Skapa DNS-poster på Blacknight för Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Blacknight är din DNS-värd följer du stegen i den här artikeln om du vill verifiera din domän och konfigurera DNS-posterna för e-post, Skype för företag – Online, och så vidare.

Det här är de viktigaste posterna att lägga till. Följ stegen nedan. (Behöver du mer hjälp? Få support.)

När du har lagt till dessa poster på Blacknight är konfigurerad din domän att fungera med Office 365 tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

Följ stegen nedan.

 1. Gå till dina domäner på Blacknight med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in först.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-1

 2. I avsnittet Domains väljer du Registrered Domains.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-2

 3. Under Registrered Domains letar du rätt på namnet på den domän som du vill redigera och väljer sedan Manage DNS på samma rad.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-3

 4. Välj fliken DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj DNS-poster.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Välj Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-5

 7. I rutorna för den nya posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet DNS Record Type i listrutan.)

  DNS Record Type (Posttyp för DNS)

  Domain (Domän)

  Data

  TTL

  TXT

  (Lämna det här fältet tomt.)

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  Blacknight-BP-Verify-1-1

 8. Välj Finish.

  Blacknight-BP-verifiera-1-2

 9. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

 1. Gå till dina domäner på Blacknight med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in först.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-1

 2. I avsnittet Domains väljer du Registrered Domains.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-2

 3. Under Registrered Domains letar du rätt på namnet på den domän som du vill redigera och väljer sedan Manage DNS på samma rad.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-3

 4. Välj fliken DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj DNS-poster.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Välj Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-5

 7. I rutorna för den nya posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdena DNS Record Type och Preference i listrutorna.)

  DNS Record Type (Posttyp för DNS)

  Mail domain

  Preference

  Mail exchanger

  TTL

  MX

  (Lämna det här fältet tomt.)

  Very high (10)

  Mer information om prioritet finns iVad är MX-prioritet?

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Obs!: Få din <domännyckel> från ditt Office 365-portalkonto.
  Hur hittar jag det?

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  Blacknight-BP-konfigurera-2-1

 8. Välj Finish.

  Blacknight-BP-konfigurera-2-2

 9. Om det finns andra MX-poster tar du bort alla genom att markera allihop.

  Blacknight-BP-Configure-2-3-1

 10. Välj sedan Delete.

  Blacknight-BP-Configure-2-3-2

 11. Om du har tagit bort några MX-poster i det föregående steget väljer du OK i bekräftelsedialogrutan.

  Blacknight-BP-konfigurera-2-4

Tillbaka till början

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

 1. Gå till dina domäner på Blacknight med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in först.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-1

 2. I avsnittet Domains väljer du Registrered Domains.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-2

 3. Under Registrered Domains letar du rätt på namnet på den domän som du vill redigera och väljer sedan Manage DNS på samma rad.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-3

 4. Välj fliken DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj DNS-poster.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Välj Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-5

 7. Lägg till den första CNAME-posten.

  I rutorna för den nya posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj DNS Record Type i listrutan.)

  DNS Record Type (Posttyp för DNS)

  Domain

  Canonical name

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Värdet MÅSTE sluta med en punkt (.)

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  Blacknight-BP-Configure-3-1

 8. Välj Finish.

  Blacknight-BP-Configure-3-2

 9. Om du vill lägga till de fem andra CNAME-posterna väljer du Add New DNS Record (välj ny DNS-post) igen, skapar en post med hjälp av värdena i nästa rad i tabellen och väljer sedan åter Finish (slutför) för att slutföra den posten.

  Upprepa proceduren tills du har skapat alla sex CNAME-posterna.

Tillbaka till början

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny förOffice 365. Lägg istället till de obligatoriska Office 365-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Ta en titt på den här informationen och de här exemplen på SPF-poster. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.

 1. Gå till dina domäner på Blacknight med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in först.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-1

 2. I avsnittet Domains väljer du Registrered Domains.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-2

 3. Under Registrered Domains letar du rätt på namnet på den domän som du vill redigera och väljer sedan Manage DNS på samma rad.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-3

 4. Välj fliken DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj DNS-poster.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Välj Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-5

 7. I rutorna för den nya posten skriver du eller kopiera och klistra in värdet från följande tabell.

  DNS Record Type (Posttyp för DNS)

  Domain (Domän)

  Data

  TTL

  TXT

  (Lämna det här fältet tomt.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!: Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  Blacknight-BP-konfigurera-4-1

 8. Välj Finish.

  Blacknight-BP-konfigurera-4-2

Tillbaka till början

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

 1. Gå till dina domäner på Blacknight med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in först.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-1

 2. I avsnittet Domains väljer du Registrered Domains.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-2

 3. Under Registrered Domains letar du rätt på namnet på den domän som du vill redigera och väljer sedan Manage DNS på samma rad.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-3

 4. Välj fliken DNS.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-1

 5. Välj DNS-poster.

  Blacknight-BP-Configure-1-4-2

 6. Välj Add New DNS Record.

  Blacknight-BP-konfigurera-1-5

 7. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  I rutorna för den nya posten skriver du eller kopiera och klistra in värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värdena DNS Record Type, Protocol och Preference i listrutorna. Listan Protocol är den oetiketterade listrutan till höger om rutan Service. Fältet Port är den oetiketterade rutan till höger om det första Server Host-fältet.)

  DNS Record Type (Posttyp för DNS)

  Service

  Protocol

  Preference

  Weight

  Data

  Port

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  Custom (100)

  1

  sipdir.online.lync.com

  443

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  Custom (100)

  1

  sipfed.online.lync.com

  5061

  Välj Custom och ange värdet 3600.

  Blacknight-BP-Configure-5-1

 8. Välj Finish.

  Blacknight-BP-Configure-5-2

 9. För att lägga till den andra SRV-posten väljer du Add New DNS Record igen, skapar en post med hjälp av värdena från den andra raden i tabellen och väljer sedan åter Finish för att slutföra den posten.

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×