Skapa analyser och prioritera projekt

Med flera projektförslag inlämnade är nästa steg att bestämma vilka förslag som ska godkännas som projekt. Portföljanalysfunktionerna i Project Web App kan hjälpa dig att bedöma kostnaderna i förhållande till det strategiska värdet för varje förslag.

Obs!:  Denna artikel och de videoklipp den innehåller beskriver ett typiskt scenario för en portföljanalys. Din organisation kan ha anpassat denna process för att tillgodose särskilda behov.

Skapa analysen

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Portföljanalyser under Portföljstrategi i Snabbstart.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Skriv ett Namn och Beskrivning och välj sedan en Avdelning om det är tillämpligt.

 4. Välj om du vill Prioritera projekt med hjälp av affärsdrivande faktorer eller Prioritera projekt med hjälp av anpassade fält.

 5. Klicka på Markerade projekt och identifiera vilka förslag som ska ingå i analysen.

 6. Under Analys: primärt kostnadsvillkor väljer du primärt budgetvillkor för analysen.

 7. Om resurskrav har angetts för de förslag du analyserar markerar du kryssrutan Analysera tidfasade projektresurskrav jämfört med resurskapaciteten i organisationen.

 8. Under alternativen Aliasalternativ för Tvingad-in och Tvingad-ut för projekt identifierar du vilken uppslagstabell som du ska använda om du vill använda Tvingad-in och Tvingad-ut för alternativ som kan väljas från en lista.

 9. Klicka på Nästa.

Överst på sidan

Prioritera förslagen

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du väljer att prioritera projekt med hjälp av affärsdrivande faktorer:

 1. För varje förslag som anges ner till vänster anger du dess inverkan på varje affärsdrivande faktor längst upp. Gör det med de listor som ges i rutnätet.

 2. Klicka på Nästa för att visa de beräknade prioriteringarna.

Om du väljer att prioritera projekt med hjälp av anpassade fält:

 1. Klicka på Ändra och välj sedan vilka fält som du vill använda i analysen.

 2. Ange viktningar och lägsta/högsta värden för varje anpassat fält.

 3. Klicka på Nästa för att visa de beräknade prioriteringarna.

När du har slutfört dessa procedurer är nästa steg att analysera din portfölj i förhållande till organisationens ekonomiska begränsningar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×