Skapa, använda och ta bort smarta etiketter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du sparar tid genom att använda smarta etiketter när du vill utföra åtgärder i Microsoft Office Excel som du vanligen öppnar ett annat program för att utföra. Smarta etiketter känner igen och beskriver vissa datatyper (till exempel namn eller aktiesymboler) med knappen Åtgärd för smarta etiketter som gör det enkelt att slutföra några av de vanligaste uppgifterna för den datatypen. Klicka på knappen Åtgärd för smarta etiketter när du vill välja en lämplig åtgärd.

Vad vill du göra?

Mer information om smarta etiketter

Använda en smart tagg

Ändra alternativ för smarta etiketter

Sök efter nya smarta etiketter

Ta bort smarta etiketter

Lära mer om smarta etiketter

En lila triangel i hörnet på cellen i ett kalkylblad anger att det finns en smart etikett, som kan innehålla information eller hjälpa dig att snabbt utföra en åtgärd.

Använda smarta etiketter

När Excel känner igen typer av data, markeras data med en indikering för smarta etiketter, vilket är en lila triangel i hörnet av en cell i kalkylbladet. Om du vill identifiera vilka åtgärder du ta med en smart etikett insättningspunkten över den cell som innehåller en indikering för smarta etiketter tills knappen Åtgärder för smarta etiketter Bild av knapp visas, och klicka sedan på pilen bredvid knappen för att visa en meny med åtgärder.

Knapp och indikatorer för Smart tagg

1. Indikator för smarta etiketter

2. Knappen Åtgärd för smarta etiketter

Om du till exempel skriver en aktiesymbol (till exempel MSFT) i cellen visar knappen Åtgärd för smarta etiketter en lista med åtgärder som du kan utföra.

Om du sparar ett Excel-kalkylblad som innehåller smarta etiketter som en webbsida, kan du utföra vissa uppgifter på webben med Microsoft Internet Explorer 5 eller senare. Du kan även använda smarta etiketter i e-postmeddelanden i Outlook och i Microsoft Office Word.

Två vanliga exempel

Skaffa detaljerad finansiell information och visa Outlook-kalendern är två vanliga saker som du kan göra med en smart etikett.

Finansiell symbol

Om du skriver en aktiesymbol i en cell i ett Excel-kalkylblad (till exempel MSFT för USA) kan du använda alternativen för smarta etiketter och direkt komma åt publicerad webbinformation om ett företag utan att behöva öppna en separat webbläsare.

Du kan till exempel klicka på en smart etikett och sedan välja åtgärden Nyheter på MSN MoneyCentral. I webbläsaren öppnas en webbsida med nyheter och information om det företag som du har valt. När du är klar kan du stänga webbläsaren och fortsätta arbetet i Excel.

Outlook-kalender

En annan åtgärd som du kan utföra är att visa Outlook-kalendern från ett kalkylblad som baseras på datumet i en cell – utan att behöva öppna och navigera till datumet i Outlook.

Skriv ett datum i ett Excel-kalkylblad i stället för att navigera till ett datum i Outlook, klickar du på knappen Åtgärder för smarta etiketter Bild av knapp och välj vilken åtgärd Visa min kalender. Om Outlook inte redan är igång det startas och Outlook-kalender öppnas med de datum som angetts. Om Outlook körs visas direkt i kalendern.

Så här fungerar smarta etiketter

I Excel identifieras vissa typer av data som har smarta etiketter. Vilka typer av åtgärder som du kan utföra beror på vilken information och vilka smarta etiketter som det handlar om. Om du till exempel skriver en giltig aktiesymbol i en cell i ett Excel-kalkylblad identifieras den symbolen och får en smart etikett med följande alternativ:

 • Infoga uppdaterbar aktiekurs

 • Aktiekurser på MSN MoneyCentral

 • Rapporter från företag på MSN MoneyCentral

 • Nyheter på MSN MoneyCentral

Indikatorer för smarta etiketter visas i cellen i takt med att du skriver. De kan även visas när du öppnar ett kalkylblad som tidigare har sparats.

Obs!: Smarta etiketter är aktiverade som standard i Excel.

Flera smarta etiketter

På webben finns andra smarta etiketter som har skapats av Microsoft, av andra företag eller av enskilda personer som har skapat anpassade smarta etiketter och åtgärder för vissa produkter eller tjänster som du arbetar med. Om du till exempel arbetar på en försäljningsavdelning kan du klicka på den anpassade smarta etiketten "produktnamn" i dokumentet, som innehåller åtgärderna "kontrollera lagertillgång" eller "pris".

