Skapa anpassade projekttyper för företag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Project Web App representerar en projekttyper (EPTERA) ett gränssnitt som kapslar faser, steg, ett enskilt arbetsflöde och detaljsidor (PDP: erna). Varje EPTERA representerar en enskild projekttyp. Normalt sett projekttyper justeras med enskilda avdelningar: till exempel marknadsföring projekt, IT-projekt eller HR projekt. Med hjälp av projekttyper kan kategorisera projekt inom samma organisation som har en liknande projektets livscykel. För en användare visas EPTs i en nedrullningsbar lista över projekttyper när användaren klickar på Nytt projekt på menyfliken i Project Web App.

Att skapa en ny projekttyper:

 1. Klicka på Inställningar på startsidan PWA.

 2. Klicka på Projekttyper för företag på sidan Serverinställningar i avsnittet arbetsflöde och detaljsidor.

 3. Klicka på Ny projekttyper. I rutan namn anger du ett namn för typ och ge en kort beskrivning i rutan Beskrivning.

 4. Välj ett arbetsflöde i listan Arbetsflödesassociation. När du associerar ett webbplatsarbetsflöde till en projekttyp och spara typ kan du gå tillbaka och uppdatera för att använda ett annat arbetsflöde.

 5. Välj en projektinformationssidor i listan Ny projektsida.

 6. Om du valt Inget arbetsflöde i listan Arbetsflödesassociation, markera projektinformationssidor som du vill ska ingå i den här projekttyp i rutan Tillgängliga detaljsidor och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta dem till rutan till höger.

 7. Om enterprise projekttyp som du skapar är det som alla nya projekt ska använda som standard, markerar du kryssrutan Använd detta som standard projekttyper under Projektskapande.

 8. Klicka på knappen bredvid fältet avdelningar att välja avdelningar som du vill associera med den här projekttyp om det är lämpligt.

 9. Om du vill associera en bild med den här projekttyp anger du URL-Adressen för bilden i rutan Ange URL-Adressen.

 10. Välj om du vill använda den här projekttypen av ska visas i slutet av listan över projekttyper eller om du vill styra dess placering i listan i avsnittet ordning.

 11. Om du vill ta med den här typen i slutet av listan, markerar du kryssrutan Position den här typen i slutet.

 12. Om du vill styra placeringen av den här typen i listan, avmarkerar du rutan plats den här typen i slutet och välj sedan den typ som du vill ska visas precis före den typ som du skapar från Välj typ innan som den aktuella typen ska vara kassa itioned lista.

 13. Välj en mall i listan Planera projektmall om det är lämpligt.

 14. Välj en mall i listan Projektwebbplatsmall om det är lämpligt.

 15. Klicka på Spara om du vill spara den här projekttyper på servern, vilket gör det så att skapa en ny projekt eller förslag.

Att skapa en ny projekttyper:

 1. Klicka på Inställningar på startsidan PWA.

 2. Klicka på Projekttyper för företag på sidan Serverinställningar i avsnittet arbetsflöde och detaljsidor.

 3. Klicka på Ny projekttyper. I rutan namn anger du ett namn för typ och ge en kort beskrivning i rutan Beskrivning.

 4. Välj ett arbetsflöde i listan Arbetsflödesassociation. När du associerar ett webbplatsarbetsflöde till en projekttyp och spara typ kan du gå tillbaka och uppdatera för att använda ett annat arbetsflöde.

Obs!: Om du inte ser arbetsflöden i den här listan, se till att serveradministratören har installerat och konfigurerat arbetsflöden på Microsoft Project Server 2010 dator. Arbetsflödesplattformen Project Server 2010 bygger på SharePoint-arbetsflödesplattformen, som i sin tur bygger på Windows-arbetsflödesplattformen.

 1. Välj en projektinformationssidor i listan Ny projektsida.

 2. Om du valt Inget arbetsflöde i listan Arbetsflödesassociation, markera projektinformationssidor som du vill ska ingå i den här projekttyp i rutan Tillgängliga detaljsidor och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta dem till rutan till höger.

 3. Om enterprise projekttyp som du skapar är det som alla nya projekt ska använda som standard, markerar du kryssrutan Använd detta som standard projekttyper under Projektskapande.

 4. Klicka på knappen bredvid fältet avdelningar att välja avdelningar som du vill associera med den här projekttyp om det är lämpligt.

 5. Om du vill associera en bild med den här projekttyp anger du URL-Adressen för bilden i rutan Ange URL-Adressen.

 6. Välj om du vill använda den här projekttypen av ska visas i slutet av listan över projekttyper eller om du vill styra dess placering i listan i avsnittet ordning.

 7. Om du vill ta med den här typen i slutet av listan, markerar du kryssrutan Position den här typen i slutet.

 8. Om du vill styra placeringen av den här typen i listan, avmarkerar du rutan plats den här typen i slutet och välj sedan den typ som du vill ska visas precis före den typ som du skapar från Välj typ innan som den aktuella typen ska vara kassa itioned lista.

 9. Välj en mall i listan Planera projektmall om det är lämpligt.

 10. Välj en mall i listan Projektwebbplatsmall om det är lämpligt.

 11. Klicka på Spara om du vill spara den här projekttyper på servern, vilket gör det så att skapa en ny projekt eller förslag.

