Skapa DNS-poster på Gandi.net för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Gandi.net är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln för att verifiera din domän och konfigurera DNS-poster för e-post, Skype för företag – Online och så vidare.

Det finns två huvudsakliga delar i den här processen: du ska först verifiera din domän och därefter lägga till DNS-poster i den. (Behöver du mer hjälp?) Få support.)

Verifiera domänen

Lägga till DNS-poster i din domän

Om du vill verifiera och konfigurera domänen för Office 365, måste du lägga till flera DNS-poster till den domänen med hjälp av det som kallas en zonfil. Du kan inte redigera en aktiv Gandi.net zonfil. Du kommer i stället gör bara en kopia av den aktiva Gandi.net zonfilen för att verifiera din domän och skapa en enda kopia som du skapar alla dina DNS-poster för Office 365.

När du har slutfört båda av de här uppgifterna utförs konfigurerad domänen Gandi.net att fungera med Office 365 tjänster.

Mer information om webhosting och DNS för webbplatser med Office 365 finns i använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Skapa en zonfil för verifiering av Office 365

Om du vill verifiera domänen för Office 365 måste du lägga till en post i zonfil för den domänen. Du kan inte redigera en aktiv Gandi.net zonfil som anges ovan. I stället får bara en kopia av den aktiva Gandi.net zonfilen du använder färd med att verifiera domänen Gandi.net med Office 365.

(När du har slutfört verifieringsprocessen, skapar du bara en kopia, som du skapar alla dina DNS-poster för Office 365.)

Den här första zonfil används bara för att verifiera att du äger din domän. den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare, om du vill. (Den andra zonfilen å andra sidan du lämnas kvar, som innehåller alla DNS-poster som du har skapat så att din domän fungerar med Office 365.)

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden Gandi-standardzonfil på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. I området Zonfilversioner väljer du Normal i Redigeringsläge.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj sedan Kopiera den här zonen för att redigera.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Skriv ett nytt zone namn i fältet namn (till exempel Office 365 verifiera) i dialogrutan Kopiera en zon.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Välj sedan Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. På sidan Zoner > zonnamn väljer du Skapa en ny version.

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Nu när du har skapat zonfilen kan du gå vidare till nästa avsnitt, där du lägger till TXT-post som du behöver för att verifiera domänen Gandi.net med Office 365.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Om du inte redan har gjort det slutför du proceduren Skapa en zonfil för verifiering av Office 365 i det första avsnittet i den här artikeln innan du påbörjar proceduren i det här avsnittet.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På sidan zone kommandofil ändra raden för zonfil som du skapat för Office 365 verifiering väljer du ikonen Ändra (penna).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värden för typ, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  TXT

  1 timme

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Bekräfta ändringarna genom att välja Skicka.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Nu när du har skapat TXT-filen som Office 365 använder för att verifiera Gandi.net-domänen kan du gå vidare till nästa avsnitt där du aktiverar den nya zonfilen som innehåller posten.

Aktivera zonfilen för verifiering av Office 365

Om du inte redan har gjort det kan utföra procedurer i de två första avsnitten i den här artikeln (Skapa en zonfil för Office 365 verifiering och Lägg till en TXT-post för verifiering) innan du börjar i det här avsnittet.

Nu uppdaterar du din Gandi.net standardinställningarna så att Office 365 verifiering zonfil blir aktiva zonfil för den domän som du vill ändra.

Varning!: Det gick inte att göra det här förhindrar att Office 365 verifiering av din domän.

 1. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Välj sedan Använd den här versionen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogrutan Använd den här versionen väljer du Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Välj Domäner i det övre navigeringsfältet.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. På sidan Batchändring av zonfil letar du reda på den nya zonfilen och väljer Välj.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Bekräfta ändringarna genom att välja Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Om du vill slutföra processen med att verifiera domänen Gandi.net med Office 365, följer du anvisningarna i nästa avsnitt.

Verifiera domänen med Office 365

Om du inte redan har gjort det kan utföra procedurer i de tre första delarna av den här artikeln (Skapa en zonfil för Office 365 verifiering, lägga till en TXT-post för verifieringoch Aktivera zonfil för Office 365 verifiering) innan du börjar i det här avsnittet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Nu när du har verifierat domänen Gandi.net med Office 365, kan du fortsätta med för att skapa endast en kopia av den aktiva Gandi.net zone file som finns i som du skapar alla DNS-poster som domänerna Gandi.net kommer att behöva att arbeta med Office 365. De återstående avsnitten i den här artikeln vägleder dig igenom processen.

Skapa en zonfil för verifiering av DNS-poster i Office 365

Om du ännu inte har verifierat domänen Gandi.net med Office 365 måste göra nu genom att följa anvisningarna i de första fyra avsnitt i den här artikeln börjar med Skapa en zonfil för Office 365 verifiering.

Zonfil som du vill skapa nu är där du skapar DNS-poster som du behöver för Office 365. Kontot Office 365 fungerar inte utan dessa poster. När du har skapat alla dina DNS-poster, kommer utser du den här zonfil som din aktiva Gandi.net zone file som finns med i stället för zonfil som du skapade för att verifiera domänen i föregående avsnitt.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Välj ikonen Ändra (penna) på raden Gandi-standardzonfil på sidan Batchändring av zonfil.

