Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Uppsättningar med företagsinformation är anpassade grupper med information om en person eller en organisation som kan användas för att snabbt fylla i lämpliga platser i publikationer, till exempel visitkort och flygblad.

Uppsättningen med företagsinformation kan innehålla komponenter, till exempel en persons namn, befattning eller titel, organisationens namn, adress, telefon-och faxnummer, e-postadress, slogan eller slogan och logotyp. Du kan skapa så många olika uppsättningar med företagsinformation som du vill använda.

När du skapar en publikation används företagsinformation som du har använt nyligen för att fylla i den nya publikationen. Om du ännu inte har skapat alla uppsättningar med företagsinformation infogas namnen på användare och organisation från den information du fick när Publisher installerades.

Obs!: Uppsättningar med företagsinformation fylla i publikationer som skapades ursprungligen med business information byggblock.

I den här artikeln

Skapa en uppsättning med företagsinformation

Ändra informationen i en uppsättning med företagsinformation

Ta bort företagsinformation från dina publikationer

Skapa en uppsättning med företagsinformation

 1. Gör något av följande:

  • Markera en publikationstyp och klicka på Infoga > Företagsinformation > Redigera företagsinformation > Nytt.

  • Klicka på Arkiv > Redigera företagsinformation > Ny.

   Tips: Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation måste du klicka på Nytt om du vill skapa en ytterligare företagsinformation.

 2. Skriv företagsinformation som du vill använda i dialogrutan Skapa ny Information Affärsprofil och om du vill lägga till en logotyp.

  Meddelanden: 

  • Om du lägger till företagsinformation Öppna publikation innan du öppnar dialogrutan Skapa ny företagsinformation visas informationen i dialogrutan.

  • Om du tog bort logotypen från en företagsinformation för föregående publikationer som har skapats med hjälp av Publisher ersätts knapparna Ändra och Ta bort av en knappen Lägg till.

 3. Skriv ett namn för den här uppsättning med företagsinformation i rutan namn uppsättning med företagsinformation.

Ändra informationen i en uppsättning med företagsinformation

 1. Klicka på Redigera företagsinformation.

 2. I Välj en uppsättning informationsruta företag, klickar du på nedpilen om du vill söka efter och välj den uppsättning med företagsinformation du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

 4. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera företagsinformation och klicka sedan på Spara.

 5. Klicka på Uppdatera publikationen för att kunna uppdatera den öppna publikationen.

  Meddelanden: 

  • Öppna publikation måste ha skapats ursprungligen med business information byggblock från Infoga > Företagsinformation för företagsinformationen ska uppdateras med dina ändringar.

  • Du kan också redigera företagsinformation genom att klicka på smarta etiketter knappen Bild av knapp för ett företag informationsobjekt, till exempel ett företagsnamn eller en adress och sedan på Redigera företagsinformation. (Knappen för smarta etiketter visas när du pekar på text eller klicka på en logotyp.)

  • Om du ändrar business informationskomponenter direkt i den öppna publikationen och öppna dialogrutan Företagsinformation och klicka på Uppdatera publikation, skrivs den aktuella uppsättningen med företagsinformation de ändringar du gjort i publikationen.

Använda en annan företagsinformation i en publikation

 1. Klicka på Infoga > Företagsinformation > Redigera företagsinformation.

 2. Klicka på den uppsättning med företagsinformation du vill använda en öppen publikation under Välj en uppsättning med företagsinformation.

 3. Klicka på Uppdatera publikation.

  Meddelanden: 

  • Öppna publikation måste ha skapats ursprungligen med business information byggblock från Infoga > Företagsinformation för företagsinformationen ska uppdateras med dina ändringar.

  • Om du vill använda de ändringar som du gör i dialogrutan Redigera Information Affärsprofil, måste du klicka på Uppdatera publikation i dialogrutan Företagsinformation.

  • Om du vill tillämpa ändringarna information på publikationer som du redan har skapat, måste du öppna varje publikation individuellt och klicka på Uppdatera publikationen i var och en.

Ta bort företagsinformation från dina publikationer

Du kan ta bort specifika instanser av en del av en företagsinformation från den öppna publikationen manuellt. Du kan också du kan ta bort information från uppsättningen med företagsinformation, tar därigenom bort alla förekomster av informationen från den öppna publikationen och andra publikationer som du sedan uppdaterar.

Ta bort en instans av företagsinformation manuellt från Öppna publikation

Markera alla företagsinformation i en publikation – till exempel en rad med företagets adress – och tryck sedan på DELETE.

Alla förekomster av företagsinformation som du tar bort vara oförändrat, både i den öppna publikationen och andra befintliga publikationer.

Obs!: Till exempel om du tar bort en instans av en adressraden visas tre gånger i den öppna publikationen visas på två instanser fortfarande.

Ta bort informationskomponenter från en uppsättning med företagsinformation

 1. Klicka på Infoga > Företagsinformation > Redigera företagsinformation.

 2. Klicka på den uppsättning med företagsinformation som du vill ändra under Välj en uppsättning med företagsinformation, och klicka sedan på Redigera.

 3. Ta bort text eller logotyp som du vill ta bort i dialogrutan Redigera företagsinformation och klicka sedan på Spara.

 4. Klicka på Uppdatera publikationen för att kunna uppdatera den öppna publikationen.

  Meddelanden: 

  • Öppna publikation måste ha skapats ursprungligen med business information byggblock från Infoga > Företagsinformation för företagsinformationen ska uppdateras med dina ändringar.

  • När du tar bort alla komponenter information från en uppsättning med företagsinformation innehåller nya Publisher-utformade publikationer som du skapar när du har gjort dessa ändringar inte komponenten som du tagit bort.

  • Komponenten information som du tar bort från uppsättningen med företagsinformation tas bort från den öppna publikationen. Om du vill ta bort den från andra befintliga publikationer, öppna varje publikation individuellt och klicka på Uppdatera publikationen i var och en.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×