Skapa återkommande aktiviteter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har en aktivitet som kommer att inträffa med några dagars mellanrum eller varje månad – vad som helst som inträffar regelbundet – kan du lägga upp den i Project som en återkommande aktivitet, så att du bara behöver ange den en gång.

Obs!:  Om du har en återkommande uppgift som inte är regelbunden måste du skapa en aktivitet för varje tillfälle.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Markera raden under den plats där du vill att den återkommande aktiviteten ska visas.

 3. Klicka på Aktivitet, klicka på den nedre delen av knappen Aktivitet och klicka sedan på Återkommande aktivitet.

  Bild av kommandot Återkommande aktivitet

 4. I rutan Aktivitetsnamn skriver du den återkommande aktivitetens namn.

 5. Ange varaktigheten för varje aktivitetstillfälle i rutan Varaktighet.

 6. I avsnittet Mönster för återkommande klickar du på Dag, Vecka, Månad eller År.

  Du kan finjustera hur ofta aktiviteten återkommer i området till höger om de här alternativen. Du kan t.ex. skapa en aktivitet som återkommer varje tisdag och torsdag, eller en som återkommer var tredje vecka.

 7. I rutan Start skriver du in ett startdatum. Sedan bestämmer du när den återkommande aktiviteten ska upphöra:

  • Välj Sluta efter och skriv sedan hur många gånger aktiviteten ska upprepas.

  • Välj Sluta den och ange det datum då den återkommande aktiviteten ska avslutas.

 8. Välj en post i listan Kalender, men bara om du vill att den återkommande aktiviteten ska ha en annan kalender än resten av projektet.

  Den återkommande aktiviteten kan t.ex. inträffa under nattskiftet, medan resten av projektet utförs under kontorstid.

 9. Markera Schemaläggning ignorerar resurskalendrar om du vill att den återkommande aktiviteten ska schemaläggas även om den skulle inträffa när det inte finns några resurser tillgängliga för att arbeta på den.

Mer om återkommande aktiviteter

Återkommande påminnelser

Om du behöver en regelbunden påminnelse istället för en hel återkommande aktivitet anger du den återkommande aktivitetens varaktighet till noll. Det betyder att den återkommande aktiviteten blir en milstolpe.

Hitta återkommande aktiviteter

När du skapar en återkommande aktivitet numreras aktiviteternas ID automatiskt i Project och placerar en återkommande uppgift indikator Bild av ikon i kolumnen indikatorer Kolumnrubrik, Indikator .

Tilldela resurser till återkommande aktiviteter

Om du vill tilldela en resurs till varje förekomst av den återkommande aktiviteten behöver du bara tilldela resursen till den sammanfattande återkommande aktiviteten. Resursen tilldelas automatiskt till varje förekomst. Mer information finns i Tilldela en uppgift resurser.

Utjämna återkommande aktiviteter

I Project har återkommande aktiviteter den högsta prioriteten, vilket betyder att de inte kommer att delas eller försenas när de resurser som tilldelats till dem utjämnas.

Resursutjämning är ett avancerat begrepp inom projektledning som innebär att arbete fördelas jämnt mellan de personer som arbetar på ett projekt. Mer information finns i Utjämna resurstilldelningar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×