Skapa anpassade åtgärdsregler i Outlook för Windows

En regel är en åtgärd som utförs automatiskt av Outlook när e-postmeddelanden skickas eller tas emot. Åtgärden utgår från villkor som du anger, till exempel att flytta alla meddelanden från en viss person till en annan mapp än Inkorgen.

Det finns tredjepartsutvecklare som skriver tillägg för regler för anpassade åtgärder i form av dynamiska länkar (.dll-filer) som måste installeras på den dator där Outlook körs för att du ska kunna använda dem. Microsoft tillhandahåller inte tillägg för anpassade åtgärder.

Obs!: En regel med en anpassad åtgärd körs endast på den dator där den installerades och bara när Outlook är igång.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. I den högra rutan klickar du på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel på fliken E-postregler i rutan Regler och aviseringar.

 4. Under Börja med en tom regel klickar du antingen på Tillämpa regel på meddelanden som jag tar emot eller Tillämpa regel på meddelanden som jag skickar och klickar sedan på Nästa.

 5. Under Steg 1: Välj villkor väljer du de villkor som meddelandena ska uppfylla för att regeln ska tillämpas.

 6. Under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på ett understruket värde för villkor som du lagt till, anger värdet och klickar på Nästa.

 7. Markera rutan Utför en anpassad åtgärd under Steg 1: Välj åtgärder.

 8. Klicka på en anpassad åtgärd under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen.

 9. Klicka på en åtgärd under Välj åtgärd i rutan Välj anpassad åtgärd.

  Obs!: Om tillägget inte visas har det inte installerats korrekt för användning i Outlook 2013 eller Outlook 2016 för Windows. Kontakta tilläggsutvecklaren för mer information.

 10. Om du vill ändra standardåtgärden klickar du på Ändra.

 11. Gå tillbaka till Regelguiden genom att klicka på OK och klicka sedan på Nästa.

 12. Under Steg 1: Välj undantag väljer du ett undantag för regeln och klickar på Nästa.

 13. Under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på ett understruket värde för undantag som du lagt till, anger värdet och klickar på Nästa.

 14. Ange ett namn under Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 15. Markera rutorna för de alternativ som du vill använda under Steg 2: Ange regelalternativ.

  • Om du vill använda regeln på befintliga meddelanden i Inkorgen markerar du rutan Kör denna regel nu på meddelanden som redan finns i "Inkorgen".

  • Den nya regeln aktiveras automatiskt. Om du vill inaktivera regeln avmarkerar du kryssrutan Tillämpa regeln.

  • Om du vill tillämpa den här regeln på alla dina e-postkonton i Outlook markerar du kryssrutan Skapa den här regeln på alla konton.

 16. Klicka på Slutför.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×