Självstudiekurs: Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

Sammandrag:    I slutet av föregående självstudiekurs, Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter, hade Excel-arbetsboken en fullständig datamodell och var klar för att skapa rapporter. I den här självstudiekursen ska du skapa tre olika Power View-rapporter, lära dig några tips på vägen, och lära dig stegen du kan använda till att skapa många fler rapporter.

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Skapa interaktiva kartdiagram

Skapa interaktiva cirkeldiagram

Skapa interaktiva liggande och stående stapeldiagram

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

I de här självstudiekurserna används Excel 2013 med Power Pivot aktiverat. Mer information om Excel 2013 finns i Snabbstartsguide för Excel 2013. Råd om hur du aktiverar Power Pivot finns i Tilläggsprogrammet Power Pivot.

Skapa interaktiva kartdiagram

Det är både roligt och enkelt att skapa rapporter i Power View. Rapporterna du skapar är interaktiva så att läsare av rapporten kan klicka på dataelement och få inblick i dina data.

I det här avsnittet skapar du ett nytt kartdiagram och utökar det. Sedan skapar du liggande stapeldiagram och cirkeldiagram som presenterar data på intressanta sätt. På vägen lägger du till några nya beräkningar i datamodellen så att rapporterna ser ut som du vill att de ska se ut. Nu sätter vi igång.

Skapa ett interaktivt kartdiagram

I en tidigare självstudiekurs skapade du en enkel kartrapport för att visa värdstäder för de olympiska spelen under olika år. Du tänker nu att det finns mer intressant information i den här datamodellen som du vill visa på olika sätt. Till en början behöver du skapa en ny Power Visa-kartrapport för att visa antalet medaljer som vunnits av varje land eller region, medaljvalör och resultat per årstid.

 1. I Excel väljer du kalkylbladet Power View1. Bladet ser nu ut som på bilden nedan, baserat på arbete som slutförts i tidigare självstudiekurser, och beroende på var du klickar på arbetsytan.

  Power View-rapport i arbetsboken

  Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Ett tomt Power View-rapportblad skapas. Byt namn på rapporten till Karta genom att högerklicka på fliken längst ned och välja Byt namn på menyn som visas.

 2. Expandera tabellen Medaljer i Power View-fält och välj NOC_LandRegion. Om du vill ha information om medaljer väljer du fältet Medalj. Tabellen som skapas i Power View ser ut som på bilden nedan.
  En ny Power View-tabell baserad på Medaljer

  Ojdå. Det är inte det du vill. I den här rapporten visas vilken typ av medalj som vunnits av varje land eller region och du vill ha antalet medaljer. I en tidigare självstudiekurs använde du en DAX-formel för att fastställa procentandelen tilldelade medaljer. Därför bestämmer du dig för att använda DAX för att beräkna antalet medaljer.

 3. I Power Pivot, på fliken Medaljer, väljer du cellen under kolumnen Medalj. Beräkningsområdet kanske inte kan visas om det inte finns några celler under kolumnerna. Du visar beräkningsområdet genom att välja Start > Visa > Beräkningsområde. Skriv in följande DAX-formel i cellen.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Obs!Du kan skapa DAX-formler i valfri cell i beräkningsområdet och göra det beräknade fältet tillgängligt från den tabellen i klientverktyg som Power View eller pivottabeller.

 4. Datamodellen har nu uppdaterats i Excel. I kalkylbladet Karta visas fältet Antal medaljer i Power View-fält. Eftersom fältet Antal medaljer är ett beräknat fält visas en liten kalkylatorikon bredvid fältet. Välj tabellen som du skapade i föregående steg, avmarkera Medalj och markera Antal medaljer. Det var bättre. På skärmen visas nu antalet medaljer som vunnits av varje land eller region så som visas på bilden nedan.

  Power View-tabellen ändras till att visa antalet medaljer

 5. Välj DESIGN > Växla visualisering > Karta för att visa tabellen som en karta. Ändra storlek på kartan för att göra den större. När du hovrar över en av bubblorna på kartan visas ytterligare information, så som visas på bilden nedan. Prova själv.
  Hovra över data Power View-kartor för mer information

Skapa ett interaktivt cirkeldiagram i en karta

När du nu har en kartvisning är det dags att göra den mer intressant. I följande steg kan du ändra bubblorna till interaktiva cirkeldiagram med bara några få klick.

