Skapa, ändra eller anpassa en vy

Skapa, ändra eller anpassa en vy

Outlook för Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, outlook 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I alla Outlook-mappar som till exempel Inkorgen och Kalender visas i en layout som kallas för en vy. Varje mapp har flera fördefinierade vyer som du kan välja mellan och du kan även skapa anpassade vyer.

En vy består av en vytyp, fält, färger, teckensnitt och många andra inställningar och ger olika sätt att visa objekt i en mapp. Du kan skapa en ny vy baserat på en befintlig vy eller skapa en helt ny och anpassad vy.

Vad vill du göra? Klicka på någon av rubrikerna nedan.

Ändra teckensnitt eller teckenstorlek i meddelandelistan

 1. Välj Visa > vyinställningar.

 2. Markera Andra inställningar i rutan Avancerade vyinställningar.

  Ändra din vyinställningar.
 3. Markera kolumnen teckensnittet eller teckenstorleken i meddelandelistan.

  Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlekar i vyn.

  Obs!: Om du vill ändra teckenstorleken för förhandsgranskning av meddelanden, väljer avsändarens namn och ämne i Inkorgen standardvyn, du Teckenstorleken i meddelandelistan.

 4. Välj teckensnitt, stil och storlek du vill använda och sedan på OK tre gånger för att spara inställningarna och tillämpa ändringarna.

  Obs!: Om du bara vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för förhandsgranskning av meddelanden (textraden meddelandet visas under ämne och avsändaren, Välj teckensnitt under Förhandsgranska meddelanden.

Ändra teckensnitt eller teckenstorlek i läsfönstret

Läsfönstret tillåter inte att du kan ändra standardteckensnitt eller teckenstorlek. Du kan zooma in eller Zooma ut enkelt varje gång du byter till ett annat meddelande. Du kan också berätta för Outlook för att visa alla dina e-postmeddelanden som oformaterad text och ha mer kontroll över teckenstorleken.

 1. Om du vill zooma in eller ut i läsfönstret, leta reda på skjutreglaget förstoringen längst ned till höger i läsfönstret.

  Du kan zooma in eller ut i läsfönstret.
 2. Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att ändra storleken på texten i läsfönstret.

  Obs!: Alla ändringar du gör i zoomningsnivån kvarstår endast när du visar meddelandet. Om du väljer ett annat meddelande kommer zoomningsgraden tillbaka till 100%. Om du klickar på tillbaka till det första meddelandet sparas zoomningsgraden det inte.

Ibland är det enklare att börja med en helt ny vy i stället för att ändra en befintlig vy. Du kan skapa en ny vy i en Outlook-mapp.

 1. Klicka på Visa > Aktuell vy > Ändra vy > Hantera vyer > Ny.

  Välj Ändra vy till väljer du en ny vy.

  Obs!: Om du vill starta från en befintlig vy i dialogrutan Hantera alla vyer väljer du < aktuella vyinställningar > och välj sedan Kopiera.

 2. Ange ett namn för den nya vyn och välj sedan vilken typ av vy.

  Skapa en ny vy.
 3. Under Kan användas i godkänner du standardinställningen Alla mappar för e-post eller väljer att annat alternativ och väljer sedan OK.

 4. I dialogrutan Avancerade vyinställningar: Ny vy väljer du de alternativ du vill använda och väljer sedan OK.

 5. Om du vill använda vyn direkt väljer du Använd vy.

Det finns flera olika typer av vyer som du kan välja när du skapar en ny vy.

 • Tabell En tabell visas din information i rader och kolumner. Det här är en av de mest effektiva vyerna för e-postmeddelanden.

 • Tidslinje Tidslinjevyn visar dina objekt längs en fast tidslinje. Det är användbart för aktiviteter eller för mappar som innehåller ett litet antal objekt Sprid ut över en tidsperiod, till exempel en samling 20 e-postmeddelanden för ett visst projekt.

 • Kort Kortvyer används vanligen för kontaktmappar. I en kortvy visas olika fält som gäller för varje produkt, oavsett om de är ifyllda eller inte.

 • Visitkort Visitkort vyer används vanligen för kontaktmappar. I ett företag kortvy kan se du endast fält som innehåller data.

 • Personer En personer vy är en av dina kontakter som inte visas på samma detaljnivå som du ser från kortet eller visitkort vyer. Du ser en lista över dina kontakter med deras namn och foto.

 • Dag/vecka/månad Vyn Dag/vecka/månad används vanligen för Kalender-mappar, men du kan använda den för e-postmappar samt.

 • Ikonen En ikonvy visas dina objekt med en ikon och deras ämne. Den här vyn är användbart för mappar med några objekt eller anteckningsmappar.

Viktigt!: Du kan inte ta bort en fördefinierad vy även om du ändrat dess inställningar.

