Självstudiekurs: Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sammandrag:    I slutet av föregående självstudiekursen Hjälp om Power PivotExcel-arbetsboken hade tre Power View-rapporter och många visualiseringar, inklusive interaktiva kartor, cirkeldiagram och liggande och stående stapeldiagram. I den här självstudiekursen får du lära dig hur du skapar ytterligare interaktiva Power View-rapporter.

Observera också att de här visualiseringarna är precis så interaktiva som de är i den här självstudiekursen, för alla som ser dem när du publicerar de här rapporterna och gör dem tillgängliga i SharePoint.

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Skapa Multipeldiagram

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Skapa punktdiagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig. Du kan också visa en lista som visar många av begreppen och funktionerna i Power View i praktiken.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

I de här självstudiekurserna används Excel 2013 med Power Pivot aktiverat. Mer information om Excel 2013 finns i Snabbstartsguide för Excel 2013. Råd om hur du aktiverar Power Pivot finns i Tilläggsprogrammet Power Pivot.

Skapa Multipeldiagram

I det här avsnittet fortsätter du att skapa interaktiva visualiseringar med Power View. Det här avsnittet beskrivs hur du skapar ett par olika typer av multipeldiagram. Multiplar kallas ibland också Trellis diagram.

Skapa interaktiva Lodrät Multipeldiagram

Om du vill skapa multipeldiagram börjar med ett annat diagram, till exempel ett cirkeldiagram eller ett linjediagram.

 1. Markera det liggande och stående kalkylbladet i Excel. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Ett tomt Power View-rapportblad skapas. Byta namn på rapporten multiplar, genom att högerklicka på fliken längs ned och välja Byt namn på menyn som visas. Du kan också dubbelklicka på fliken om du vill byta namn på den.

 2. Expandera tabellen medaljer i Power View-fält och Välj kön och fälten händelse. Klicka på pilen bredvid händelse från området fält och välj antal (inte är tomma). Tabellen Power View skapar ser ut som på skärmen nedan.

  Power View-tabellvisualisering

 3. Välj DESIGN > växla visualisering > andra diagram > cirkeldiagrami menyfliksområdet. Rapporten nu ser ut som på skärmen nedan.

  Power View-cirkeldiagram  

 4. Du bestämmer dig för att det ska vara intressant att visa antal händelser efter kön över tiden. Ett sätt att visa informationen är att använda Multipler. Dra Year till LODRÄTA MULTIPLARNA fält från tabellen medaljer . För att kunna visa mer multiplar, ta bort förklaringen från rapporten genom att välja LAYOUT > förklaring > ingen från menyfliksområdet.

 5. Ändra layouten så multiplar rutnätet visas sex diagram bred och sex diagram högt. Välj LAYOUT > rutnät höjd > 6 och sedan LAYOUT > rutnät bredd > 6diagrammet är markerat. Skärmen ser nu ut som på skärmen nedan.

  Multipelcirkeldiagram i Power View

 6. På multipeldiagramtypen är interaktiva för. Hovra över alla cirkeldiagram och information om den sektorn visas. Klicka på en cirkelsektor i rutnätet och den markeringen är markerat för varje diagram för multipeln. På skärmen nedan gul sektor (kvinnor) för 1952 har valts och andra gul sektorer är markerade. När flera diagram är tillgängliga än Power View kan visas i en skärm visas en lodrät rullningslist längs högerkanten på visualiseringen.

  Interagera med Power View-multipeldiagram

Skapa interaktiva vågräta Multipeldiagram

Vågräta diagram fungerar ungefär som lodräta Multipeldiagram.

 1. Du vill ändra din lodräta Multipeldiagram till vågrät sökningar. Om du vill göra det, dra fältet år från området LODRÄTA MULTIPLARNA till området VÅGRÄTA MULTIPLAR som visas på bilden nedan.


  Ändra Power View-visualiseringen i Power View-fält

 2. Power View-rapport visualiseringen ändras till ett vågräta multiplar diagram. Observera rullningslisten längs ned i visualiseringen visas på bilden nedan.

