Skapa återanvändbara betygsrubriker i Microsoft-Teams

Skapa återanvändbara betygsrubriker i Microsoft-Teams

Använd rubrikverktyget under Uppdrag för att skapa anpassningsbara, återanvändbara rubriker för studenter att hänvisa till och för dig att utvärdera deras arbete. 

Skapa en ny rubrik

 1. Navigera till den allmänna kanalen i en av dina klasser och välj fliken Uppdrag.

 2. Välj Skapa > + Nytt uppdrag.

 3. Välj + Lägg till rubrik och sedan + Ny rubrik. Detta öppnar rubriksskaparen.

  Lägg till rubrikknapp

 4. Lägg till en titel (obligatoriskt), valfri beskrivning och aktivera poängsättning om du vill tilldela poängvärden till din betygskriterier.

  Skapa ny rubrik

 5. Anpassa dina betygskriterier:

  Standarderna utmärkt, bra, godkänt och icke godkänt kan anpassa till att matcha din egen betygsstrategi. Här kan du även anpassa poäng om du har beslutat dig för att lägga till dem.

  Använd plustecknen för att lägga till nya kolumner och rader till dina kriterier.

  Lägg till nya kolumner eller rader med "+"-symbolen

  Välj ikonen "kopiera" för att duplicera en rad eller kolumn.

  Klicka på ikonen "kopiera", som ser ut som en två sidor som överlappar varandra, för att kopiera en kolumn eller rad

  Välj papperskorgsikonen för att radera en rad eller kolumn.

  Tips: Ange en procentsats av 100 om du vill att vissa kriterier ska vara mer värda än andra. Se till att summan blir 100. Vid behov kan du välja Fördela vikterna jämnt för att återställa alla procentsatser.

  Klicka på knappen "Fördela jämnt" för att automatiskt tilldela procentandelar och poäng

 6. När du är klar med anpassningen av din rubrik, välj Bifoga.

 7. Avsluta genom att fylla i detaljuppgifter om ditt uppdrag och välj sedan Tilldela för att skicka det till dina studenter. När studenterna öppnar detta uppdrag kommer de att kunna se din rubrik och använda den som referens.

  Klicka på rubriken för att öppna den

Återanvänd en rubrik som du redan har skapat

Varje gång du skapar en rubrik och bifogar den till ett updrag kommer den att sparar i din rubrikkatalog. För att återanvända en rubrik:

 1. Navigera till den allmänna kanalen i en av dina klasser och välj fliken Uppdrag.

 2. Välj Skapa > + Nytt uppdrag.

 3. Välj + Lägg till rubrik och välj en rubrik från listan, välj sedan Nästa.

 4. Gör de ändringar du behöver i rubriken.

 5. Välj Bifoga.

Betygsätt studenternas arbete genom att använda en rubrik

 1. Navigera till den allmäna kanalen i dina klasser och välj fliken Uppdrag.

 2. Välj det uppdrag som du håller på att bedöma och välj sedan Granska.

 3. Välj det dokument som din student har bifogat under Elevernas arbete för att öppna det i betygssättningsläge i helskärm.

 4. Välj rubriknamnet och det kommer att öppnas på sidan av elevens dokument.

 5. Under tiden du granskar elevens arbete kan du använda rullgardinsmenyn för att välja de kriterier som du vill bedöma.

  Välj den sektion av elevens uppgifter som du vill betygsätta

 6. Välj motsvarande poäng som du vill ge eleven för detta kriterium. När du väljer det kommer poängrutan att bli blå.

  Välj den klass du vill tilldela dem för den valda sektionen och ge återkoppling längst ned

 7. Ange valfri personlig återkoppling som du vill para ihop med detta kriterium i återkopplingsrutan.

  Observera: Du kan även lyfta ut rubriken för att titta på hela rutnätet samtidigt när du gör dina val.

  Eleverna kan själva se rubriken

 8. Fortsätt tills du har arbetat dig igenom rubriken och välj sedan Klar.

 9. Om du anger poängvärden och värdering när du skapar rubriken kommer poängen redan att vara uppräknad. Lägg även till ytterligare återkoppling här om du vill.

 10. Välj Åter för att skicka detta arbete tillbaks till eleven nu eller hoppa till nästa student genom att använda piltangenterna för att fortsätta betygsättningen.

När en elev får tillbaks sitt arbete kan de öppna rubriken och se hur du har bedömt och poängsatt deras arbete, samt din personliga återkoppling:

Elevernas vy över rubriksåterkoppling.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×