Skapa, ändra eller ta bort en mötesförfrågan eller en avtalad tid i Outlook.com

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa, ändra eller ta bort en mötesförfrågan eller en avtalad tid i Outlook.com.

Vilken version av Outlook.com använder du?

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder betaversionen av Outlook.com. Välj vilken version du använder för att se de anvisningar som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Visa instruktioner för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Visa instruktioner för klassisk Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Obs!: För närvarande, går det inte att skapa möten i Outlook.com beta. Den här funktionen kommer att genomföras i framtiden.

En händelse är efter något som lunch, sport Övning eller medicinska avtalad tid som du vill ska ingå i din kalender.

 1. Markera Kalender längst ned på sidan.

 2. Välj ny händelse högst upp på sidan.

 3. I textrutan anger du en kort beskrivning av evenemanget, till exempel rubrik, datum och tid.

  Outlook.com erbjuds föreslagna platser baserat på vad du har skrivit. Välj en plats om den är korrekt. Om det inte är kan du ange rätt plats på händelsens informationssidan.

 4. Kontrollera i händelsedetaljer, datum, start och sluttid och plats, ändra om det behövs. Du kan också välja ett av dessa valfritt objekt:

  • Hela dagen: Markera den här rutan om händelsen pågår hela dagen.

  • Upprepa: Välj ett av alternativen i listan för att göra det till ett återkommande möte eller en avtalad tid och välj sedan de datum då du vill att serien ska börjar och slutar.

 5. Ändra tiden för påminnelsen om det behövs till – som standard anges till 15 minuter innan du händelsen i listan Påminn mig.

 6. Klicka på Spara.

 1. Markera Kalender längst ned på sidan.

 2. Välj kalenderhändelsen i kalendern och välj sedan Redigera.

  Om det gäller ett återkommande möte eller en återkommande avtalad tid kan du också välja något av följande:

  • Den här händelsen: Välj det här alternativet om du vill öppna och göra ändringar i en enskild händelse i kalendern.

  • Alla händelser i serien: Välj det här alternativet om du vill öppna och göra ändringar i en serie händelser i kalendern.

 3. Ändra uppgifterna för händelsen och välj sedan Spara.

 1. Markera Kalender längst ned på sidan.

 2. Välj önskad händelse i kalendern och välj Ta bort. I fönstret Ta bort händelse väljer du Ta bort igen.

  Om det här är en återkommande händelse måste du välja ett av följande alternativ när du först välja Ta bort:

  • Den här händelsen: Välj det här alternativet om du vill ta bort händelsen som du har markerat i kalendern.

  • Alla händelser i serien: Välj det här alternativet om du vill ta bort hela serien med händelser.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Ett möte är en kalenderhändelse som du skickar till andra personer. Du skapar ett möte på samma sätt som en avtalad tid, men till möten bjuder du in deltagare.

 1. Klicka på startprogrammet i navigeringsfältet i Outlook och klicka sedan på Kalender. Välj Kalender längst ned på sidan i Outlook.com.

 2. Under navigeringsfältet i Outlook Kalender klickar du på Ny.

 3. Lägg till en titel och en plats under Detaljer.

 4. Välj en start- och sluttid. Du kan också välja ett av dessa valfria objekt:

  • Hela dagen: Markera den här rutan om händelsen pågår hela dagen.

  • Privat: Markera den här rutan om du inte vill att andra ska se detaljerna för denna händelse i kalendern.

  • Upprepa: Välj ett av alternativen i listan om du vill göra detta till ett återkommande möte eller en återkommande avtalad tid. Ange sedan datum för när du vill att händelsen ska återkomma med hjälp av de två nya rutorna Från och Till.

 5. I rutan Påminnelse justerar du tiden för påminnelsen om det behövs. Som standard är det inställt på 15 minuter före händelsen.

 6. Om du vill skicka ett e-postmeddelande med en påminnelse till dig själv (eller till deltagarna om det är ett möte) klickar du på Lägg till en påminnelse via e-post och lämnar kompletterande information:

  • Påminnelse via e-post: Välj när påminnelsen ska skickas.

  • Skicka påminnelse till: Välj Mig om du bara vill skicka en påminnelse till dig själv (t.ex. om en avtalad tid) eller Alla deltagare om du vill skicka den till alla som deltar i mötet.

  • Påminnelsemeddelande: Skriv det meddelande du vill skicka och klicka sedan på Stäng.

 7. Under Kontakter anger du namn eller alias för de personer som du vill bjuda in.

 8. Markera kryssrutan Begär svar under deltagare om du vill att andra att informera dig om de ska delta i mötet.

 9. Under navigeringsfältet i Outlook klickar du på Spara om det gäller en avtalad tid som du skapat åt dig själv. Klicka på Skicka om det gäller ett möte med deltagare.

 1. I kalendern markerar du en kalenderhändelse, till exempel ett möte eller en avtalad tid, och klickar på Redigera.

  Redigera en händelse i kalendern

 2. Om det gäller ett återkommande möte eller en återkommande avtalad tid kan du också välja något av följande:

  • Redigera förekomst: Välj det här alternativet om du vill öppna och göra ändringar i en enskild händelse i kalendern.

  • Redigera serier: Välj det här alternativet om du vill öppna och göra ändringar i en serie händelser i kalendern.

 3. Ändra uppgifterna för mötet eller den avtalade tiden och klicka sedan på Spara om det gäller en avtalad tid som du skapat åt dig själv eller Skicka om det gäller ett möte med andra deltagare.

 1. Markera mötet i kalendern och klicka på Avbryt. I fönstret Avbryt händelse klickar du på Ja om du vill avbryta händelsen. Du kan skriva ett meddelande till deltagarna innan mötet ställs in.

 2. Om detta är ett återkommande möte måste du välja ett av följande alternativ när du först klickar på Avbryt:

  • Avbryt förekomst: Välj det här alternativet om du vill avbryta den förekomst av mötet du markerade i kalendern.

  • Avbryt serien: Välj det här alternativet om du vill avbryta mötesserien.

 1. Markera den avtalade tiden i din kalender och välj Ta bort. I fönstret Ta bort händelse väljer du Ta bort igen.

 2. Om det är en återkommande avtalad tid måste du välja ett av följande alternativ när du först klickar på Ta bort:

  • Ta bort förekomst: Välj det här alternativet om du vill ta bort den förekomst du har markerat i kalendern.

  • Ta bort serien: Välj det här alternativet om du vill ta bort hela serien med avtalade tider.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Mer information finns i

Använda kalendern i Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×