Skapa DNS-poster på iFast.net för Office 365

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om iFastNet är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln för att verifiera din domän och konfigurera DNS-poster för e-post, Skype för företag – Online och så vidare.

(Behöver du mer hjälp? Kontakta support.)

När du har gjort alla ändringarna på iFastNet är domänen konfigurerad så att den fungerar med Office 365-tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använd en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på iFastNet. Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på iFastNet har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourHostAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från iFastNet vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto hos iFastNet för att associera en cPanel med domänen. Kom igång med Office 365 genom att antingen köpa ett konto från iFastNet eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  iFast-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan iFastNet cPanel och området DOMAINS (Domäner). Välj Advanced Zone Editor (Avancerad zonredigerare).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  iFast-BP-Configure-1-2

 3. Gå till området Add a Record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Type (typ)

  Namn

  TTL

  TXT Data

  TXT

  Använd ditt domännamn. (Till exempel fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  iFast-BP-Verify-1-1

 4. Välj Add record.

  iFast-BP-Verify-1-2

 5. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på iFastNet. Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på iFastNet har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourHostAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från iFastNet vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett värdkonto på iFastNet för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett värdkonto från iFastNet eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  iFast-BP-Configure-1-1

 2. På sidan iFastNet cPanel, i området EMAIL väljer du MX Entry (MX-post).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  iFast-BP-Configure-2-1

 3. På sidan MX Entry (MX-post) väljer du Remote Mail Exchanger (Fjärr-MX).

  iFast-BP-Configure-2-2

 4. Välj Ändra.

  iFast-BP-Configure-2-3

 5. Gå till området Add New Record (Lägg till ny post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Priority

  Destination

  0

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Obs!: Få din <domännyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  iFast-BP-Configure-2-4

 6. Välj Add New Record.

  iFast-BP-Configure-2-5

 7. Om det finns andra MX-poster i avsnittet MX Records (MX-poster) tar du bort dem.

  Börja genom att välja Remove (Ta bort) i kolumnen Actions (Åtgärder) för en av de andra posterna.

  iFast-BP-Configure-2-6

 8. Välj Delete för att bekräfta borttagningen av posten.

  iFast-BP-Configure-2-7

 9. Använd samma sätt för att ta bort alla andra poster tills endast den du skapade tidigare i den här proceduren finns kvar.

Lägga till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på iFastNet. Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på iFastNet har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourHostAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från iFastNet vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett värdkonto på iFastNet för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett värdkonto från iFastNet eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  iFast-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan iFastNet cPanel och området DOMAINS (Domäner). Välj Advanced Zone Editor (Avancerad zonredigerare).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  iFast-BP-Configure-1-2

 3. Lägg till den första av de sex CNAME-posterna.

  Gå till området Add a Record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Type (typ)

  Namn

  TTL

  CNAME

  CNAME

  autodiscover.domännamn. (Till exempel autodiscover.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  autodiscover.outlook.com

  CNAME

  sip.domännamn. (Till exempel sip.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  sipdir.online.lync.com

  CNAME

  lyncdiscover.domännamn. (Till exempel lyncdiscover.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  webdir.online.lync.com

  CNAME

  msoid.domännamn. (Till exempel msoid.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  msoid.online.lync.com

  CNAME

  enterpriseregistration.domännamn. (Till exempel enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  enterpriseregistration.windows.net

  CNAME

  enterpriseenrollment.domännamn. (Till exempel enterpriseenrollment.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  iFast-BP-Configure-3-1

 4. Välj Add record.

  iFast-BP-Configure-3-2

 5. Lägg till de andra fem CNAME-posterna var för sig.

  I området Add a Record (Lägg till en post) skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add Record (Lägg till post) igen, så slutförs posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på iFastNet. Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på iFastNet har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourHostAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från iFastNet vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett konto hos iFastNet för att associera en cPanel med domänen. Kom igång med Office 365 genom att antingen köpa ett konto från iFastNet eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  iFast-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan iFastNet cPanel och området DOMAINS (Domäner). Välj Advanced Zone Editor (Avancerad zonredigerare).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  iFast-BP-Configure-1-2

 3. Gå till området Add a Record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, dessa värden från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Type (typ)

  Namn

  TTL

  TXT Data

  TXT

  Använd ditt domännamn. (Till exempel fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  iFast-BP-Configure-4-1

 4. Välj Add record.

  iFast-BP-Configure-4-2

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på iFastNet. Du uppmanas att logga in först.

  (Varje konto på iFastNet har tilldelats en unik cPanel-adress. cPanel-adressen bör se ut ungefär så här: https://YourHostAddress:secure-port-number. E-postmeddelandet du fick från iFastNet vid registreringen anger adressen.)

  Viktigt!: Du måste ha ett värdkonto på iFastNet för att associera en cPanel med domänen. För att komma igång med Office 365 kan du antingen köpa ett värdkonto från iFastNet eller delegera om namnservrarna så att de pekar på Office 365.

  iFast-BP-Configure-1-1

 2. Gå till sidan iFastNet cPanel och området DOMAINS (Domäner). Välj Advanced Zone Editor (Avancerad zonredigerare).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  iFast-BP-Configure-1-2

 3. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  Gå till området Add a Record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Type (typ)

  Namn

  TTL

  Priority

  Weight

  Port

  Target (mål)

  SRV

  _sip._tls.domännamn. (Till exempel _sip._tls.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  SRV

  _sipfederationtls._tcp.domännamn. (Till exempel _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.)

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  3600

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  iFast-BP-Configure-5-1

 4. Välj Add record.

  iFast-BP-Configure-5-2

 5. Lägg till den andra SRV-posten.

  I området Add a Record (Lägg till en post) skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add Record (Lägg till post) igen, så slutförs posten.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×