 1. I Power View drar du Medalj till området FÄRG i Power View-fält. Nu blir varje bubbla på kartan ett cirkeldiagram med varje sektorstorlek baserad på typen av tilldelad medalj. När du markerar kartan visas navigeringsverktyg så att du kan zooma in eller panorera, så som på bilden nedan.
  Färglägga Power Visa-kartvisualiseringar

 2. Hovra över ett av cirkeldiagrammen. Information visas baserat på vilken sektor du hovrar över. På följande bild befinner sig muspekaren över den röda sektorn för Spanien (ESP) och visualiseringen visar information om den delen av bubblan. Observera också att bubblan expanderar, vilket underlättar navigering till andra sektorer.
  Mer information i kartvisualiseringar - hovra bara

Du har nu en interaktiv karta som gör att du kan zooma in, zooma ut samt hovra över dataelement och få mer information på så sätt.

Lägg märke till att medaljer är ordnade i alfabetisk ordning, vilket är standardinställningen. Du vill att ordningen ska vara guld, silver, brons. Lösningen är att sortera Medalj efter ett annat värde.

Ändra sorteringsordningen för ett fält

Om du vill ändra sorteringsordningen från standardinställningen måste du associera fältet Medalj med ett annat fält och sedan sortera efter det associerade fältet. För närvarande finns det inget associerat fält men du kan skapa ett. Det inbegriper ett fåtal steg men när du har slutfört dem kan du se hur enkelt och bekvämt det är att få datamodellen att fungera precis som du vill.

 1. I Excel infogar du ett nytt kalkylblad efter Befolkning. Byt namn på bladet till Medaljvalör. Skriv in följande information i kalkylbladet Medaljvalör. Du kan även kopiera och klistra in den.

Medalj

Medaljvalör

Guld

1

Silver

2

Brons

3

 1. Formatera informationen som en tabell (tryck på Ctrl + A och sedan på Ctrl + T i en av cellerna för att formatera data som en tabell). Var noga med att markera Tabellen har rubriker i fönstret Skapa tabell. Under DESIGN > Egenskaper > Tabellnamn namnger du tabellen Medaljvalör.

 2. I Excel väljer du Power Pivot > Tabeller > Lägg till i datamodell för att lägga till tabellen i datamodellen.

 3. I Power Pivot väljer du Diagramvy. Flytta tabellen Medaljvalör bredvid tabellen Medaljer. Det går bra att flytta på andra tabeller för att lämna plats. Dra fältet Medalj i tabellen Medaljer till fältet Medalj i tabellen Medaljvalör och skapa en relation. Välj linjen mellan tabellerna för att markera den relation du skapat. Diagramvyn ser nu ut som på bilden nedan.
  Skapa en relation mellan Medaljer och Medaljvalör

 4. I Datavy i Power Pivot väljer du tabellen Medaljer. Bläddra till höger och markera kolumnen Lägg till kolumn. Skriv följande DAX-formel i formelfältet.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Funktionen RELATED returnerar ett värde från en annan tabell i datamodellen. Det går bara att sortera med kolumner i samma tabell så vi vill att Medaljvalör-värdena ska finnas i tabellen Medaljer. Med funktionen RELATED kan vi dra en Medaljvalör till tabellen Medaljer. Byt namn på kolumnen till Medaljvalör.

 5. Nu behöver vi ange hur Power View (och andra klientverktyg) ska sortera fältet Medalj. Välj kolumnen Medalj och välj sedan Start > Sortera och filtrera > Sortera efter kolumn. I fönstret som visas väljer du Medaljvalör som den kolumn du vill sortera Medalj efter, så som visas på bilden nedan.

  Fönstret Sortera efter kolumn

 6. Tillbaka i Excel återspeglas den nya sorteringsordningen automatiskt i kartvisualiseringen du skapade tidigare, så som visas på bilden nedan.

  Kartvisualiseringen sorterad så som du vill ha den

Filtrera visualiseringar med ett utsnitt

Nu när du har en kartvisualisering över olympiska evenemang vill du filtrera resultaten baserat på årstid. Det kan du göra enkelt med utsnitt.

 1. I Power View kan du dra Årstid från tabellen Medaljer i Power View-fält till rapportarbetsytan. En tabell skapas med fält för årstid. Tabellen kommer sannolikt att överlappa kartan. Om så är fallet ändrar du storlek på kartan och flyttar tabellen Årstid så att den är bredvid kartan.