  Vågräta multiplar i Power View

Skapa Multipellinjediagram

Linjediagram som multiplar är enkelt att skapa, för. Så här visar hur du skapar flera linjediagram baserat på antalet medaljer för varje år.

 1. Skapa ett nytt Power View-blad och byta namn på den Linje multipler. Power View-fält, Välj medalj antal och året från tabellen medaljer . Ändra visualiseringen i ett linjediagram genom att välja DESIGN > andra diagram > linje. Nu dra Year till området AXEL. Diagrammet ser ut som på skärmen nedan.
  Power View-linjediagram

 2. Nu ska vi fokusera på vinter medaljer. Markera DIAGRAMMET i fönstret filter och sedan drar du årstid från tabellen medaljer i filterfönstret. Välj vinter, enligt bilden nedan.

  Filtrera ett diagram i Power View

 3. Om du vill skapa multiplarna linjediagram, drar du noc_landregion från tabellen medaljer till området LODRÄTA MULTIPLAR. Rapporten nu ser ut som på skärmen nedan.
  Linjemultiplar i Power View

 4. Du kan välja att ordna flera diagram baserat på olika fält och i stigande eller fallande ordning, genom att klicka på alternativ i det övre vänstra hörnet i visualiseringen.

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Konvertera tabeller till en serie ögonblicksbilder som visualisera data i kortformat, ungefär som registerkort brickor och kort. I följande steg du använder kort för att visualisera antal medaljer som delats ut i olika sporter och sedan förfina den visualiseringen med denna resultat utifrån Edition.

Skapa Kortvisualiseringar

 1. Skapa en ny Power View-rapport och byta namn på den kort. Välj gren i Power View-fältfrån tabellen grenar . Välj unika Årgångar, medalj antal och noc_landregion från tabellen medaljer . Klicka på pilen bredvid noc_landregion i området fält i Power View-fältoch välj antal (unika).

 2. Välj DESIGN > växla visualisering > tabell > korteti menyfliksområdet. Tabellen ser ut som på skärmen nedan.
  Kortvisualisering i Power View

 3. Med kortvisualisering markerat, väljer du DiscImage från tabellen DiscImage . Du får ett varningsmeddelande där du uppmanas att klicka på en knapp för att aktivera innehåll för att få bilderna så visas, vilket visas i följande bild.

  Varning om externa dataanslutningar i Excel

 4. I området fält ordna fälten i följande ordning: DiscImage, gren, medalj antal, antalet noc_landregion och senast, unika Årgångar. Dina kort nu påminner om skärmen nedan.
  Kortvisualisering med omordnade fält  

Använda brickor med Kortvisualiseringar

 1. Det är enkelt att granska korten baserat på året som medaljer utdelades. Dra fältet år till området dela in efter i Power View-fältfrån tabellen medaljer . Visualisering nu ser ut som på skärmen nedan.
  Använda DELA IN EFTER-funktionen i Power View

 2. Nu korten är sida vid sida efter år, men något annat hände samt. Fältet dela in efter blev en behållare som bara innehåller nu kort som du skapade i föregående steg. Vi kan dock lägga till behållare, och se hur använda dela in efter kan skapa interaktiva rapporter som samordna vy över dina data.

 3. Klicka på i området bredvid kort visualisering men fortfarande i behållaren dela in efter. Fönstret Power View-fält ändras efter att du är fortfarande i behållaren dela in efter, men du inte är i kort visualiseringen. Följande bild visar hur den visas i fönstret Power View-fält.
  Behållaren DELA IN EFTER i en Power View-rapport

 4. Markera alla om du vill visa alla tillgängliga tabeller i Power View-fält. Välj ort, årstid, noc_landregion och Flaggurl från tabellen värdar . Klicka på DESIGN > växla visualisering > tabell > kortetpå menyfliksområdet. Du vill att tabellen som du just har skapat så att det fyller upp av det tillgängliga utrymmet, så att du inte vill ändra typ av kortvisualisering. Välj DESIGN > alternativ > kort format > bildtext. Det här var bättre. Rapporten nu ser ut som på skärmen nedan.
  Lägga till en till visualisering i behållaren DELA IN EFTER i Power View

 5. Lägg märke till hur, när du väljer ett annat år från panelerna längs överkanten av behållaren dela in efter kortet bildtext som du just har skapat också synkroniseras med ditt val. Det beror på att båda kortvisualiseringar finns i behållaren dela in efter du har skapat. När du bläddrar du alternativet dela in efter och välj 2002, till exempel rapporten ser ut som på följande skärm.

