Skapa adressetiketter i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Access finns det flera olika sätt för att skapa etiketter som innehåller data som lagras i Access-tabeller. Det enklaste är att använda etikettguiden i Access för att skapa och skriva ut en rapport som är formaterad så att den passar dina etiketter. Etiketterna kan innehålla data som lagras i Access-tabeller eller data som importeras eller länkas från andra källor, till exempel Microsoft Excel-arbetsböcker eller Microsoft Outlook kontaktlistor. Du kan skapa etiketterna som en rapport i Access eller ”sammanfoga” data med ett Microsoft Word-dokument och skriv sedan ut etiketterna från Word. I den här artikeln beskrivs steg som ingår.

Vad vill du göra?

Använda Access för att skapa och skriva ut etiketter

Skriva ut Access-data med hjälp av guiden Koppla dokument i Microsoft Word

Använda Access för att skapa och skriva ut etiketter

I Access kan skapa du etiketter som en rapport som är formaterad med en liten storlek så att den passar på önskad etikett. De vanligaste etiketter används för utskick, men alla Access-data kan skrivas ut i formatet etikett för en mängd olika syften. När det gäller adressetiketter, hämtar rapporten adressinformationen från de tabeller eller frågor som innehåller adresserna. Skriva ut rapporten ger dig en enstaka etikett för varje adress från den underliggande datakällan.

Mer information om länkning eller importera data från andra källor (till exempel Microsoft Excel eller Microsoft Outlook) om du vill använda på etiketterna finns i artikeln Introduktion till att importera och exportera data.

Etikettguiden ber dig ett antal frågor om dina etiketter och data som du vill visa behörigheter. Guiden skapar rapporten som du sedan kan anpassa om det behövs.

Skapa etiketter med hjälp av etikettguiden i Access

 1. Markera det objekt som innehåller de data du vill visa på etiketterna i navigeringsfönstret. Detta är vanligtvis en tabell, en länkad tabell eller en fråga, men du kan också välja ett formulär eller en rapport.

 2. Gå till fliken Skapa i gruppen Rapporter och klicka på Etiketter.

  Etikettguiden startar.

  Första sidan i Etikettguiden

  1. Om du vet tillverkare och produkt antalet etiketterna:

   • Välj tillverkare i rutan Filtrera efter tillverkare.

   • Välj rätt etikett i den vilken etikettstorlek vill du göra? ruta.

    Annars försöker hitta en produkt vars värden i dimensioner och Antal tvärs över kolumner som matchar dina etiketter.

    Om du inte kan hitta en liknande etikett:   

   • Klicka på Anpassa och sedan på Nytt.

    Dialogrutan Ny etikett visas.

    Sidan Ny etikett i Etikettguiden

   • Mät dina etiketter och skriver du in måtten i rutorna i dialogrutan Ny etikett.

   • Ange ett namn för de anpassade etiketterna i textrutan Namn, Välj etikettyp och orientering och klicka sedan på OK.

    Om du redan har skapat en anpassad etikett och du vill markera den:   

   • Klicka på Visa anpassade etikettstorlekar och klicka sedan på anpassad etikett du vill använda.

  2. Markera blad feed eller löpande under Etikettyp och klicka sedan på Nästa.

  3. Välj teckensnitt, storlek, tjocklek och text färg som du vill ha på etiketterna och klicka på Nästa.

  4. På sidan Vad vill du göra på din adressetikett i guiden väljer du de fält du vill ha på etiketterna i listan tillgängliga fält och dubbelklickar på dem att lägga till i rutan Prototypetikett.

   Lägga till fält på en etikett i Etikettguiden

   • Tryck på blanksteg om du vill lägga till utrymme mellan fälten i rutan Prototypetikett.

   • Om du vill skapa en ny rad trycker du på RETUR.

   • Använd piltangenterna för att flytta mellan fält och rader.

   • Tryck på BACKSTEG om du vill ta bort ett fält från rutan.

   • Om du vill lägga till annan text eller skiljetecken (till exempel ett kommatecken efter orten), klicka för att placera markören där du vill att texten ska visas och börjar skriva. Den här texten kommer att finnas på samma sätt på varje etikett.

    Obs!: Du kan bara lägga till fält i följande datatyper med hjälp av etikettguiden: kort Text (Text), lång Text (PM), tal, datum/tid, valuta, Ja/Nej, eller bifogad fil. Öppna rapporten i designvyn när du har slutfört Etikettguiden genom att lägga till fält i andra datatyper och använda fönstret Fältlista för att lägga till fält. Tryck på ALT + F8 för att öppna fönstret Fältlista medan rapporten är öppen i designvyn.

    Klicka på Nästa när du har fälten ordnade på etiketten som du önskar.

  5. På nästa sida kan du välja fält som du vill sortera dina etiketter. Du kanske vill sortera efter postnummer för ett stort utskick. Välj de fält som du vill sortera efter i listan tillgängliga fält och dubbelklickar på dem att lägga till i rutan Sortera efter. Klicka på Nästa när du är klar.

   Ange sorteringsordning i Etikettguiden

  6. Ange ett namn för dina etiketter på den sista sidan och klicka på Slutför.

   Sista sidan i Etikettguiden

   Om du har valt Se etiketterna som de kommer att se ut på den sista sidan i Etikettguiden visas etiketterna i Förhandsgranska. Du kan klicka på etiketten du vill zooma in och ut eller Använd zoomreglaget i statusfältet.

   Zoomkontroll

   Om du väljer ändra etikettens design på den sista sidan i Etikettguiden etikettrapporten visas i designvyn.