 2. Välj tabellen Årstid och välj sedan DESIGN > Utsnitt > Utsnitt på menyfliksområdet. Kartan kan nu filtreras med utsnittet Årstid. Prova det nu. Klicka på Sommar och sedan på Vinter i utsnittet. Lägg märke till hur kartan omedelbart uppdateras så att den återspeglar det urval du gör.

 3. Om du vill rensa utsnittet se alla resultat klickar du på ikonen Rensa filter som visas ovanför utsnittstabellen. Den visas bara när du hovrar över visualiseringen. Ikonen Rensa filter ser ut som ett litet radergummi, så som visas på bilden nedan.
  Ikonen Rensa filter i Power View

Filtrera andra visualiseringar med hjälp av kartan

Utöver att använda utsnitt till att filtrera kartan kan du även använda kartan till att interaktivt filtrera andra tabeller som du inkluderar i rapporten.

 1. Dra Sport från tabellen Evenemang till rapportarbetsytan i Power View. En tabell med namnet Sport skapas. Dra också Antal medaljer från tabellen Medaljer till tabellen Sport. Rapporten ser nu ut som på bilden nedan.

  Lägga till tabellen Sport i Power View-rapporten

  Obs! Använd rutan Filter om det visas tomma värden i dina data som du vill ta bort. Som exempel kanske du vill ta bort tomma värden från Sport. Om rutan Filter är minimerad expanderar du Filter, väljer tabellen Sport, klickar på pilen bredvid Sport, väljer (Alla) för att markera alla och sedan (Tom) för att utesluta tomma värden från visualiseringen.

 2. När du klickar på cirkeldiagrammen i kartan filtreras visualiseringen av tabellen Sport baserat på ditt urval och eventuella utsnitt du har valt. Cirkeldiagram som inte är markerade är nedtonade liksom sektorer i samma cirkeldiagram som inte är markerade. Klicka t.ex. på Vinter i utsnittet Årstid, zooma sedan in och klicka på den orange delen av Finlands cirkeldiagram. Tabellen Sport justeras automatiskt och omedelbart. Finland har vunnit 95 silvermedaljer, 11 av dem i skidskytte, 18 i ishockey och så vidare. Resultatet visas på bilden nedan.

  Utsnitt, tabeller och kartor är interaktiva i Power View

Skapa ett interaktivt liggande stapeldiagram

Men vänta! Det finns mer. Det kan vara intressant att se fördelningen av medaljer i kartvisualiseringen baserat på visualiseringen av tabellen Sport. Istället för antal vill du att det ska visas som ett liggande stapeldiagram.

 1. Välj visualiseringen av tabellen Sport. Välj DESIGN > Växla visualisering > Liggande stapeldiagram > Grupperat liggande på menyfliksområdet. Sportvisualiseringen blir nu ett liggande stapeldiagram.

 2. Välj Sommar i utsnittet Årstid. Lägg märke till hur det liggande stapeldiagrammet Sport ändras för att visa de sporter som är en del av de olympiska sommarspelen.

 3. Klicka på stapeln bredvid Fäktning i det liggande stapeldiagrammet Sport. Observera att de andra staplarna i diagrammet tonas ned men är fortfarande synliga. Lägg även märke till att i visualiseringen Karta ändras cirkeldiagrammen så att endast medaljer som tilldelats för urvalet i det liggande stapeldiagrammet Sport visas. Länder eller regioner som inte har vunnit medaljer i fäktning är nedtonade. På bilden nedan visas hur Power View-rapporten ser ut.

  Flera visualiseringar är interaktiva i Power View

 4. Klicka på några av de andra staplarna i Sport och notera hur kartan och stapeldiagrammen omedelbart uppdateras i Power View baserat på ditt val.

Om du vill se de här visualiseringarna i ett videoklipp tittar du på följande:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa interaktiva cirkeldiagram

Du såg hur kartvisualiseringar kan innehålla cirkeldiagram men du kan också skapa interaktiva cirkeldiagram i Power View utanför kartor. I det här avsnittet får du lära dig att skapa interaktiva cirkeldiagram, granska nedåt i data inom varje cirkel och skapa sektorer. Nu sätter vi igång.

Skapa ett interaktivt cirkeldiagram

 1. Välj fliken Karta i Excel och klicka sedan på POWER VIEW > Infoga > Power View. En ny flik skapas. Byt namn på fliken till Cirkel.

