Självstudiekurs: Optimera datamodellen för Power View-rapportering

Du skapade en datamodell i Självstudiekurs: Analysera data i en pivottabell med hjälp av en datamodell i Excel 2013 som sammanförde data i flera tabeller och från olika datakällor. Nu ska du förbättra datamodellen så att den kan utgöra grunden för avancerade Power View-rapporter.

 1. Öppna arbetsboken du skapade i Självstudiekurs: Analysera data i en pivottabell med hjälp av en datamodell i Excel 2013.

 2. Gå till Power Pivot > Hantera i Excel för att öppna Power Pivot-fönstret.

Om du inte ser fliken Power Pivot hittar du anvisningar i Starta Power Pivot-tilläggsprogrammet i Excel 2013.

Artikelinnehåll

Ange standardfält

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Ange tabellbeteende

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Skapa standardaggregeringar

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Lägga till beskrivningar

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Ange standardfält

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Power Pivot-fönstret

 1. Klicka på tabellfliken DimProduct.

 2. På fliken Avancerat > Standardfältuppsättning.

Standardfälten är de fält som läggs till i ett Power View-blad när du klickar på tabellnamnet i stället för att expandera tabellen och välja särskilda fält.

Obs!:  Dialogrutan visar en lista med alla fält i tabellen, även de fält som du har markerat som dolda för klientverktyg. Om du lägger till ett av de dolda fälten i standardfältuppsättningen visas det ändå inte i klientverktyg.

 1. Välj och lägg till dessa fält:

  • ProductName

  • Produktkategori

  • Product Subcategory

  • UnitCost

 2. Klicka på OK.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel. Ett meddelande visas om att Power View-rapporten behöver uppdatera data. Klicka på OK.

Obs!:  I resten av denna självstudiekurs måste du uppdatera data i Power View-bladen varje gång du ändrar datamodellen i Power Pivot .

 1. Klicka på det tomma bladet (markera inte den karta du la till i den andra självstudiekursen) och klicka på tabellnamnet DimProduct.

Power View lägger till en tabell med dessa fyra fält.

Mer information om varför du konfigurerar en standardfältuppsättning för Power View-rapporter.

Ange tabellbeteende

I Power Pivot-fönstret

 1. Gå tillbaka till Power Pivot-fönstret och tabellfliken DimProduct.

 2. Klicka på Tabellfunktioner.

 3. Klicka på ProductKey för Rad-ID.

Om du inte anger ett rad-ID kan du inte ange något av de andra värdena i denna dialogruta.

Obs!:  Dialogrutan visar en lista med alla fält i tabellen, inklusive ProductKey som du har markerat som dolt för klientverktyg. Om du anger ett av de dolda fälten som standardetikett visas det ändå inte i klientverktyg.

 1. Välj ProductName för Behåll unika rader.

 2. Välj ProductName för Standardetikett.

Det finns inga bilder i dessa data, så det går inte att ange en standardbild.

 1. Klicka på OK.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel och uppdatera data.

Lägg märke till att en liten kortliknande ikon visas bredvid ProductName i fältlistan och fältrutan. Detta visar att den är

 1. Välj den tabell du skapade med standardfälten i föregående avsnitt.

 2. På fliken Design klickar du på pilen under Tabell och klickar på Kort.

Du kan se att korten innehåller samma fält som tabellen, men de visas annorlunda. Lägg märke till att fältet som vi angav som standardetikett, Product Name, visas mer framträdande än texten i de andra fälten. Du kan även ändra hur den övriga texten visas i nästa steg.

 1. På fliken Design klickar du på pilen under Kortformat och klickar på Bildtext.

Nu är all text stor.

Mer information om varför du konfigurerar tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter.

Skapa standardaggregeringar

I Power Pivot-fönstret

 1. Klicka på fliken FactSales.

 2. Klicka på rutan under kolumnen UnitPrice i beräkningsområdet.

 3. På fliken Start klickar du på pilen bredvid Autosumma > Medelvärde.

 4. Då skapas ett beräknat fält som beräknar medelvärdet för en produkts enhetspris, baserat på beräkningens kontext – fältets placering i en visualisering.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel och uppdatera data.

 2. Expandera tabellen FactSales i fältlistan.

 3. Lägg märke till de olika ikonerna intill fälten. Intill fältet UnitPrice visas symbolen Sigma (Σ). Intill fältet Sum eller UnitPrice visas en liten miniräknarsymbol. Det är det beräknade fältet. Klicka på den tomma arbetsytan och välj sedan fälten UnitPrice och Sum of UnitPrice.

 4. De två värdena är desamma.

 5. I området Fält klickar du på pilen intill fältet UnitPrice. Lägg märke till de olika alternativen: Summa, Medelvärde osv. Klicka på Medelvärde.

 6. I området Fält klickar du på pilen intill fältet Sum of UnitPrice. Tänk på att du inte kan ändra aggregeringen eftersom du definierade aggregeringen för det här fältet i Power Pivot.

  Tips:  Kom ihåg det här när du utvecklar datamodellen: Power View kan göra många enkla beräkningar åt dig direkt med stor flexibilitet. Låt därför Power View hantera de enkla beräkningarna. Skapa de mer invecklade beräkningarna i modellen i Power Pivot .

Lägga till beskrivningar

Du kan lägga till beskrivningar för fält och tabeller i Power Pivot. De visas i Power View.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Power Pivot-fönstret

 1. I tabellen DimProduct markerar du kolumnen ProductName, högerklickar och klickar sedan på Beskrivning.

 2. Skriv in “Det här är vad vi kallar produkten” eller något annat du väljer själv.

 3. Högerklicka på tabellfliken Geography och klicka sedan på Beskrivning.

 4. Skriv in “Det här är platsen” eller något annat du väljer själv.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel och uppdatera data.

 2. Hovra över tabellnamnet Geography och fältet ProductName för att se de beskrivningar du har lagt till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×