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. I området Zonfilversioner väljer du Normal i listrutan Redigeringsläge.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj sedan Kopiera den här zonen för att redigera.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. I dialogrutan Kopiera en zon skriver du ett nytt zone namn i fältet namn (till exempel Office 365 DNS-poster).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Välj sedan Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. På sidan Zoner > zonnamn väljer du Skapa en ny version.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Nu när du har skapat den nya zonfilen du lägger till på den alla av DNS-poster att domänen Gandi.net måste innehålla för att fungera med Office 365. Du behöver skapa fyra typer av poster: MX, CNAME, SPF and SRV. Du kan skapa dessa poster i vilken ordning, men du bör skapa alla av dem innan du aktiverar din nya zonfil som du gör i den sista delen av den här artikeln.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för domänen Gandi.net måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitt i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen där du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver, ska du Aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På sidan zone kommandofil ändra raden för zonfil som du skapat för Office 365 DNS-poster väljer du ikonen Ändra (penna).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värden för typ, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  MX Priority (MX-prioritet)

  MX

  1 timme

  @

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Obs!: Få din <domännyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  0

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Välj Submit.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Om det finns andra MX-poster tar du bort en av dem genom att välja ikonen Ta bort (X) för den posten.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Delete (Ta bort).

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Använd samma sätt för att ta bort andra MX-poster i listan tills endast den du skapade tidigare i den här proceduren finns kvar.

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för Gandi.net-domänen måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitten i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen i vilken du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver ska du aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På sidan zone kommandofil ändra raden för zonfil som du skapat för Office 365 DNS-poster väljer du ikonen Ändra (penna).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Lägg till den första av de sex CNAME-posterna.

  Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värden för typ, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  CNAME

  1 timme

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  CNAME

  1 timme

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Välj Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Lägg till de andra fem CNAME-posterna.

  I området Zone file versions (Zonfilversioner) väljer du Add (Lägg till). Skapa en post med värdena från nästa rad i tabellen och välj sedan Submit (Skicka) igen för att slutföra den posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för domänen Gandi.net måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitt i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen där du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver, ska du Aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På sidan zone kommandofil ändra raden för zonfil som du skapat för Office 365 DNS-poster väljer du ikonen Ändra (penna).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Gå till avsnittet Add a record (Lägg till en post). I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värden för typ, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  TXT

  1 timme

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Välj Submit.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

Viktigt!: Innan du skapar DNS-poster för domänen Gandi.net måste du först verifiera din domän med Office 365 (se de första fyra avsnitt i den här artikeln) och sedan Skapa zonfilen där du skapar DNS-posterna. När du har skapat alla poster som du behöver, ska du Aktivera zonfilen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Gandi.net genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. På sidan zone kommandofil ändra raden för zonfil som du skapat för Office 365 DNS-poster väljer du ikonen Ändra (penna).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  (Välj inteAnvänd den här versionen ännu.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Medan du fortfarande är i området Zonfilversioner väljer du Lägg till.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  I rutorna för den nya posten anger du eller kopierar och klistrar in värdena från den första raden i följande tabell.

  (Välj värden för typ, TTL och timmar i listrutorna.)

  Type (typ)

  TTL

  Namn

  Värde

  SRV

  1 timme

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  SRV

  1 timme

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Välj Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Lägg till den andra SRV-posten.

  I området Zone file versions (Zonfilversioner) väljer du Add (Lägg till). Skapa en post med värdena från nästa rad i tabellen och välj sedan Submit (Skicka) igen för att slutföra den posten.

Aktivera zonfilen för verifiering av DNS-poster i Office 365

Viktigt!: Om du ännu inte har verifierat domänen och skapat alla DNS-poster som du behöver rekommenderar vi att du gör det innan du utför den här sista proceduren. Alla instruktioner som du behöver finns i föregående avsnitt i den här artikeln.

Om du har nu har verifierat din domän och skapat alla MX, CNAME, SPF and SRV-poster som du behöver för Office 365 kan nu igen uppdaterar du din Gandi.net standardinställningarna nu så att Office 365 DNS-poster för zonen filen ersätter den Office 365 Zonfil verifiering som blir aktiv zonfil för den domän som du vill ändra.

Varning!: Det gick inte att göra denna ändring förhindrar att domänen Gandi.net fungerar med Office 365.

 1. Välj Version 2 i området Zonfilversioner.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Välj sedan Använd den här versionen.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. I dialogrutan Använd den här versionen väljer du Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Välj Domäner i det övre navigeringsfältet.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. På sidan Domäner markerar du kryssrutan bredvid namnet på den domän som du vill ändra.

  I listrutan Markera raderna och välj en åtgärd som öppnas bläddrar du till avsnittet Tekniska ändringar och väljer Ändra zonfilen.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Sök på sidan zone kommandofil ändra ny zonfil (det som du har lagt till alla dina Office 365 DNS-poster), och välj sedan Välj.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Bekräfta ändringarna genom att välja Skicka.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×