 2. Välj År i tabellen Medaljer i Power View-fält. Power View summerar data, eftersom de är tal. Om du vill förhindra det klickar du på pilen bredvid År i området FÄLT och väljer Antal (unika), så som visas i bilden nedan.

  Välj Antal (unika) i Power View-fält

 3. Välj sedan Sport i Evenemang. En tabell skapas på rapportarbetsytan. Om du vill ändra visualiseringen till ett cirkeldiagram väljer du DESIGN > Växla visualisering > Andra Diagram > Cirkel. På bilden nedan visas ett cirkeldiagram.

  Oj, det var ett plottrigt cirkeldiagram.

 4. Det där cirkeldiagrammet är för plottrigt. Du bestämmer dig för att du vill filtrera resultaten till endast vintersporter. Klicka först på pilikonen i den minimerade rutan Filter. Rutan Filter expanderas. Klicka på VISA i rutan Filter så att alla filter du drar dit används på alla rapporter i vyn. Dra Årstid från tabellen Medaljer till rutan Filter. Välj Vinter i filtret Årstid, så som visas på bilden nedan.

  Det var bättre. Cirkeldiagram ska inte vara så plottriga.

 5. Liksom visualiseringen Karta är cirkeldiagrammet interaktivt. Hovra över valfri sektor i cirkeldiagrammet så visas information. Klicka på valfri sektor eller på valfri färg i förklaringen så markeras sporten. På bilden nedan har vi klickat på Skridskoåkning. Sportens förklaring och cirkeldiagramsektor är markerade medan alla övriga sektorer och förklaringar är nedtonade.

  Power View-cirkeldiagram är interaktiva - klicka bara på en förklaring

Om du vill ta bort markeringen klickar du en gång till på den valda sektorn eller i det tomma området i visualiseringen.

Det där är ett intressant cirkeldiagram som dessutom var lätt att skapa. I Power View kan du emellertid skapa ännu intressantare cirkeldiagram genom att visualisera flera nivåer av det inneboende djupet i hierarkier.

Skapa ett cirkeldiagram för nedåtgranskning med hierarkier

Nu ska vi skapa ett annat cirkeldiagram och använda en hierarki som du skapade i en tidigare självstudiekurs.

 1. I Power View-fält avmarkerar du Sport i tabellen Evenemang genom att klicka på det och sedan på SDE. SDE är den Sport/Gren/Evenemang-hierarki du skapade i en tidigare självstudiekurs.

 2. Cirkeldiagrammet verkar inte ha ändrats men dubbelklicka på sektorn Skidåkning i cirkeldiagrammet så granskar du nedåt till nästa nivå i hierarkin. Nu är cirkeldiagrammet baserat på de olika grenarna inom skidåkning. Observera att förklaringarna nu är för grenarna inom skidåkning, så som visas på bilden nedan.

  Power View-cirkeldiagram med hierarkier gör att du kan granska nedåt i data

  Lägg också märke till uppåtpilen som visas till vänster om filterikonen i det övre högra hörnet i visualiseringen. Klicka på pilen för att granska uppåt i hierarkin, vilket i det här fallet visar ett cirkeldiagram över sporter.

 3. Dubbelklicka på sektorn Backhoppning så granskar du nedåt ytterligare en nivå i hierarkin, Evenemang i det här fallet. Evenemangen för backhoppning visas och förklaringen visar att diagrammet Evenemang visas, vilket är den lägsta nivån i hierarkin.
  Dubbelklicka på Power View-cirkeldiagram för att dyka ned i hierarkiska data

 4. Om du vill återgå till högre nivåer i hierarkin, vilket även kallas för att granska uppåt, klickar du på uppåtpilen så som visas på bilden nedan. Uppåtpilen visas inte när den högsta nivån i hierarkin visas.
  Ikonen för uppåtgranskning i Power View

Använda sektorer till att visa ytterligare detaljer

Du kan visa ytterligare detaljer i cirkeldiagram.

 1. Dra Kön från tabellen Medaljer i Power View-fält till området SEKTORER. Varje sektor i ett cirkeldiagram återspeglar nu hur data är uppdelade efter kön. Hovra över en sektor i cirkeldiagrammet så visas information baserat på kön.

 2. Granska nedåt Skidåkning och sedan till Slalom. Hovra över den nedre sektorn i evenemanget Utförsåkning så ser du att damlagen har deltagit i evenemanget Utförsåkning vid 16 tillfällen, så som visas på bilden nedan.