   Obs!: Förhandsgranskning av utskrift är den enda vyn som du kan se kolumnerna som du har angett dem. Om du visar rapporten i rapporten eller layoutvy visas alla data i en enskild kolumn.

Anpassa utseendet på etiketten

Om de resulterande etiketterna inte ser ut som du vill använda, kan du anpassa layouten genom att öppna rapporten i designvyn och göra dina ändringar. När du arbetar med etiketter är det ofta enklare att använda designvyn där du har mer exakt kontroll över layouten. Växla till förhandsgranskning om du vill se resultatet av ändringarna du gör i designvyn.

Om visas ett meddelande om har tillräckligt vågrätt avstånd: Om du inte vill visa data i Access

Det här meddelandet är när det visas en sida-effekten av mätningar av några etiketter. Vanligtvis inträffar när etiketterna är mycket nära vänster och höger kant av pappersarket etikett. Guiden för att ange vissa mått som ligger utanför normal utskrift området och som i sin tur orsaker kan orsaka meddelande ska visas när du förhandsgranskar eller skriva ut etiketterna.

Om du är nöjd med justering av text på etiketterna och du får inte en tom sida varje sida, bra att lämna design på rapporten som den är och bara klicka på OK i meddelandet varje gång den visas. I annat fall kan du försöka justera några av alternativ för Utskriftsformat som beskrivs i följande avsnitt.

Om dina data inte är är uppradade med etiketterna korrekt

I många fall kan du åtgärda mindre problem med ditt etikettlayouten genom att göra justeringar i designvyn. Du kan flytta kontrollerna och du kan justera etikettstorlek genom att ändra bredd eller höjd i informationsavsnittet.

Om du vill växla till designvyn, högerklickar du på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

Om du behöver ändra marginaler eller avståndet mellan etiketter kan du använda dialogrutan Utskriftsformat i designvyn:

 • Klicka på spalter på fliken Utskriftsformat i gruppen Sidlayout.

  Dialogrutan Utskriftsformat visas med fliken kolumner aktiverad.

Fliken Kolumner i dialogrutan Utskriftsformat

Du kan ändra följande inställningar i dialogrutan Utskriftsformat tre avsnitt:

Avsnitt

Alternativ

Beskrivning

Rutnätsinställningar

Antal kolumner

Det här ska vara lika med antalet etiketter på sidan.

Radavstånd

Ange ett nytt värde om du vill öka eller minska utrymmet mellan raderna med etiketter.

Kolumnavstånd

Ange ett nytt värde om du vill öka eller minska vågräta avståndet mellan kolumner med etiketter.

Kolumnstorlek

Bredd

Kom ihåg marginalinställningarna och Kolumnavstånd när du ställer in det här värdet.

Du kan kontrollera och justera marginalerna genom att klicka på Utskriftsalternativ i dialogrutan Utskriftsformat.

Höjd

Justera höjden på varje etikett efter behov.

Enligt Detalj

Det här alternativet anger kolumnbredd och radhöjd lika med bredd och höjd i informationsavsnittet i designvyn.

Kolumnlayout

I kolumner

Det här alternativet skrivs data etikett i den första kolumnen, sedan ned den andra kolumnen och så vidare.

I rader

Det här alternativet skrivs data etikett i den första raden och sedan på den andra raden och så vidare.

Obs!: Du kan också öppna dialogrutan Utskriftsformat i förhandsgranskning genom att klicka på kolumner på fliken Förhandsgranska. När du klickar på OK för att stänga dialogrutan visas ändringarna direkt i Förhandsgranska.

Skriva ut etiketterna

 1. Öppna rapporten i valfri vy (eller markera rapporten i navigeringsfönstret).

 2. Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Dialogrutan Skriv ut visas.

 3. Ange dina val för alternativ som skrivare, utskriftsintervall och antal kopior.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skriva ut Access-data med hjälp av guiden Koppla dokument i Microsoft Word

Om dina adresser lagras i Access, men du vill exportera dem till Word så att du kan använda funktionen Koppla dokument i dess att formatera och skriva ut etiketter, kan du använda guiden Koppla dokument i Word.

 1. Välj den tabell eller fråga som innehåller de data som du vill skriva ut i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken Externa Data i gruppen ExporteraWord sammanfoga.

 3. Klicka på länka data till ett befintligt Microsoft Word-dokument i dialogrutan Guiden Koppla dokument för Microsoft Word om du redan har skapat ett dokument och du vill länka data till den. Annars klickar du på Skapa ett nytt dokument och sedan länka data till den.

 4. Klicka på OK.

  Om du valde länka data till ett befintligt Microsoft Word-dokument öppnas dialogrutan Markera Microsoft Word-dokument. Markera dokumentet som du vill använda och klicka på Öppna. Dokumentet öppnas i Word.

  Om du valde att skapa ett nytt dokument öppnas i Word med ett tomt dokument.

 5. Följ anvisningarna i åtgärdsfönstret Koppla dokument i Word. När du kommer till steg 3 i Word dokumentkopplingen (Välj mottagare) vara datakällan som du valde i steg 1 i den här proceduren kan redan markerad.

  Mer information om guiden Koppla dokument i Word finns i Hjälp om Word.

Obs!: Du kan använda Word för att skriva ut adresser, oavsett var adresserna lagras. Från Word, kan du ansluta till adresslistor som lagras i en mängd olika program, till exempel Excel, Outlook och Access. Eller, om du inte har en adresslista kan du skapa en i Word och sedan skriva ut etiketter. Mer information finns i Hjälp om Word.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×