  Interagera med BRICKOR i Power View

 6. Du kan också ändra hur Power View paneler information. Välj DESIGN > brickor > Bricktyp > Brickflödei menyfliksområdet. Panelen visualiseringar ändringar och Power View flyttar panelerna längst ned i behållaren, enligt bilden nedan.
  Använda BRICKFLÖDE i Power View

Som tidigare nämnts, när du publicerar de här rapporterna och gör dem tillgängliga i SharePoint, är de här visualiseringarna precis lika interaktiva för alla som ser dem.

Skapa punktdiagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Du kan också skapa interaktiva diagram som visar ändringar över tid. I det här avsnittet Skapa diagram punktdiagram och bubbeldiagram och visualisera Olympiska spelen data på ett sätt som gör att alla Visa Power View-rapporter för att interagera med dem i intressant och spännande sätt.

Skapa ett punktdiagram och bubbeldiagram

 1. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Byta namn på rapporten bubblor. Från tabellen medaljer markerar du medalj antal och NOC land. I området fält klickar du på pilen bredvid noc_landregion och välj antal (unika) den räkna land eller en viss region, snarare än koderna sig själva. Välj sedan Sport i tabellen evenemang .

 2. Välj DESIGN > växla visualisering > andra diagram > punktdiagram ändra visualiseringen till ett punktdiagram. Rapporten ser nu ut som bilden nedan.

  Ett punktdiagram i Power View

 3. Dra nästa händelse i tabellen evenemang till området storlek i Power View-fält. Rapporten blir mycket mer intressant och nu ser ut som på skärmen nedan.

  Använda STORLEK i ett Power View-bubbeldiagram

 4. Ditt punktdiagram är nu ett bubbeldiagram och Bubblans storlek baseras på antalet medaljer som delats ut i varje sport.

 5. Din bubbeldiagram är interaktiva för. När du hovrar över Rowing bubbla visar Power View du med ytterligare information om den sport, enligt följande bild.

  Hovra över Power View-bubbeldiagram för mer information

Skapa tidsbaserade Uppspelningsvisualiseringar

Många av de visuella effekterna som du skapar baseras på händelser som inträffar över tiden. I datamängden Olympiska spelen är det intressant att se hur medaljer har tilldelats i hela åren. Så här visar hur du skapar visualiseringar som spelas upp eller animera, baserat på tidsbaserade data.

 1. Lägg märke till området UPPSPELNINGSAXEL i Power View-fälten i det punktdiagram du skapade i föregående steg, som visas på bilden nedan.

  Power View-uppspelningsaxeln

 2. Dra året från tabellen medaljer till området UPPSPELNINGSAXEL. Så här börjar roligt del. En axel skapas längs ned i punkt diagramvisualisering och en spela upp-ikon visas bredvid den, enligt bilden nedan. Klicka på Spela upp.

  Uppspelningsknappen i en Power View-rapport

 3. Titta på samma sätt som bubblorna flytta, växer och kontrakt som åren flytta längs uppspelningsaxeln. Du kan också markera en viss bubbeldiagram, som i det här fallet är en viss Sport, och tydligt se hur den ändras under spela upp axel förlopp. En linje efter dess kursen visuellt markering och spåra datapunkterna som axeln flyttas framåt.

 4. Välj Aquatics och sedan klicka på Spela upp. Aquatics är markerat och en vattenstämpel i det övre högra hörnet av rapporten visar år (uppspelningsaxel) som spela upp axel går vidare. I slutet sökvägen Aquatics har vidtagit är markerat i visualiseringen, medan andra sport är nedtonade. Följande bild visar rapporten när uppspelningsaxeln är klar.

  Tidsbaserade bubbelvisualiseringar i Power View

 5. Du kan välja fler än en sport genom att hålla CTRL-tangenten och att göra flera val. Prova själv. På bilden nedan tre sport är markerade: brottas, idrott och Aquatics.