  Hovra över Power View-cirkeldiagramsektorer för ytterligare information

Korsfiltrera liggande stapeldiagram med andra visualiseringar

Du kan använda många olika slags filter på cirkeldiagram. Du kan även använda andra visualiseringar till att filtrera cirkeldiagram med interaktion på alla diagram i vyn.

 1. Klicka på Power View-rapportarbetsytan utanför cirkeldiagrammet. I Power View-fält väljer du Befolkning i tabellen Befolkning och väljer sedan Land i tabellen Befolkning för att visa länder och regioner

 2. Låt oss filtrera vyn så att endast ett fåtal länder och regioner visas. Om du vill visa filterområdet kan du antingen välja FilterområdePOWER VIEW-menyfliksområdet eller så kan du klicka på filterikonen som visas när du hovrar över en visualisering nära det övre vänstra hörnet. Filterområdet på menyfliksområdet och filterikonen visas på bilden nedan.
  Filterikonen visas när du hovrar över en Power View-visualisering

 3. I Filter väljer du endast följande länder och regioner: Österrike, Kanada, Chile, Tjeckien, Frankrike och Tyskland.

 4. Låt oss förvandla det här till ett grupperat liggande stapeldiagram. På menyfliksområdet klickar du på DESIGN > Växla visualisering > Liggande stapeldiagram > Grupperat liggande stapeldiagram.

 5. Klicka på någon av staplarna i det liggande stapeldiagrammet. Lägg märke till hur data i diagrammet uppdateras baserat på ditt val och hur motsvarande information markeras. Klicka på Kanada i det liggande stapeldiagrammet. Rapporten ser nu ut som på bilden nedan.

  Dynamiska data i Power View-cirkeldiagramvisualiseringar

  Prova att klicka på andra urval och se hur cirkeldiagrammet ändras omedelbart baserat på ditt val.

 6. Du kan också granska nedåt i data på samma sätt som tidigare. Dubbelklicka på en av de två sektorerna för skidåkning i cirkeldiagrammet och dubbelklicka sedan på grenen Slalom. Cirkeldiagrammet visar nu alla evenemang inom slalomgrenen. Filtrering av resultaten genom att klicka på det liggande stapeldiagrammet fungerar på samma sätt på den här nivån i hierarkin. Klicka på Frankrike så filtreras evenemangsresultaten för Frankrike, så som visas på bilden nedan.

  Använda flera Power View-visualiseringar för häftiga och interaktiva rapporter

Du kan använda många olika typer av visualiseringar till att filtrera cirkeldiagram och i Power View är de alla interaktiva. När du publicerar rapporter på en Business Intelligence-webbplats på SharePoint förblir dina Power View-rapporter interaktiva för vem som helst som har behörighet att visa dem.

Skapa interaktiva liggande och stående stapeldiagram

Du såg hur liggande stapeldiagram kan användas till att filtrera andra visualiseringar, t.ex. cirkeldiagram. I det här avsnittet får du lära dig att skapa tilltalande liggande och stående stapeldiagram som också är interaktiva.

 1. Välj POWER VIEW > Infoga > Power View för att skapa en ny Power View-rapport. Byt namn på rapporten till Liggande och stående.

 2. Välj Antal medaljer i tabellen Medaljer och sedan NOC_LandRegion i tabellen Medaljer. Välj DESIGN > Växla visualisering > Stapeldiagram > Grupperat stående stapeldiagram på menyfliksområdet. Visualiseringen har för många poster så låt oss filtrera vyn så att endast länder eller regioner som har vunnit 200 eller fler medaljer visas. Det gör du genom att klicka på filterikonen och sedan ändra läge på filtret till Avancerat genom att klicka på högerpilen bredvid radergummit, så som visas på bilden nedan.

  Ikonen Avancerat filter i Power View

 3. För att göra diagrammet mer intressant drar du Medalj från tabellen Medaljer till visualiseringen.

 4. Inkludera sedan ett utsnitt. Klicka på rapportarbetsytan utanför diagrammet, välj Medalj i tabellen Medaljer och välj sedan DESIGN > Utsnitt på menyfliksområdet. Rapporten ser nu ut som bilden nedan.

  Stående stapeldiagram i Power View

 5. Det är intressant. Du tycker däremot att det skulle vara bättre med ett staplat stående stapeldiagram. Välj DESIGN > Växla visualisering > Stapeldiagram > Staplat stående. Det ser bättre ut och rapporten ser nu ut som bilden nedan.