 1. På fliken Visa i gruppen Aktuell vy väljer du Ändra vy > Hantera vyer.

 2. Under Vyer för mappen markerar du den anpassade vy du vill ta bort.

 3. Välj Ta bort och bekräfta borttagningen och välj sedan OK.

Vad vill du göra?

 1. Byt till den vy du vill använda för att skapa den nya vyn.

 2. På menyn Visa går du till Ordna efter och klickar sedan på Anpassad.

 3. För alla ändringar du vill göra klickar du på en knapp och väljer de alternativ du vill använda. Om du till exempel vill lägga till eller ta bort kolumner klickar du på Fält (kolumner kallas även för fält). Lägg sedan till eller ta bort fält eller skapa ett anpassat fält.

 4. När du har gjort alla ändringar du vill stänger du dialogrutan Anpassa vy: vynamn.

 5. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 6. Klicka på Aktuella vyinställningar i rutan Vyer för mappen mappnamn.

 7. Klicka på Kopiera.

 8. Ange ett namn i rutan Namn.

 9. Om du vill ändra var den nya vyn ska vara tillgänglig klickar du på ett alternativ under Kan användas i.

Obs!: Alla program på datorn som använder inställningar för datum från operativsystemet kommer att påverkas av de ändringar du gör i Kontrollpanelen.

 • Om du använder layout med flera rader och har lagt till flera fält i vyn kan du behöva öka antalet rader som visas i layouten för flera rader för att se all information.

  Hur gör jag?

  • På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar på Anpassa aktuell vy.

  • Klicka på Andra inställningar.

  • Under Andra inställningar ändrar du värdet som angavs för x i Använd komprimerad layout där bredden är mindre än x tecken.

   Inställningen 80 tecken anger till exempel att Outlook alltid visar en förhandsvisning på två rader om listan med meddelanderubriker minskas till mindre än 80 tecken.

 • Nya vyer läggs till i Aktuell vy undermeny.

 • I Kontakter, Uppgifter och Anteckningar kan du snabbt byta den aktuella vyn med alternativet Anpassa aktuell vy i Navigeringsfönstret.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. Klicka på Nytt.

 3. I rutan Namn anger du ett namn.

 4. I rutan Typ väljer du den typ av vy du vill använda.

 5. Om du vill ändra var vy ska vara tillgänglig markerar du ett alternativ under Kan användas i.

 6. Klicka på OK.

 7. I dialogrutan Anpassa vy: vynamn väljer du de alternativ du vill använda.

 8. När du har valt de alternativ du vill ha klickar du på OK.

 9. Om du vill använda vyn direkt klickar du på Använd vy.

Obs!: Alla Office 2007-program på datorn som använder inställningar för datum från operativsystemet kommer att påverkas av de ändringar du gör i Kontrollpanelen.

 • Om du använder layout med flera rader och har lagt till flera fält i vyn kan du behöva öka antalet rader som visas i layouten för flera rader för att se all information.

  Hur gör jag?

  • På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar på Anpassa aktuell vy.

  • Klicka på Andra inställningar.

  • Under Andra inställningar ändrar du värdet som angavs för x i Använd komprimerad layout där bredden är mindre än x tecken.

   Inställningen 80 tecken anger till exempel att Outlook alltid visar en förhandsvisning på två rader om listan med meddelanderubriker minskas till mindre än 80 tecken.

 • Nya vyer läggs till i Aktuell vy undermeny.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som du vill byta namn på.

 3. Klicka på Byt namn.

 4. Ange ett nytt namn i rutan Nytt namn.

Obs!: Du kan inte byta namn på en fördefinierad vy även om du anpassat vyn. Kopiera istället den fördefinierade vyn, ge kopian ett nytt namn och ändra inställningarna.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som ska vara tillgänglig på andra platser.

 3. Klicka på Kopiera.

 4. I rutan Namn anger du ett namn.

 5. Om du vill ändra var vyn ska vara tillgänglig klickar du på ett alternativ under Kan användas i.

 6. Klicka på OK.

 7. Om du vill använda vyn direkt klickar du på Använd vy.

Obs!: Nya vyer läggs till i Aktuell vy undermeny.

 1. Växla till den vy som du vill ändra.

  Hur gör jag?

  • På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på vyn du vill använda.

 2. På menyn Visa går du till Ordna efter och klickar sedan på Anpassad.

 3. Klicka på Andra inställningar.

 4. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som du vill återställa till ursprungsinställningarna.

 3. Klicka på Återställ.

Obs!: Om knappen Återställ inte är tillgänglig kan du ha valt en anpassad vy eller en standardvy som inte anpassats.

 1. På menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Definiera vyer.

 2. I rutan Vyer för mappen mappnamn klickar du på den vy som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

Obs!: Du kan inte ta bort en fördefinierad vy även om du ändrat inställningarna i vyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×