Skala ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

f kalkylbladet innehåller mycket kolumner kan du använda skala anpassa alternativ för att minska storleken på kalkylbladet för att bättre passa den utskrivna sidan.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på fliken Sidlayout i menyfliksområdet.

 2. I gruppen Anpassa går du till rutan Bredd och väljer 1 sida, och till rutan Höjd och väljer Automatisk. Kolumnerna visas nu på en sida medan raderna kan utökas till flera sidor.

  Anpassa

  Om du vill skriva ut ditt kalkylblad på en enda sida väljer du 1 sida i rutan höjd. Kom ihåg, men att utskriften kan vara svårt att läsa eftersom Excel krymper data så att den passar. För att se hur mycket skalning används visar talet i rutan Skala. Om det är ett låga tal kan du behöva göra andra ändringar innan du skriver ut. Du kan behöva ändra sidorienteringen från stående till liggande eller rikta en större pappersstorlek. Mer information finns i avsnittet nedan för att förstå ett par saker om skalning ett kalkylblad så att den passar en utskriven sida.

 3. Om du vill skriva ut kalkylbladet trycker du på Ctrl+P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på OK.

För bästa resultat när du skala ett kalkylblad är det viktigt att komma ihåg följande:

 • Om kalkylbladet innehåller många kolumner kan behöva du växla från stående till liggande orientering. Om du vill göra detta går du till Sidlayout > Utskriftsformat > orientering och klicka på Liggande.

 • Överväg att använda en större pappersstorlek för många kolumner. Om du vill växla standardpappersstorleken går du till Sidlayout > Utskriftsformat > storlek och välj sedan önskad storlek.

 • Använda kommandot Utskriftsområde (gruppenUtskriftsformat ) för att utesluta alla kolumner eller rader som du inte behöver skriva ut. Till exempel om du vill skriva ut kolumnerna A till F, men inte kolumner G – Ö Ange utskriftsområde ska inkluderas endast kolumn A till F.

 • Du kan förminska eller förstora ett kalkylblad så att en bättre Anpassa på utskrivna sidor. Om du vill göra det, i Utskriftsformatklickar du på knappen fönstret startprogrammet. Klicka på Skalning > Justera tilloch ange sedan hur stor procentandel av den normala storleken som du vill använda.

  Obs!: För att minska ett kalkylblad för bättre passar utskrivna sidor, anger du ett procenttal som är mindre än 100%. Om du vill förstora ett kalkylblad så att den passar de utskrivna sidorna, anger du ett procenttal som är större än 100%.

 • Sidlayoutvyn är inte kompatibel med kommandot Lås fönsterrutor. Om du inte vill låsa upp rader och kolumner i kalkylbladet kan du hoppa över vyn sidlayout och i stället använda alternativet Anpassa till på fliken sida i dialogrutan Utskriftsformat. Om du vill göra det, gå till fliken Sidlayout och i gruppen Utskriftsformat klickar du på dialogruteikonen Bild av knapp längst ned till höger. Du kan också trycka på ALT + P, S, P på tangentbordet.

 • Om du vill skriva ut ett kalkylblad på ett visst antal sidor under Utskriftsformat, klickar du på knappen litet fönster startprogrammet. Sedan, under Skalning i båda rutorna Anpassa till anger du antalet sidor (brett eller högt) som du vill skriva ut informationen i kalkylbladet.

  Meddelanden: 

  • Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

  • Excel drar inte ut data så att de fyller upp sidorna.

 • Om du vill ta bort ett skalningsalternativ går du till Arkiv > Skriv ut > Inställningar > ingen skalning.

När du skriver ut ett Excel-kalkylblad kan hända det att skriva ut teckenstorleken är inte förvänta dig.

Följ dessa steg om du vill skala kalkylblad för utskrift genom att öka eller minska teckenstorleken.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut i kalkylbladet.

 2. Gå till Inställningar och klicka på Anpassade skalning > Anpassade skalningsalternativ.

 3. Klicka på sida och välj ett procenttal som du vill använda att öka eller minska teckenstorleken i rutan Justera till.

 4. Granska ändringarna i Förhandsgranskning av utskrift och – om du vill använda en annan teckenstorlek, upprepar du steg.

  Obs!: Innan du klickar på Skriv ut, kontrollera inställningen för pappersstorlek i skrivaregenskaperna och också kontrollera att rätt skrivare har faktiskt papper i den storleken. Om inställningen för pappersstorlek skiljer sig från pappersstorlek i skrivaren Excel justerar utskriftsbilden så att den passar pappersstorleken i skrivaren och det utskrivna kalkylbladet kanske inte stämmer överens med din förhandsgranskning

I Förhandsgranska, kontrollera om kalkylbladet verkar minskas till en enstaka sida om skalningsalternativ som får plats på en sida har använts. Finns i avsnittet ovan för att lära dig att göra justeringar.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Snabbstart: Skriva ut ett kalkylblad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×