  Staplat stående stapeldiagram i Power View

 6. Låt oss nu lägga till ett nytt utsnitt baserat på Årstid. Klicka på ett tomt område på rapportarbetsytan och välj sedan Årstid i tabellen Medaljer. Välj sedan Utsnitt på menyfliksområdet. När du klickar på Vinter ser du att det inte finns några poster. Det ser ut som att inget land har vunnit fler än 200 medaljer under de olympiska vinterspelen. Klicka på DIAGRAM i rutan Filter och ändra filtret Antal medaljer till minst 30 medaljer och nu ser du följande resultat.

  Filtrera staplade stående stapeldiagram i Power View

 7. Det här diagrammet är också interaktivt. Klicka på Silver i medaljförklaringen. Silvermedaljresultaten markeras och resten av resultaten i tabellen tonas ned, så som visas på bilden nedan.

  Stående stapeldiagram är interaktiva i Power View

 8. Trots att det här är ett stående stapeldiagram är det lätt att ändra det till ett liggande stapeldiagram. Välj DESIGN > Växla visualisering > Liggande stapeldiagram > Staplat liggande på menyfliksområdet. Samma diagram visas men vänt på sidan till ett liggande stapeldiagram, så som visas på bilden nedan. Det liggande stapeldiagrammet är interaktivt liksom alla andra typer av diagram.

  Det är enkelt att ändra Power View-visualiseringar

Det finns alla slags sätt att interagera med de här liggande och stående stapeldiagrammen. Utforska det på egen hand så att du själv får se det.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här självstudiekursen har du lärt dig hur du skapar interaktiva kart-, cirkel- och liggande och stående stapeldiagram med några få klick. Du lärde dig också hur hierarkier kan göra dina rapporter mer interaktiva och göra det möjligt för de som visar dina rapporter att engagera sig i rapporten och dess djup.

Du lärde dig även att placera flera visualiseringar i en rapport och hur de här visualiseringarna kan filtrera, interagera med och bygga på varandra.

I nästa självstudiekurs i den här serien får du skapa fler fantastiska Power View-rapporter, bl.a. rapporter som animeras och visar hur den olympiska informations ändras över tiden. De här rapporterna är ganska häftigt och lätta att skapa. Det är dessutom ännu roligare att se hur folk reagerar när de ser rapporterna du skapar.

Här är en länk till nästa självstudiekurs, så att du själv kan försöka skapa de här rapporterna:

Självstudiekurs 6 - Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Vilket av följande är sant när det gäller sorteringsordningen för värden i ett fält?

A: Om du vill ändra sorteringsordningen för ett fält måste du associera fältet med ett annat fält och sedan ta bort det ursprungliga fältet.

B: Du kan aldrig ändra sorteringsordningen för ett fält.

C: Om du vill sortera efter ett associerat fält måste det associerade fältet finnas i datamodellen.

D: Inget av ovanstående.

Fråga 2: Vilka funktioner tillhandahåller ett utsnitt?

A: Utsnitt kopierar data från ett fält till ett annat.

B: Utsnitt klipper data i två halvor och behåller hälften av alla data för sig själva.

C: Utsnitt filtrerar visualiseringar baserat på data i utsnittets fält.

D: Inget av ovanstående.

Fråga 3: Vilket av följande blir möjligt när du använder en hierarki i en rapportvisualisering?

A: Ingenting, det går inte att använda hierarkier i visualiseringar.

B: Du kan granska nedåt i hierarkinivåerna och visualiseringen ändras automatiskt till att återspegla den aktuella hierarkinivån.

C: Du kan granska nedåt i hierarkinivåerna men du kan inte granska uppåt.

D: Både B och C.

Fråga 4: Vilket av följande är rätt i rutan Filter?

A: Om ett fält dras till området DIAGRAM i rutan Filter filtreras alla rapporter i Power View-bladet.

B: Om ett fält dras till området VY i rutan Filter filtreras alla rapporter i Power View-bladet.

C: Samma fält måste dras till både områdena DIAGRAM och VY i rutan Filter för att filtrera alla visualiseringar i Power View-bladet.

D: Du kan inte dra fält till rutan Filter.

Testsvar

 1. Rätt svar: C

 2. Rätt svar: C

 3. Rätt svar: B

 4. Rätt svar: B

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×