  Markera flera bubblor i Power View-uppspelningsrapporter

 6. Slutligen kan du filtrera punktdiagram precis som med andra visuella effekter. Det finns många färger, eftersom det finns ett stort antal sport i datamängden. Dra årstid till området färg i Power View-fältfrån tabellen medaljer . Nu bara två färger används, en för varje årstid (sommar eller vinter). Följande bild visar det här, men att se hur smarta detta passar, titta på videon i slutet av den här självstudiekursen.

  Använda utsnitt i Power View-uppspelningsrapporter

Det finns olika typer av fantastiska och tilltalande rapporter som du kan skapa med Power View. Varje visualisering visar en viss och enskild vy till dina data. För att ge ännu mer tilltalande rapporter måste du kombinera olika visualiseringar på en enda rapportsida och gör dina data blir mer levande.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här självstudiekursen du har lärt dig hur du skapar multiplar diagram, linjediagram, bubbeldiagram och punktdiagram. Du lärde dig även hur du sida vid sida i rapporten och hur du skapar en behållare där många rapporter kan inkluderas.

Den här självstudiekursen avslutar serien om att skapa Power View-rapporter.

Videoklipp från Olympics-datauppsättningen

Ibland kan det vara bra att se de här uppgifterna i åtgärden. I det här avsnittet hittar du länkar till videor som har skapats med hjälp av Olympics-datauppsättningen. De här videoklippen liknar självstudiekurser, men några av arbetsböcker, Power Pivot bilder, eller Power View-blad vara lite annorlunda.

Power Pivot videoklipp:

 • Ange standardvärden

 • Dölja kolumner och tabeller

 • Lägga till beskrivningar i kolumner och tabeller

 • Relationer

 • Summera efter

Power View-videoklipp:

 • Komma igång med Powerview i Excel 2013

 • Bubbeldiagram och punktdiagram

 • Kort

 • Öka detaljnivån i en ad hoc-hierarki

 • Öka detaljnivån med en hierarki i modellen

 • Filter

 • Hierarkier

 • Markering

 • Kartor

 • Kartor: Åtgärda tvetydiga kartdata

 • Matris

 • Multipler

 • Cirkeldiagram

 • Uppdatera data i datamodellen

 • Utsnitt

 • Sortering

 • Brickor

Tack! Jag hoppas du har haft i den här självstudiekursen och hittat det lättare att förstå hur du gör dina egna Power View-rapporter. Du kan skapa fantastiska detaljerad och interaktiva rapporter med Power View och dela dem med hjälp av Business Intelligence-portalen på SharePoint.

Självstudiekurser i den här serien

Följande lista innehåller länkar till alla självstudiekurser i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter – del 2

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Vad är ett annat namn på multipeldiagramtypen?

A: rulldiagram.

B: Tupeldiagram.

C: Trellisdiagram.

D: Siddiagram

Fråga 2: Vilket område i Power View-fält kan du skapa en behållare där du kan placera flera visualiseringar?

A: området kolumner.

B: området SUMMERA.

C: området dela in efter.

D: området behållare.

Fråga 3: Om du vill skapa en animerad visualisering baserat på ett fält, till exempel ett datumfält, vilket område i Power View fält bör du använda?

A: området UPPSPELNINGSAXEL.

B: området VÅGRÄTA MULTIPLAR.

C: området ANIMERING.

D: du inte kan skapa visualiseringar häftiga, kan du?

Fråga 4: Vad händer med multipeldiagram om det finns fler cirkeldiagram än vad som får plats på skärmen?

A: power View börjar automatiskt rulla igenom cirkeldiagrammen.

B: power View tillhandahåller en rullningslist så att du kan rulla genom de andra cirkeldiagrammen.

C: power View skapar en rapport för endast så många cirkeldiagram som kan visas på skärmen samtidigt.

D: power View placerar automatiskt alla cirkeldiagram på en skärm oavsett antalet cirkeldiagram krävs.

Testsvar

 1. Rätt svar: C

 2. Rätt svar: C

 3. Rätt svar: A

 4. Rätt svar: B

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×