen Domain Name, väljer du namnet på domänen du uppdaterar.

  Net4-BP-Konfigurera-1-3

 4. På sidan Manage My Services väljer du fliken DNS.

  Net4-BP-Konfigurera-1-4

 5. Skapa den första av de sex CNAME-posterna.

  I rutorna för den nya posten i avsnittet DNS Records: domännamn (DNS-poster: domännamn) skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  TTL

  Type (typ)

  Host (värd)

  Data

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Net4-BP-Konfigurera-3-1

 6. Välj Create.

  Net4-BP-Konfigurera-3-2

 7. Skapa de andra fem CNAME-posterna på samma sätt med värdena från de fem återstående raderna i tabellen.

Tillbaka till början

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny för Office 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Net4.in genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Net4-BP-Konfigurera-1-1-UTKAST

 2. På sidan Domains, i området My Services, väljer du Domain Names.

  Net4-BP-Configure-1-2

 3. På sidan My Domain Names, kolumnen Domain Name, väljer du namnet på domänen du uppdaterar.

  Net4-BP-Konfigurera-1-3

 4. På sidan Manage My Services väljer du fliken DNS.

  Net4-BP-Konfigurera-1-4

 5. I rutorna för den nya posten i avsnittet DNS Records: domännamn (DNS-poster: domännamn) skriver du in eller kopierar och klistrar in värdena från följande tabell.

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  TTL

  Type (typ)

  Host (värd)

  Data

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  TXT

  (Det här värdet tillhandahålls automatiskt av servern.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Net4-BP-Konfigurera-4-1

 6. Välj Create.

  Net4-BP-Konfigurera-4-2

Tillbaka till början

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Net4.in genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Net4-BP-Konfigurera-1-1-UTKAST

 2. På sidan Domains, i området My Services, väljer du Domain Names.

  Net4-BP-Configure-1-2

 3. På sidan My Domain Names, kolumnen Domain Name, väljer du namnet på domänen du uppdaterar.

  Net4-BP-Konfigurera-1-3

 4. På sidan Manage My Services väljer du fliken DNS.

  Net4-BP-Konfigurera-1-4

 5. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  I rutorna för den nya posten i avsnittet DNS Records: domännamn (DNS-poster: domännamn) skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  TTL

  Type (typ)

  Host (värd)

  Data

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  SRV

  sip._tls.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  (Lägg till det här värdet före det domännamn som visas i fältet Host (värd). Till exempel _sip._tls.contoso.com.)

  100 443 sipdir.online.lync.com 1

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  3600

  (När det här värdet anges gäller det automatiskt för alla DNS-poster i domänen.)

  SRV

  _sipfederationtls._tcp.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  (Lägg till det här värdet före det domännamn som visas i fältet Host (värd). Till exempel _sipfederationtls._tcp.contoso.com.)

  100 5061 sipfed.online.lync.com 1

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Net4-BP-Konfigurera-5-1

 6. Välj Create.

  Net4-BP-Konfigurera-5-2

 7. Lägg till den andra SRV-posten genom att välja SRV igen, skapa en post från värdena på nästa rad i tabellen och välj sedan Create (skapa) igen för att slutföra posten.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×