Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Uppsättningar med företagsinformation är anpassade grupper med information, om antingen en individ eller ett företag, som kan användas för att snabbt fylla i korrekta fält i publikationer, till exempel visitkort och flygblad.

Uppsättningen med företagsinformation kan innehålla komponenter som en persons namn, befattning eller titel, företagsnamn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress, motto eller citat och logotyp. Du kan skapa hur många uppsättningar med företagsinformation du vill.

När du skapar en publikation används den uppsättning med företagsinformation som du använde senast för att fylla i den nya publikationen. Om du inte har skapat en uppsättning med företagsinformation ännu hämtas användarens och företagets namn från informationen som du uppgav när Microsoft Office 2007-systemet installerades.

Artikelinnehåll

Skapa en uppsättning med företagsinformation

Ändra informationen i en uppsättning med företagsinformation

Ta bort företagsinformation från dina publikationer

Skapa en uppsättning med företagsinformation

 1. Gör något av följande:

  • Välj en publikationstyp och klicka sedan på Skapa ny under Företagsinformation i åtgärdsfönstret Anpassa.

  • Klicka på FöretagsinformationRedigera-menyn.

   Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation klickar du på Nytt om du vill skapa en ytterligare uppsättning med företagsinformation.

 2. Skriv in företagsinformation i dialogrutan Skapa en ny uppsättning med företagsinformation och lägg sedan till din logotyp.

  Meddelanden: 

  • Om du lägger till företagsinformationen i den öppna publikationen innan du öppnar dialogrutan Skapa en ny uppsättning med företagsinformation visas denna information i dialogrutan.

  • Om du tog bort logotypen från en uppsättning med företagsinformation för en tidigare publikation som skapades med Microsoft Office Publisher 2007, ersätts knapparna Ändra och Ta bort med knappen Lägg till.

 3. Skriv in ett namn på uppsättningen med företagsinformation i rutan Namn på uppsättning med företagsinformation.

Överst på sidan

Ändra informationen i en uppsättning med företagsinformation

 1. Klicka på FöretagsinformationRedigera-menyn.

 2. Klicka på den uppsättning med företagsinformation som du vill ändra under Markera en företagsinformationsuppsättning och klicka sedan på Redigera.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera företagsinformation och klicka sedan på Spara.

 4. Klicka på Uppdatera publikation om du vill uppdatera den öppna publikationen.

  Meddelanden: 

  • Du kan också redigera företagsinformation genom att klicka på smarta etiketter knappen Bild av knapp för ett företag informationsobjekt, till exempel ett företagsnamn eller en adress och sedan på Redigera företagsinformation. (Knappen för smarta etiketter visas när du pekar på text eller klicka på en logotyp.)

  • Om du ändrar delar av företagsinformationen direkt i den öppna publikationen och sedan öppnar dialogrutan Företagsinformation och klickar på Uppdatera publikation skrivs den aktuella uppsättningen med företagsinformation över de ändringar du gjort i publikationen.

Använda en annan uppsättning med företagsinformation i en publikation

 1. Klicka på FöretagsinformationRedigera-menyn.

 2. Klicka på den uppsättning med företagsinformation som du vill använda i den öppna publikationen under Markera en företagsinformationsuppsättning.

 3. Klicka på Uppdatera publikation.

  Obs!: Om du vill använda ändringar som du gjort i dialogrutan Redigera uppsättning med företagsinformation klickar du på Uppdatera publikation i dialogrutan Företagsinformation. Om du vill använda ändringarna i publikationer som du redan skapat öppnar du varje publikation separat och klickar på Uppdatera publikation för var och en.

Överst på sidan

Ta bort företagsinformation från publikationer

Du kan manuellt ta bort vissa förekomster av delar av en uppsättning med företagsinformation i en öppen publikation. Du kan också ta bort information från själva uppsättningen med företagsinformation och på så vis ta bort alla förekomster av denna information från den öppna publikationen och från andra publikationer som du uppdaterar senare.

Manuellt ta bort en förekomst av företagsinformation i en öppen publikation

Välj en del av företagsinformationen i en publikation – t.ex. en rad i företagsadressen – och tryck sedan på DEL.

Alla andra förekomster av företagsinformationen som du tar bort ändras inte, varken i den öppna publikationen eller i andra befintliga publikationer.

Obs!: Om du till exempel tar bort en förekomst av en adressrad som förekommer tre gånger i den öppna publikationen visas fortfarande de andra två förekomsterna.

Ta bort delar av företagsinformationen från en uppsättning med företagsinformation

 1. Klicka på FöretagsinformationRedigera-menyn.

 2. Klicka på företagsinformationen som du vill ändra under Markera en företagsinformationsuppsättning och klicka sedan på Redigera.

 3. Ta bort texten eller logotypen som du vill radera i dialogrutan Redigera företagsinformation och klicka sedan på Spara.

 4. Klicka på Uppdatera publikation när du vill uppdatera den öppna publikationen.

  Meddelanden: 

  • När du tar bort en del av informationen i en uppsättning med företagsinformation innehåller inte nya Publisher-publikationer som du skapar efter att du gjort ändringen komponenten som du tog bort.

  • Den del av informationen som du tar bort från uppsättningen med företagsinformation tas endast bort från den öppna publikationen. Om du vill ta bort den från andra befintliga publikationer öppnar du varje publikation separat och klickar på Uppdatera publikation i var och en.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×