Skalärfunktioner i ODBC

Microsoft Access SQL stöder användning av ODBC-syntaxen för skalärfunktioner i en direkt fråga som körs på Microsoft SQL Server. Om du till exempel vill returnera alla rader där det absoluta värdet av ändringen av priset på en aktie är större än fem använder du följande fråga:

SELECT DailyClose, DailyChange FROM DailyQuote
WHERE {fn ABS(DailyChange)} > 5

En beskrivning av argumenten och en fullständig förklaring av syntaxen för funktionen för inkludering av funktioner i SQL-uttryck finns i skalärfunktioner.

ODBC-skalärfunktioner efter kategori

Det finns stöd för en delmängd text funktioner. I följande tabell visas ODBC-skalärfunktioner och motsvarande åtkomst funktioner om några.

ODBC-funktion (ODBC-version)

Access-funktion

ASCII (ODBC 1,0)

Funktionen Asc

BIT_LENGTH (3,0)

(Ingen motsvarighet)

CHAR (ODBC 1,0)

Funktionen Tecken

CONCAT (ODBC 1,0)

(Använd text operatorn et-tecken (&)

SKILLNAD (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

INFOGA (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

LCASE (ODBC 1,0)

Funktionen Gemener

LEFT (ODBC 1,0)

Funktionen Vänster

LÄNGD (ODBC 1,0)

Funktionen Längd

LETA UPP (ODBC 1,0)

Funktionen InStr

LTRIM (ODBC 1,0)

Funktionerna VRensa, HRensa och Rensa

OCTET_LENGTH (ODBC 3,0) (ingen motsvarande funktion)

(Ingen motsvarighet)

POSITION (ODBC 3,0)

Funktionen InStr

UPPREPA (ODBC 1,0)

Funktionen String

BYT UT (ODBC 1,0)

Funktionen Ersätt

HÖGER (ODBC 1,0)

Funktionen Höger

RTRIM (ODBC 1,0)

Funktionerna VRensa, HRensa och Rensa

SOUNDEX (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

BLANK STEG (ODBC 2,0)

Funktionen blank steg

SUBSTRING (ODBC 1,0)

Funktionen MID

UCASE (ODBC 1,0)

Funktionen Versaler

En delmängd av matematiska funktioner stöds. I följande tabell visas ODBC-skalärfunktioner och motsvarande åtkomst funktioner om några.

ODBC-funktion (ODBC-version)

Access-funktion

ABS (ODBC 1,0)

Funktionen Abs

ARCCOS (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

ARCSIN (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

TAK (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

ARCTAN (ODBC 1,0)

Funktionen Arctan

ARCTAN2 (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

COS (ODBC 1,0)

Funktionen Cos

COT (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

GRADER (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

EXP (ODBC 1,0)

Funktionen Exp

BASYTA (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

MOD (ODBC 1,0)

(Använd MOD-operatorn)

LOG (ODBC 1,0)

Funktionen Ln

LOG10 (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

PI (ODBC 1,0)

(Ingen motsvarighet)

POWER (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

RADIANER (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

RAND (ODBC 1,0)

Funktionen Slump

ROUND (ODBC 2,0)

Funktionen Rund

TECKEN (ODBC 1,0)

Funktionen Positivt

SIN (ODBC 1,0)

Funktionen Sin

ROT (ODBC 1,0)

Funktionen Rot

TAN (ODBC 1,0)

Funktionen Tan

TRUNKERA (ODBC 2,0)

(Ingen motsvarighet)

En delmängd av datum-och tids funktionerna stöds. I följande tabell visas ODBC-skalärfunktioner och motsvarande åtkomst funktioner om några.

ODBC-funktion (ODBC-version)

Access-funktion

CURDATE (ODBC 1,0)

Funktionen Date

CURTIME (ODBC 1,0)

Funktionen Tid

CURRENT_DATE (ODBC 3,0)

Funktionen Date

CURRENT_TIME (ODBC 3,0)

Funktionen Tid

CURRENT_TIMESTAMP (ODBC 3,0)

Funktionen Tid

DAYNAME (ODBC 2,0)

Funktionen WeekdayName

DAYOFMONTH (ODBC 1,0)

Funktionen Dag

DAYOFWEEK (ODBC 1,0)

Funktionen Veckodag

DAYOFYEAR (ODBC 1,0)

Funktionen DatumDel

EXTRAHERA (ODBC 3,0)

Funktionen DatumDel

TIMME (ODBC 1,0)

Funktionen Timme

MINUTE (ODBC 1,0)

Funktionen Minut

MÅNAD (ODBC 1,0)

Funktionen Månad

MONTHNAME (ODBC 2,0)

Funktionen MonthName

NU (ODBC 1,0)

Funktionen Nu

KVARTAL (ODBC 1,0)

Funktionen DatumDel

SEKUND (ODBC 1,0)

Funktionen Sekund

TIMESTAMPADD (ODBC 2,0)

Funktionen DatumLäggTill

TIMESTAMPDIFF (ODBC 2,0)

Funktionen DatumDiff

VECKA (ODBC 1,0)

Funktionen DatumDel

YEAR (ODBC 1,0)

Funktionen År

Det finns en del av konverterings funktionerna. I följande tabell visas ODBC-skalärfunktioner och motsvarande åtkomst funktioner om några.

Funktionen ODBC

Access-funktion

CONVERT

Typkonverteringsfunktioner

Obs!    Sträng exakta tecken kan konverteras till följande data typer: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR och SQL_DATETIME. Om du vill konvertera en sträng till valuta använder du SQL_FLOAT. Mer information finns i den explicita data typs konverterings funktionen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×