Skapa, ändra eller anpassa en vy

Skapa, ändra eller anpassa en vy

I alla Outlook-mappar som till exempel Inkorgen och Kalender visas i en layout som kallas för en vy. Varje mapp har flera fördefinierade vyer som du kan välja mellan och du kan även skapa anpassade vyer.

En vy består av en vytyp, fält, färger, teckensnitt och många andra inställningar och ger olika sätt att visa objekt i en mapp. Du kan skapa en ny vy baserat på en befintlig vy eller skapa en helt ny och anpassad vy.

Vad vill du göra?

 1. På fliken Visa i gruppen Aktuell vy väljer du Ändra vy > Hantera vyer.

 2. I dialogrutan Hantera alla vyer väljer du Ny.

 3. I dialogrutan Skapa en ny vy anger du ett namn på den nya vyn och väljer sedan typen av vy.

 4. Under Kan användas i godkänner du standardinställningen Alla mappar för e-post eller väljer att annat alternativ och väljer sedan OK.

 5. I dialogrutan Avancerade vyinställningar: Ny vy väljer du de alternativ du vill använda och väljer sedan OK.

 6. Om du vill använda vyn direkt väljer du Använd vy.

Obs!: Nya vyer läggs till i Aktuell vy.

 1. Välj Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

 2. I rutan Avancerade vyinställningar: Komprimerad under Beskrivning väljer du knappen som är kopplad till de inställningar du vill ändra, gör ändringarna och väljer OK när du är klar.

 3. På fliken Visa i gruppen Aktuell vy väljer du Ändra vy > Hantera vyer.

 4. Under Vyer för mappen väljer du Aktuella vyinställningar.

 5. Klicka på Kopiera för att öppna dialogrutan Kopiera ny vy och ange ett namn i rutan Namn.

 6. Under Kan användas i godkänner du inställningen Alla mappar för e-post eller väljer att annat alternativ för att ändra var vyn ska vara tillgänglig.

 7. Välj OK när du är klar.

Obs!: Om du vill att den aktuella vyn ska användas för andra markerade mappar går du till fliken Visa och gruppen Aktuell vy och väljer Ändra vy > Använd aktuell vy för andra mappar. Markera kryssrutorna för mapparna som ska använda vyn.

Viktigt!: Du kan inte ta bort en fördefinierad vy även om du ändrat dess inställningar.

 1. På fliken Visa i gruppen Aktuell vy väljer du Ändra vy > Hantera vyer.

 2. Under Vyer för mappen markerar du den anpassade vy du vill ta bort.

 3. Välj Ta bort och bekräfta borttagningen och välj sedan OK.

Vad vill du göra?

 1. Byt till den vy du vill använda för att skapa den nya vyn.

 2. På menyn Visa går du till Ordna efter och klickar sedan på Anpassad.

 3. För alla ändringar du vill göra klickar du på en knapp och väljer de alternativ du vill använda. Om du till exempel vill lägga till eller ta bort kolumner klickar du på Fält (kolumner kallas även för fält). Lägg sedan till eller ta bort fält eller skapa ett anpassat fält.

 4. När du har gjort alla ändringar du vill stänger du dialogrutan Anpassa vy: vynamn.

 5. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 6. Klicka på Aktuella vyinställningar i rutan Vyer för mappen mappnamn.

 7. Klicka på Kopiera.

 8. Ange ett namn i rutan Namn.

 9. Om du vill ändra var den nya vyn ska vara tillgänglig klickar du på ett alternativ under Kan användas i.

Obs!: Alla program på datorn som använder inställningar för datum från operativsystemet kommer att påverkas av de ändringar du gör i Kontrollpanelen.

 • Om du använder layout med flera rader och har lagt till flera fält i vyn kan du behöva öka antalet rader som visas i layouten för flera rader för att se all information.

  Hur gör jag?

  • På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar på Anpassa aktuell vy.

  • Klicka på Andra inställningar.

  • Under Andra inställningar ändrar du värdet som angavs för x i Använd komprimerad layout där bredden är mindre än x tecken.

   Inställningen 80 tecken anger till exempel att Outlook alltid visar en förhandsvisning på två rader om listan med meddelanderubriker minskas till mindre än 80 tecken.

 • Nya vyer läggs till i Aktuell vy undermeny.

 • I Kontakter, Uppgifter och Anteckningar kan du snabbt byta den aktuella vyn med alternativet Anpassa aktuell vy i Navigeringsfönstret.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. Klicka på Nytt.

 3. I rutan Namn anger du ett namn.

 4. I rutan Typ väljer du den typ av vy du vill använda.

 5. Om du vill ändra var vy ska vara tillgänglig markerar du ett alternativ under Kan användas i.

 6. Klicka på OK.

 7. I dialogrutan Anpassa vy: vynamn väljer du de alternativ du vill använda.

 8. När du har valt de alternativ du vill ha klickar du på OK.

 9. Om du vill använda vyn direkt klickar du på Använd vy.

Obs!: Alla Office 2007-program på datorn som använder inställningar för datum från operativsystemet kommer att påverkas av de ändringar du gör i Kontrollpanelen.

 • Om du använder layout med flera rader och har lagt till flera fält i vyn kan du behöva öka antalet rader som visas i layouten för flera rader för att se all information.

  Hur gör jag?

  • På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar på Anpassa aktuell vy.

  • Klicka på Andra inställningar.

  • Under Andra inställningar ändrar du värdet som angavs för x i Använd komprimerad layout där bredden är mindre än x tecken.

   Inställningen 80 tecken anger till exempel att Outlook alltid visar en förhandsvisning på två rader om listan med meddelanderubriker minskas till mindre än 80 tecken.

 • Nya vyer läggs till i Aktuell vy undermeny.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som du vill byta namn på.

 3. Klicka på Byt namn.

 4. Ange ett nytt namn i rutan Nytt namn.

Obs!: Du kan inte byta namn på en fördefinierad vy även om du anpassat vyn. Kopiera istället den fördefinierade vyn, ge kopian ett nytt namn och ändra inställningarna.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som ska vara tillgänglig på andra platser.

 3. Klicka på Kopiera.

 4. I rutan Namn anger du ett namn.

 5. Om du vill ändra var vyn ska vara tillgänglig klickar du på ett alternativ under Kan användas i.

 6. Klicka på OK.

 7. Om du vill använda vyn direkt klickar du på Använd vy.

Obs!: Nya vyer läggs till i Aktuell vy undermeny.

 1. Växla till den vy som du vill ändra.

  Hur gör jag?

  • På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på vyn du vill använda.

 2. På menyn Visa går du till Ordna efter och klickar sedan på Anpassad.

 3. Klicka på Andra inställningar.

 4. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som du vill återställa till ursprungsinställningarna.

 3. Klicka på Återställ.

Obs!: Om knappen Återställ inte är tillgänglig kan du ha valt en anpassad vy eller en standardvy som inte anpassats.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

Obs!: Du kan inte ta bort en fördefinierad vy även om du ändrat inställningarna i vyn.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×