Obs!: Vilka smarta etiketter som levereras med Excel beror på det språk som är aktiverat.

Överst på sidan

Använda en smart etikett

 1. Kontrollera att smarta etiketter är aktiverade.

  Hur du aktiverar smarta etiketter

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

   Dialogrutan Autokorrigering öppnas.

  3. Klicka på fliken Smarta etiketter.

  4. Markera kryssrutan Märk data med smarta etiketter.

   Problemet:    Jag ser inga smarta etiketter i listan identifierare

   Om en lista med smarta etiketter inte visas i listan Identifierare (på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering) måste tillägget Smarta etiketter installeras. Gör följande:

   1. Leta reda på följande mapp på datorns systemdisk:

    \Program\Delade filer\Microsoft Shared\Smart Tag

   2. Kör programmet SmartTagInstall.exe.

  5. Klicka på OK två gånger.

 2. Flytta insättningspunkten över den lila triangeln i en cell tills knappen Åtgärder för smarta etiketter Bild av knapp visas.

 3. Klicka på pilen bredvid knappen och välj sedan en åtgärd i listan.

Överst på sidan

Ändra alternativ för smarta etiketter

Det finns flera alternativ för smarta etiketter som du kan ange om du vill styra hur de smarta etiketterna används. Nedan beskrivs hur du anger dessa alternativ.

Aktivera och inaktivera smarta etiketter

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Märk data med smarta etiketter.

Ändra indikator för smarta etiketter

Du kan välja att bara visa knappen Åtgärder för smarta etiketter eller både knappen och den lila triangeln.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Välj Endast knapp eller Indikator och knapp i listan Visa smarta etiketter som.

Kontrollera smarta etiketter i en arbetsbok

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Markera kryssrutan Märk data med smarta etiketter.

 5. Klicka på Kontrollera arbetsbok om du vill hitta alla smarta etiketter i arbetsboken.

Dölja smarta etiketter

Du kan dölja smarta etiketter från vy i en arbetsbok.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Klicka på Inga i listan Visa smarta etiketter som.

Spara eller ta bort smarta etiketter

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill spara alla smarta etiketter, markerar du kryssrutan bädda in smarta etiketter i den här arbetsboken.

  • Om du vill ta bort alla smarta etiketter avmarkerar du kryssrutorna Märk data med smarta etiketter och Bädda in smarta etiketter i den här arbetsboken.

 5. Stäng och öppna arbetsboken på nytt.

Överst på sidan

Söka efter nya smarta etiketter

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Klicka på Fler smarta etiketter.

  En webbsida med en lista över smarta etiketter och åtgärder visas i Webbläsare.

Överst på sidan

Ta bort smarta etiketter

Du kan ta bort en enskild smart etikett eller alla smarta etiketter i en arbetsbok.

Ta bort en smart etikett från en cell

 1. Flytta insättningspunkten över cellen tills knappen Åtgärder för smarta etiketter Bild av knapp visas.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen och klicka sedan på Ta bort den här smarta etiketten.

Ta bort specifika typer av smarta etiketter

Den här proceduren tar bort vissa smarta etiketter men lämnar kvar funktionen aktiverad.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Avmarkera kryssrutorna för de smarta etiketter som du vill ta bort under Identifierare.

 5. Klicka på OK.

 6. Stäng och öppna arbetsboken på nytt.

Ta bort alla smarta etiketter

Du kanske vill ta bort smarta etiketter eftersom du har kopierat text som innehåller en smart etikett från ett annat dokument till arbetsboken, eller så har smarta etiketter identifierats i ett dokument som har sparats på någon annans dator.

Viktigt!: I proceduren nedan tas alla smarta etiketter bort, även dem som har fått etiketten från identifierare som du kanske inte längre har på datorn och smarta etiketter som identifieras i ett dokument på någon annans dator. Du kan inte ångra åtgärden.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Språkkontroll och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 3. Klicka på fliken Smarta etiketter i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Avmarkera kryssrutorna Märk data med smarta etiketter sedan Bädda in smarta etiketter i den här arbetsboken.

 5. Stäng och öppna arbetsboken på nytt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×