Skapa DNS-poster på Hostgator för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Hostgator är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln om du vill verifiera din domän och konfigurera DNS-posterna för e-post, Skype för företag – Online, och så vidare.

Viktigt!: 

När du har gjort alla dessa ändringar i Hostgator konfigurerad din domän att fungera med Office 365-tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Ange att domänen ska peka på värdkontot

Viktigt!: Du måste utföra den här proceduren innan du utför någon av de andra procedurerna i den här artikeln.

Följ dessa steg för att associera domänen med värdkontona.

 1. Kom igång genom att gå till domänhanteringssidan på Hostgator genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-0

 2. Välj Manage Domains.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-1

 3. På sidan Manage Domains, i området My Domains, väljer du den domän som du vill uppdatera.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-3

 4. Välj Name Servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-4

 5. På sidan Name Servers för domänen, i listrutan To point this domain to an existing host account, väljer du det värdkonto som är kopplat till din domän.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-5

 6. Välj Save Name Servers.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-9

Lägga till en TXT-post för verifiering

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

Innan du använder din domän med Office 365, vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på ditt konto hos domänregistratorn och skapa DNS-posten bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje webbaserad konto på Hostgator tilldelas en unik cPanel adress. CPanel adress bör se ut så här: https://YourSiteAddress: Skydda portnumret. Det anmälan e-postmeddelande du fått från Hostgator anger adressen.)

  Viktigt!: Om du vill ha en cPanel som är kopplad till din domän, behöver du en värd konto med Hostgator. Om du vill komma igång med Office 365, kan du köpa en värd konto från Hostgator eller redelegate din namnservrarna så att de pekar på Office 365.

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

 3. På sidan Avancerade DNS Zone Editor i området Lägg till en post i rutorna för den nya posten skriver du eller kopiera och klistra in värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  TXT Data

  Använd ditt domännamn. (Till exempel fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd din specifika mål eller pekar på adress här, värdet från tabellen i Office 365. Hur hittar jag det?

 4. Välj Add record.

 5. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats går du tillbaka till Office 365 och begär att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. I Office 365 Admin Center väljer du Inställningar > domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje webbaserad konto på Hostgator tilldelas en unik cPanel adress. CPanel adress bör se ut så här: https://YourSiteAddress: Skydda portnumret. Det anmälan e-postmeddelande du fått från Hostgator anger adressen.)

  Viktigt!: Om du vill ha en cPanel som är kopplad till din domän, behöver du en värd konto med Hostgator. Om du vill komma igång med Office 365, kan du köpa en värd konto från Hostgator eller redelegate din namnservrarna så att de pekar på Office 365.

 2. På sidan Control Panel, i området Mail, väljer du MX Entry.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Hostgator-BP-Configure-2-1

 3. I området Email Routing väljer du Remote Mail Exchanger.

  Hostgator-BP-Configure-2-2

 4. Välj Ändra.

  Hostgator-BP-Configure-2-3

 5. Gå till sidan MX Entry Maintenance och området Add a New Record. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Priority

  Destination

  0

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Meddelanden: 

  Hostgator-BP-Configure-2-4

 6. Välj Add New Record.

  Hostgator-BP-Configure-2-5

 7. Om det finns andra MX-poster i avsnittet MX Records tar du bort dem:

  Börja genom att välja Delete i kolumnen Action för en av de andra posterna.

  Hostgator-BP-Configure-2-6

 8. Välj Delete för att bekräfta borttagningen av posten.

  Hostgator-BP-Configure-2-7

 9. Använd samma sätt för att ta bort alla andra poster tills endast den du skapade tidigare i den här proceduren finns kvar.

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje webbaserad konto på Hostgator tilldelas en unik cPanel adress. CPanel adress bör se ut så här: https://YourSiteAddress: Skydda portnumret. Det anmälan e-postmeddelande du fått från Hostgator anger adressen.)

  Viktigt!: Om du vill ha en cPanel som är kopplad till din domän, behöver du en värd konto med Hostgator. Om du vill komma igång med Office 365, kan du köpa en värd konto från Hostgator eller redelegate din namnservrarna så att de pekar på Office 365.

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

 3. Lägg till den första av de sex CNAME-posterna.

  Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  CNAME

  autodiscover.domännamn. (Till exempel autodiscover.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip.domännamn. (Till exempel sip.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.domännamn. (Till exempel lyncdiscover.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid.domännamn. (Till exempel msoid.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.domännamn. (Till exempel enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.domännamn. (Till exempel enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hostgator-BP-Configure-3-1

 4. Välj Add record.

  Hostgator-BP-Configure-3-2

 5. Lägg till de andra fem CNAME-posterna var för sig.

  I avsnittet Add a Record skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add Record igen för att slutföra posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om domänen har mer än en SPF-post, får du e-fel, samt leverans- och skräppost klassificering problem. Om du redan har en SPF-post för din domän kan inte skapa en ny kod för Office 365. I stället, lägga till nödvändiga Office 365-värdena i den aktuella posten så att du har en enstaka SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Kolla in de här information och exempel SPF-poster. Du kan använda något av dessa SPF verifiering verktygför att validera SPF-post.

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje webbaserad konto på Hostgator tilldelas en unik cPanel adress. CPanel adress bör se ut så här: https://YourSiteAddress: Skydda portnumret. Det anmälan e-postmeddelande du fått från Hostgator anger adressen.)

  Viktigt!: Om du vill ha en cPanel som är kopplad till din domän, behöver du en värd konto med Hostgator. Om du vill komma igång med Office 365, kan du köpa en värd konto från Hostgator eller redelegate din namnservrarna så att de pekar på Office 365.

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

 3. Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  TXT Data

  Använd ditt domännamn. (Till exempel fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Hostgator-BP-Configure-4-1

 4. Välj Add record.

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du utför den här proceduren måste du först utföra proceduren i det första avsnittet i den här artikeln, Ange att domänen ska peka på värdkontot.

 1. Kom igång genom att gå till sidan cPanel på Hostgator Du uppmanas att logga in först.

  (Varje webbaserad konto på Hostgator tilldelas en unik cPanel adress. CPanel adress bör se ut så här: https://YourSiteAddress: Skydda portnumret. Det anmälan e-postmeddelande du fått från Hostgator anger adressen.)

  Viktigt!: Om du vill ha en cPanel som är kopplad till din domän, behöver du en värd konto med Hostgator. Om du vill komma igång med Office 365, kan du köpa en värd konto från Hostgator eller redelegate din namnservrarna så att de pekar på Office 365.

 2. Gå till sidan Control Panel och området Domains. Välj Advanced DNS Zone Editor.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

 3. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  Gå till sidan Advanced DNS Zone Editor och området Add a Record. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Namn

  TTL

  Type

  Priority

  Weight

  Port

  Target

  _sip._tls.domännamn. (Till exempel _sip._tls.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.domännamn. (Till exempel _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.)

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Hostgator-BP-Configure-5-1

 4. Välj Add record.

  Hostgator-BP-Configure-5-2

 5. Lägg till den andra SRV-posten.

  I avsnittet Add a Record skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add Record igen för att slutföra posten.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×