Ska en webbplatskolumn

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En webbplatskolumn är en återanvändbar kolumndefinition, eller mall, som du kan tilldela till flera listor på flera SharePoint-webbplatser. Webbplatskolumner är användbara om din organisation vill upprätta vissa enhetliga inställningar i listor och bibliotek. Flera listor och bibliotek kan dela inställningarna så att du inte behöver skapa inställningarna på nytt varje gång. Antag exempelvis att du definierar en webbplatskolumn med namnet Kund. Användarna kan lägga till kolumnen i sina innehållstyper eller sin lista. På detta sätt säkerställer du att kolumnen, åtminstone inledningsvis, har samma attribut var den än visas.

När du lägger till ett objekt i listan eller biblioteket, fyller du i ett formulär där varje kolumn representeras av ett fält. Varje fält har en etikett med kolumnens namn. Om du ger en beskrivning av kolumnen visas den under fältet. Du kan använda beskrivningen om du vill hjälpa gruppmedlemmar att fylla i formuläret genom att förklara vilken typ av information som ska anges i vilket fält.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatskolumner.

 3. Ange önskat namn i rutan Kolumnnamn i avsnittet Namn och typ.

 4. Välj vilken typ av information du vill lagra i kolumnen.

  I följande tabell beskrivs de typer av kolumner som genom standardinställningen är tillgängliga.

Välj den här

För att visa detta

Enskild rad med text

Kolumner som samlar och visar små mängder text på en rad, inklusive endast text, kombinationer av text och tal och tal som inte används i beräkningar (exempelvis telefonnummer).

Flera rader med text

Kolumner som samlar och visar en eller flera meningar med text eller formaterad text.

Val (meny att välja i)

Kolumner som visar en lista med alternativ.

Tal (1, 1,0, 100)

Kolumner med en ruta där du kan ange ett numeriskt värde.

Valuta ($,¥, €)

Kolumner med en ruta där du kan ange ett monetärt värde.

Datum och tid

Kolumner där kalender- och tidsinformation sparas.

Uppslag (information som redan finns på den här webbplatsen)

Kolumner som underlättar för dig att välja information som redan finns på en webbplats.

Ja/Nej (kryssruta)

Kolumner där true/false-information sparas.

Person eller grupp

Kolumner där namn på användare eller SharePoint-grupper visas.

Hyperlänk eller Bild

Kolumner där en hyperlänk till en webbsida eller en bild från webben visas.

Beräknat (beräkning baserad på andra kolumner)

Kolumner där information som är baserad på resultatet av en formel visas. Formeln kan hämta information från andra listor och kolumner, datum eller tal. Du kan använda vanliga matematiska operatorer.

 1. Välj i avsnittet Grupp den befintliga grupp där den nya webbplatskolumnen ska sparas eller skapa en ny grupp där kolumnen sparas.

  I följande tabell beskrivs de grupper som genom standardinställningen är tillgängliga.

Välj den här

För att visa detta

Baskolumner

Kolumner som är användbara i många olika slags listor och bibliotek.

Baskontaktkolumner och baskalenderkolumner

Kolumner som är användbara i kontakt- och kalenderlistor. Dessa kolumner används vanligtvis för att synkronisera metadata från klientkontakt- och kalenderprogram som är kompatibla med Microsoft Outlook.

Basdokumentkolumner

Standarddokumentkolumner från Dublin Core Metadata Set.

Basuppgiftskolumner och basärendekolumner

Kolumner som är användbara i uppgifts- och ärendelistor. Dessa kolumner används vanligen för att synkronisera metadata från klientuppgifts- och ärendeprogram som är kompatibla med Windows SharePoint Services, t.ex. Office Outlook.

Anpassade kolumner

Kolumner som du lägger till, som är anpassade för syftet med din lista eller bibliotek.

Utökade kolumner

En uppsättning kolumner för särskilda syften.

 1. Välj i avsnittet Ytterligare kolumninställningar ytterligare önskade kolumninställningar. Vilka alternativ som är tillgängliga i detta avsnitt beror på vilken typ av kolumn som du väljer i avsnittet Namn och typ.

 2. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×