Att skapa en ny projekttyper:

 1. Klicka på Inställningar på startsidan PWA.

 2. Klicka på Projekttyper för företag på sidan Serverinställningar i avsnittet arbetsflöde och detaljsidor.

 3. Klicka på Ny projekttyper. I rutan namn anger du ett namn för typ och ge en kort beskrivning i rutan Beskrivning.

 4. Om du vill generera ett Projekt-ID för varje projekt som skapats med den här EPTERA gör du följande i avsnittet projekt-ID:

  • I fältet Prefix ange tecken som ska vara i början av varje genererade Project-ID. Till exempel kanske du vill använda projekt-ID för projekt som har skapats via ekonomi avdelning EPTERA ska börja med FIN_. Det här fältet är valfritt.

  • Ange ett tal som ska fungera som en utgångspunkt för Project-ID: N som ska skapas för den här EPTERA i fältet Startnummer. Till exempel ange 10001 om du vill använda det första Project-ID som ska vara 10001. Det här fältet krävs.

  • Du kan ange tecken som kan användas för att lägga till ditt projekt-ID som genereras av den här EPTERA i fältet Postfix. Om den här EPTERA används för att skapa endast högriskmaterial projekt för ekonomiavdelningen, kan du ange _HR. Det här fältet är valfritt.

  • Ange ett tal som används för att öka det startnummer för nyligen skapade projekt-ID i fältet Minimum siffra utfyllnad. Om du anger ett värde av 1 och använder en startnummer av 10001 kommer nya projekt som har skapats från EPTERA har ett unikt ID för projekt som ökas värdet 1 från föregående bild. Till exempel andra projektet genereras från EPTERA har ett projekt-ID för 10002, tredje blir 10003, osv …

  Obs!: Det här steget är valfritt som projekt-ID: N inte är obligatoriska att skapa din EPTERA.

 5. Välj skapa nya projekt som SharePoint uppgifter listan projekt om

 6. Välj ett arbetsflöde i listan Arbetsflödesassociation. När du associerar ett webbplatsarbetsflöde till en projekttyp och spara typ kan du gå tillbaka och uppdatera för att använda ett annat arbetsflöde.

  Obs!: Observera att om du valt skapa nya projekt som SharePoint uppgifter listan projekt tidigare kommer det här alternativet inte är tillgängliga för dig.

 7. Välj en projektinformationssidor i listan Ny projektsida. Det här är den första sidan som visas för användarna när de skapar ett nytt projekt i Projektcenter via EPTERA.

  Om du tidigare valt Inget arbetsflöde i listan Arbetsflödesassociation, markera projektinformationssidor som du vill ska ingå i den här projekttyp i rutan Tillgängliga detaljsidor och sedan på Lägg till flytta dem till rutan till höger.

 8. Om enterprise projekttyp som du skapar är det som alla nya projekt ska använda som standard, markerar du kryssrutan Använd detta som standard projekttyper under Projektskapande.

 9. Klicka på knappen bredvid fältet avdelningar att välja avdelningar som du vill associera med den här projekttyp om det är lämpligt.

 10. Om du vill associera en bild med den här projekttypen av ska visas i nya projekt-menyn anger du URL-Adressen för bilden i rutan Ange URL-Adressen.

 11. Välj om du vill använda den här projekttypen av ska visas i slutet av listan över projekttyper eller om du vill styra dess placering i listan i avsnittet ordning.

 12. Välj när en projektwebbplats skapas för din nya projekt i avsnittet För att skapa webbplatser. Du kan välja att:

  • Skapa automatiskt en webbplats när projektet publiceras först skapar projektwebbplatser automatiskt för nya projekt när de publiceras.

  • Tillåt användare att välja användaren kan välja att skapa en projektwebbplats för sina projekt på Publicera.

  • Skapa en webbplats kan inte användaren att skapa en projektwebbplats för sina projekt.

 13. Du kan ange den plats där din projektwebbplatser skapas i fältet Plats-URL i avsnittet Skapa plats. Projektwebbplatser skapas som underwebbplatser på den angivna platsen.

  Obs!: Om du bestämmer dig för att skapa din projektwebbplatser utanför PWA-webbplatssamling kan du inte synkronisera användarbehörigheter eller uppgifter för SharePoint-listor.

  Obs!: Det här avsnittet kommer endast att visas om din PWA-aktiverad webbplats i Project Server behörighetsläge. Mer information om behörighetslägen och hur du ändrar startalternativet finns i hantering av ändrade behörigheter i Project Online .

 14. I avsnittet synkronisering:

  • Välj Synkronisera användarbehörigheter för att ge arbetsresurser för project-åtkomst till projektwebbplatsen.

  • Välj Synkronisera SharePoint uppgifter visar att kopiera uppgifter till SharePoint-aktivitetslista i project-webbplats. Endast projektwebbplatser som skapas i Project Web App-webbplatsen synkroniseras.

   Obs!: Metodtips om dessa alternativ finns i Justera Project Online-prestanda.

 15. I avsnittet Webbplatsspråk standardspråk där dina webbplatser att etablera från listan standardspråk för webbplatsmall.

 16. Välj en mall i listan Planera projektmall om det är lämpligt.

 17. Välj en mall i listan Projektwebbplatsmall om det är lämpligt.

 18. Klicka på Spara om du vill spara den här projekttyper på servern, vilket gör det så att skapa en ny projekt eller förslag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×