Skapa DNS-poster på 1&1 Internet för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Varning!: 

 • Observera att 1 & 1 Internet inte tillåter att en domän ska ha en MX-post och en webbplats på den högsta Autodiscover CNAME-post. Detta begränsar sätt som du kan konfigurera Exchange Online för Office 365. Det finns en lösning, men vi rekommenderar med endast om du redan har erfarenhet av att skapa underdomäner hos 1 & 1 Internet.

 • Om trots den här begränsningen av tjänsten som du väljer att hantera dina egna Office 365 DNS-poster på 1 & 1 Internet, följer du anvisningarna i i den här artikeln ska verifiera din domän och konfigurera DNS-poster för e-post, Skype för företag Online, och så vidare.

Det här är de viktigaste posterna att lägga till. Följ stegen nedan eller titta på videon. (Behöver du mer hjälp? Få support.)

När du har lagt till dessa poster på 1 & 1 Internet är konfigurerad din domän att fungera med Office 365-tjänster.

Mer information om webbvärdverktyg och DNS för webbplatser med Office 365 finns i Använda en offentlig webbplats med Office 365.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Lägga till en TXT-post för verifiering

Innan du använder din domän med Office 365, vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på ditt konto hos domänregistratorn och skapa DNS-posten bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 0:42).

 1. Gå till domänsidan på 1 & 1 Internet med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in.

 2. Välj Manage domains.

 3. Hitta den domän som du vill uppdatera på sidan Domain Center och välj sedan control Panel (v ) för den domänen.

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

 5. Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

 6. Gå till Add Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Typ

  Prefix

  Name Value

  TXT

  (Lämna det här fältet tomt)

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd din specifika mål eller pekar på adress här, värdet från tabellen i Office 365. Hur hittar jag det?

 7. Välj Save.

 8. Välj Spara igen.

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

 10. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats går du tillbaka till Office 365 och begär att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. I administrationscentret i Office 365 väljer du Inställningar > domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Office 365

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 3:22).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Gå till domänsidan på 1 & 1 Internet med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in.

 2. Välj Manage domains.

 3. På sidan Domain Center letar du reda på domänen du vill uppdatera. Välj sedan kontrollen Panel (v) för den domänen.

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

 5. Välj Other mail server (annan postserver) i området Mail Exchanger (MX Record) (Mail Exchanger (MX-post)) i avsnittet MX Records (MX-poster).

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-2-1

 6. Om det förekommer några MX-poster sen tidigare tar du bort var och en genom att markera posten och sedan trycka på Del-tangenten.

  (Om det inte finns några MX-poster sen tidigare fortsätter du till nästa steg.)

  1&1-BP-Configure-2-2

 7. I rutorna för MX 1-posten skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  MX 1

  Priority (prioritet)

  <domännyckel>.mail.protection.outlook.com

  Obs!: Få din < domän-nyckel > från Office 365-portalen kontot. Hur hittar jag det?

  10

  Mer information om prioritet finns i Vad är MX-prioritet?

  1&1-BP-Configure-2-3

 8. Välj Save.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

  1&1-BP-Configure-2-4

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  Klicka på Yes i dialogrutan Edit DNS Settings

Lägg till de sex CNAME-posterna som krävs för Office 365

1 & 1 Internet kräver en lösning så att du kan använda en MX-post tillsammans med CNAME-posterna som krävs för Office 365 e-posttjänster. Den här lösningen måste du skapa en uppsättning underdomäner på 1 & 1 Internet och tilldela dem till CNAME-poster.

Viktigt!: Kontrollera att du har minst två tillgängliga underdomäner innan du startar den här proceduren. Den här lösningen rekommenderas endast om du redan har erfarenhet av att skapa underdomäner på 1&1 Internet.

Grundläggande CNAME-poster

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 3:57).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Gå till domänsidan på 1 & 1 Internet med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in.

 2. Välj Manage domains.

 3. Hitta den domän som du vill uppdatera på sidan Domain Center och välj sedan Hantera underdomäner.

  1&1-BP-Configure-3-0

  Nu ska du skapa du två underdomäner och ange ett värde för Alias för var och en av dem.

  (Detta krävs eftersom 1 & 1 Internet stöder endast en webbplats på den högsta CNAME-post, men Office 365 kräver flera CNAME-poster.)

  Först måste du skapa Autodiscover-underdomänen.

 4. Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

  1&1-BP-Configure-3-1

 5. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-2

 6. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-3

 7. Leta rätt på underdomänen autodiscover som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  1&1-BP-Configure-3-4

 8. Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-5

 9. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

  1&1-BP-Configure-3-6

 10. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-7

 11. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om).

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  Klicka på Yes i dialogrutan Edit DNS Settings

  Nu ska du skapa den andra underdomänen.

 14. Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

  1&1-BP-Configure-3-9

 15. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-10

 16. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-11

 17. Leta rätt på underdomänen msoid som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  1&1-BP-Configure-3-12

 18. Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

  1&1-BP-Configure-3-13

 19. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om).

