Skapa anpassade projekttyper för företag

Project Web App använder företagsprojekttyper som ett sätt att gruppera faser, stadier, ett enda arbetsflöde, affärsdrivande faktorer och projektinformationssidor. För att projektledare ska kunna använda projekttyper när de skapar ett projekt eller förslag måste en platsadministratör först lägga till dem i Project Web App.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Under Informationssidor för arbetsflöde och projekt klickar du på Företagsprojekttyper.

 3. Klicka på Ny företagsprojekttyp.

 4. I rutan Namn anger du ett namn för denna typ och skriver sedan en kort beskrivning i rutan Beskrivning.

 5. Välj ett arbetsflöde från litan Association för webbplatsarbetsflöde. När du associerat ett webbplatsarbetsflöde med en projekttyp och sparat typen kan du inte gå tillbaka och uppdatera den typen med något annat arbetsflöde.

  Obs!:  Om du inte ser något arbetsflöde i denna lista ska du verifiera att din systemadministratör har installerat och konfigurerat arbetsflöden i Microsoft Project Server 2010. Arbetsflödesplattformen i Project Server 2010 baseras på arbetsflödesplattformen i SharePoint, som i sin tur bygger på plattformen i Windows Workflow.

 6. Välj en projektinformationssida från listan Sidan Nytt projekt.

 7. Om du valde Inget arbetsflöde från listan Association för webbplatsarbetsflöde väljer du de projektinformationssidor som du vill inkludera i denna projekttyp från rutan Tillgängliga projektinformationssidor och klickar sedan på Lägg till för att flytta dem till den högra rutan.

 8. Om den företagsprojekttyp som du skapar är den som alla nya projekt ska använda som standard markerar du kryssrutan Använd som standardföretagsprojekttyp när projekt skapas.

 9. Klicka på knappen bredvid fältet Avdelningar för att välja de avdelningar som du vill associera med denna typ av projekt, om tillämpligt.

 10. Om du vill associera en bild med denna typ av projekt anger du webbadressen för bilden i rutan Skriv URL-adressen.

 11. I avsnittet Ordna väljer du om du vill att denna projekttyp ska visas i slutet av listan över projekttyper eller om du vill bestämma var den ska placeras i listan.

 12. Om du vill inkludera denna typ i slutet av listan markerar du kryssrutan Placera den här typen sist.

 13. Om du vill bestämma var denna typ ska placeras i listan avmarkerar du kryssrutan Placera den här typen sist och markerar sedan den typ som du vill ska visas före den typ du just skapar från listan Välj den typ som den aktuella typen ska placeras före.

 14. Välj en mall från listan Projektplanmall om det är tillämpligt.

 15. Välj en mall från listan Mall för projektwebbplats om det är tillämpligt.

 16. Klicka på Spara för att spara denna företagsprojekttyp till servern, vilket gör den tillgänglig för nya projekt eller förslag som ska skapas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×