Skapa branchning i ett formulär eller test med Microsoft Forms

Skapa branchning i ett formulär eller test med Microsoft Forms

Använd branchning för att skapa formativa bedömningar, som direkt i testet ger eleverna möjlighet att öva eller gå igenom en viss färdighet. Med branchning kan du ange en anpassad bedömning för dina elever och den ger dig insyn i var enskilda elever har svårigheter med ett visst koncept.

Lägga till branchning i ett test eller formulär

Innan du sätter igång bör du kontrollera att du har skapat alla dina frågor. När du är redo att lägga till branchning följer du de här stegen:

 1. Öppna testet eller formuläret där du vill lägga till branchning.

 2. Välj ikonen för fler formulärinställningar (... ) uppe till höger på skärmen och välj sedan Branchning

  Branchningsalternativ i Microsoft Forms
 3. På sidan Branchningsalternativ visas nedrullningsbara menyer bredvid varje frågesvar. Välj pilen för att visa en nedrullningsbar meny.

 4. För varje möjligt svar på en fråga väljer du den fråga som du vill skapa branchning till.

  Om eleven i det här exemplet väljer rätt svar på fråga 1 går de vidare till nästa fråga. 

  Välj en fråga som du vill skapa branchning för.  Om eleven väljer något av de felaktiga svaren får de möjlighet att gå igenom färdigheten i fråga 3 innan de går tillbaka till fråga 2.

  Välj en fråga som du vill skapa branchning för.

 5. Välj Slutet av formuläret om du vill att en fråga ska vara den sista frågan i testet.

  Upprepa steg 3 och 4 för att skapa branchning för så många frågor som du vill.

Tips: Om du vill återställa formuläret helt och ta bort branchning väljer du ikonen för fler alternativ (...) på sidan Branchningsalternativ och sedan Återställ

Alternativet Återställ för branchning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×