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  Klicka på Yes i dialogrutan Edit DNS Settings

Ytterligare CNAME-poster

De ytterligare CNAME-poster som skapats i följande procedur för aktivera Skype för företag – Online-tjänster. Du kommer att ha samma steg som du använde för att skapa två CNAME-poster som du redan har skapat.

 1. Skapa den tredje underdomänen (Lyncdiscover).

  Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

 2. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

 4. Välj Manage Subdomains (hantera underdomäner) på sidan Domain Center (domäncenter).

 5. Leta rätt på underdomänen lyncdiscover som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

 6. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

 7. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om) och välj sedan Save (spara).

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

 10. Skapa den fjärde underdomänen (SIP):

  Välj Create Subdomain (skapa underdomän) i avsnittet Subdomain Overview (underdomänöversikt).

 11. I rutan Create Subdomain (skapa underdomän) för den nya underdomänen skriver du in, eller kopierar och klistrar in, endast värdet i Skapa underdomän från tabellen nedan. (Du kommer att lägga till värdet för Alias i ett senare steg.)

  Skapa underdomän

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Välj Create Subdomain (skapa underdomän).

 13. Välj Manage Subdomains (hantera underdomäner) på sidan Domain Center (domäncenter).

 14. Leta rätt på underdomänen sip som du just har skapat i området Subdomain Overview (underdomänöversikt) och välj sedan kontrollen Panel (v) för den underdomänen.

  Välj Edit DNS Settings (redigera DNS-inställningar) i området Subdomain Settings (inställningar för underdomän).

 15. Välj CNAME i området IP address (A Record) (IP-adress (en post)) i avsnittet A/AAAA Records (IP Addresses) (A/AAAA-poster (IP-adresser)).

 16. I rutan Alias: skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet i Alias från tabellen nedan.

  Skapa underdomän

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Markera kryssrutan för ansvarsfriskrivningen I am aware (jag är medveten om) och välj sedan Save (spara).

 18. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

CNAME-poster som krävs för MDM

Viktigt!: Följ proceduren som används för de andra fyra CNAME-posterna, men använd värdena från följande tabell.

Skapa underdomän

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppost

Viktigt!: Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän. Om domänen har mer än en SPF-post, får du e-fel, samt leverans- och skräppost klassificering problem. Om du redan har en SPF-post för din domän kan inte skapa en ny kod för Office 365. I stället, lägga till nödvändiga Office 365-värdena i den aktuella posten så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden. Behöver du exempel? Kolla in de här information och exempel SPF-poster. Du kan använda något av dessaSPF verifiering verktygför att validera SPF-post.

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 5:09).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Gå till domänsidan på 1 & 1 Internet med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in.

 2. Välj Manage domains.

 3. Hitta den domän som du vill uppdatera på sidan Domain Center och välj sedan control Panel (v ) för den domänen.

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

 5. Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

  (Du kan behöva rulla nedåt.)

 6. Gå till Add Record. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.

  (Välj värdet Type i listrutan.)

  Type (typ)

  Prefix

  Namnvärde

  TXT

  (Lämna det här fältet tomt.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Obs!:  Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta.

  TXT-post

 7. Välj Save.

  Lägg till post

 8. Välj Save.

  Spara post

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  Klicka på Yes i dialogrutan Edit DNS Settings

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för Office 365

Följ stegen nedan eller titta på videon (börja vid 5:51).

Obs!: Om du har registrerat med 1und1.de, Logga in här.

 1. Gå till domänsidan på 1 & 1 Internet med hjälp av den här länkenför att komma igång. Du uppmanas att logga in.

 2. Välj Manage domains.

 3. Hitta den domän som du vill uppdatera på sidan Domain Center och välj sedan control Panel (v ) för den domänen.

 4. Gå till området Domain Settings och välj Edit DNS Settings.

 5. Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

 6. Lägg till den första av de två SRV-posterna.

  I den nya postens rutor i området Add Record (lägg till post) skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från den första raden i tabellen nedan.

  (Välj värdena Type (typ) och TTL i listrutan.)

  Typ

  Tjänst

  Protokoll

  Name (namn)

  Host (värd)

  Priority

  Weight

  Port

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Lämna det här fältet tomt.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 h)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Lämna det här fältet tomt.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 h)

  1&1-BP-Configure-5-1

 7. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-5-2

 8. Välj Save.

  1&1-BP-Configure-5-3

 9. Välj Yes i dialogrutan Edit DNS Settings.

  Klicka på Yes i dialogrutan Edit DNS Settings

 10. Lägg till den andra SRV-posten.

  Gå till avsnittet TXT and SRV Records och välj Add Record.

  I området Add Record (lägg till post) skapar du en post med värdena från den andra raden i tabellen och väljer sedan Add (lägg till), Save (spara) och Yes (ja) för att slutföra posten.

Obs!: Det tar oftast ca 15 minuter så att DNS-ändringarna ska börja gälla. Det kan dock ibland ta längre tid för en ändring som du har gjort i uppdateras på Internet DNS-systemet. Om du har problem med e-postflöde eller andra problem när du lägger till DNS-poster finns i hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Office 365.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×