Skapa DNS-poster på Google Domains för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Google Domains är din DNS-värd följer du anvisningarna i den här artikeln om du vill verifiera din domän och konfigurera DNS-posterna för e-post, Lync och så vidare.

Det här är de viktigaste posterna att lägga till. (Behöver du mer hjälp? Få support.)

När du har lagt till dessa poster på Google domäner är konfigurerad din domän att fungera med Office 365-tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365, vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på ditt konto hos domänregistratorn och skapa DNS-posten bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Börja med att gå till domänsidan på Google Domains genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in. Gör så här:

  1. Välj Logga In.

  2. Ange dina inloggningsuppgifter och väljer sedan åter Logga In.

 2. På sidan Domains, i avsnittet Domain väljer du Configure DNS för den domän som du vill redigera.

 3. I avsnittet anpassad resursposterna i rutorna för den nya posten skriver du eller kopiera och klistra in värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Name

  Typ

  TTL

  Data

  @

  TXT

  1H

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd din specifika mål eller pekar på adress här, värdet från tabellen i Office 365. Hur hittar jag det?

 4. Välj Lägg till.

 5. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats går du tillbaka till Office 365 och begär att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. I administrationscentret i Office 365 väljer du Inställningar > domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Tillbaka till början

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

 1. Börja med att gå till domänsidan på Google Domains genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in. Gör så här:

  1. Välj Logga In.

  2. Ange dina inloggningsuppgifter och väljer sedan åter Logga In.

 2. På sidan Domains, i avsnittet Domain väljer du Configure DNS för den domän som du vill redigera.

 3. Viktigt!: Om du har ett G Suite-e-postkonto måste du först ta bort MX-posterna som är kopplade till kontot. MX-posterna kopplade till G Suite förhindrar tillägg av MX-poster, däribland dem som krävs för Office 365. Observera att borttagning av MX-poster inte raderar ditt G Suite-konto. Så här tar du bort MX-posterna från ditt G Suite-konto.

  1. Välj Ta bort i avsnittet syntetiska poster i området G paket.

   (Du kan behöva rulla nedåt.)

   Klicka på Ta bort i avsnittet syntetiska poster

  2. Välj Delete.

   Klicka på Ta bort

 4. Gå till avsnittet Custom resource records. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Namn

  Typ

  TTL

  Data

  @

  MX

  1H

  0 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  0 motsvarar MX-prioritetsvärdet. Skriv 0 i början av MX-värdet och infoga ett blanksteg före resten av värdet.

  Meddelanden: 

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  Ange eller klistra in värden i avsnittet Custom resource records

 5. Välj Lägg till.

  Klicka på Add

 6. Om det finns andra Custom MX-poster tar du bort dem.

  1. Välj Redigera i raden MX-post.

   Klicka på Redigera i raden MX-post

  2. Markera posten i rutan Data för var och en av de andra anpassade MX-posterna och tryck på Delete-tangenten på tangentbordet för att ta bort posten.

   Fortsätt tills du har tagit bort Data-posten för var övriga MX-poster.

   Ta bort poster i rutan Data

 7. När du har tagit bort Data-posten för alla MX-poster väljer du Save för att spara ändringarna.

  Klicka på Save

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

 1. Börja med att gå till domänsidan på Google Domains genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in. Gör så här:

  1. Välj Logga In.

  2. Ange dina inloggningsuppgifter och väljer sedan åter Logga In.

 2. På sidan Domains, i avsnittet Domain väljer du Configure DNS för den domän som du vill redigera.

 3. Lägg till den första CNAME-posten.

  Gå till avsnittet Custom resource records. I den nya postens rutor skriver du, eller kopierar och klistrar, in värdena från första raden i följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Namn

  Typ

  TTL

  Data

  autodiscover

  CNAME

  1H

  autodiscover.outlook.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  sip

  CNAME

  1H

  sipdir.online.lync.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  1H

  webdir.online.lync.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  msoid

  CNAME

  1H

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  1H

  enterpriseregistration.windows.net.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  1H

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  Ange eller klistra in värden i avsnittet Custom resource records

 4. Välj Lägg till.

  Klicka på Add

 5. Lägg till de andra fem CNAME-posterna.

  I avsnittet Custom resource records skapar du en post med värdena från nästa rad i tabellen och väljer sedan Add igen för att slutföra posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om domänen har mer än en SPF-post, får du e-fel, samt leverans- och skräppost klassificering problem. Om du redan har en SPF-post för din domän kan inte skapa en ny kod för Office 365. I stället, lägga till nödvändiga Office 365-värdena i den aktuella posten så att du har en enstaka SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Kolla in de här information och exempel SPF-poster. Du kan använda något av dessa SPF verifiering verktygför att validera SPF-post.

 1. Börja med att gå till domänsidan på Google Domains genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in. Gör så här:

  1. Välj Logga In.

  2. Ange dina inloggningsuppgifter och väljer sedan åter Logga In.

 2. På sidan Domains, i avsnittet Domain väljer du Configure DNS för den domän som du vill redigera.

 3. Markera TXT-postraden i avdelningen Custom resource records och välj Edit.

  Viktigt!: I Google Domains betraktas en TXT-post som en uppsättning som kan innehålla flera poster. Om du har minst en TXT-post, till exempel TXT-posten du använde för att verifiera din domän, måste du lägga till nya TXT-poster i denna postuppsättning. Försöker du att ange ytterligare TXT-poster som separata poster får du ett felmeddelande om Duplicate record (dublettpost).

  Klicka på Redigera i raden TXT record

 4. Välj (+)-kontrollen.

  Klicka på plus kontroll

 5. I rutorna för den nya posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  Data

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!:  Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Ange eller klistra in värden i avsnittet Custom resource records

 6. Välj Save.

  Klicka på Save

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

 1. Börja med att gå till domänsidan på Google Domains genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in. Gör så här:

  1. Välj Logga In.

  2. Ange dina inloggningsuppgifter och väljer sedan åter Logga In.

 2. På sidan Domains, i avsnittet Domain väljer du Configure DNS för den domän som du vill redigera.

 3. Lägga till den första SRV-posten.

  Gå till avsnittet Custom resource records. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  (Välj värdet för Type i listrutan.)

  Namn

  Typ

  TTL

  Data

  _sip._tls

  SRV

  1H

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  Obs!:  Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1H

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Det här värdet måste sluta med en punkt (.)

  Obs!:  Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Ange eller klistra in värden i avsnittet Custom resource records

 4. Välj Lägg till.

  Klicka på Add

 5. Lägg till den andra SRV-posten.

  I avsnittet Custom resource records skapar du en post med värdena från den andra raden i tabellen och väljer sedan Add igen för att slutföra posten.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×