Självstudiekurs: Optimera datamodellen för Power View-rapportering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har skapat en datamodell i självstudiekurs: importera Data till Excel och skapa en datamodell, samman data i flera tabeller och från olika datakällor. Nu kan du förbättra datamodellen så att det kan vara grund för avancerad Power View-rapporter.

 1. Öppna den arbetsbok som du skapade i självstudiekurs: importera Data till Excel och skapa en datamodell.

 2. Gå till Power Pivot > Hantera i Excel för att öppna Power Pivot-fönstret.

Om du inte ser fliken Power Pivot hittar du anvisningar i Starta Power Pivot-tilläggsprogrammet i Excel 2013.

Ange standardvärden

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Ange tabellbeteende

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Skapa standardaggregeringar

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Lägga till beskrivningar

I Power Pivot-fönstret

I Power View-bladet i Excel

Ange standardvärden

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Power Pivot-fönstret

 1. Klicka på tabellfliken DimProduct.

 2. På fliken Avancerat > Standardfältuppsättning.

Standardfälten är de fält som läggs till i ett Power View-blad när du klickar på tabellnamnet i stället för att expandera tabellen och välja särskilda fält.

Obs!:  Dialogrutan visar en lista med alla fält i tabellen, även de fält som du har markerat som dolda för klientverktyg. Om du lägger till ett av de dolda fälten i standardfältuppsättningen visas det ändå inte i klientverktyg.

 1. Välj och lägg till dessa fält:

  • ProductName

  • Produktkategori

  • Product Subcategory

  • UnitCost

 2. Klicka på OK.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel. Ett meddelande visas om att Power View-rapporten behöver uppdatera data. Klicka på OK.

Obs!:  I resten av denna självstudiekurs måste du uppdatera data i Power View-bladen varje gång du ändrar datamodellen i Power Pivot.

 1. Klicka på det tomma bladet (markera inte den karta du la till i den andra självstudiekursen) och klicka på tabellnamnet DimProduct.

Power View lägger till en tabell med dessa fyra fält.

Mer information om varför du konfigurerar en standardfältuppsättning för Power View-rapporter.

Ange tabellbeteende

I Power Pivot-fönstret

 1. Gå tillbaka till Power Pivot-fönstret och tabellfliken DimProduct.

 2. Klicka på Tabellfunktioner.

 3. Klicka på ProductKey för Rad-ID.

Om du inte anger ett rad-ID kan du inte ange något av de andra värdena i denna dialogruta.

Obs!:  Dialogrutan visar en lista med alla fält i tabellen, inklusive ProductKey som du har markerat som dolt för klientverktyg. Om du anger ett av de dolda fälten som standardetikett visas det ändå inte i klientverktyg.

 1. Välj ProductName för Behåll unika rader.

 2. Välj ProductName för Standardetikett.

Det finns inga bilder i dessa data, så det går inte att ange en standardbild.

 1. Klicka på OK.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel och uppdatera data.

Lägg märke till att en liten kortliknande ikon visas bredvid ProductName i fältlistan och fältrutan. Detta visar att den är

 1. Välj den tabell du skapade med standardfälten i föregående avsnitt.

 2. På fliken Design klickar du på pilen under Tabell och klickar på Kort.

Observera korten innehålla samma fält som tabellen, men de är placerade på olika sätt. Obs vi angav som standardetikett produktnamn, visas mer framträdande plats än texten i de övriga fälten. Du kan ändra hur andra texten visas i nästa steg.

 1. På fliken Design klickar du på pilen under Kortformat och klickar på Bildtext.

Nu är all text stor.

Mer information om varför du konfigurerar tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter.

Skapa standardaggregeringar

I Power Pivot-fönstret

 1. Klicka på fliken FactSales.

 2. Klicka på rutan under kolumnen UnitPrice i beräkningsområdet.

 3. På fliken Start klickar du på pilen bredvid Autosumma > Medelvärde.

 4. Då skapas ett beräknat fält som beräknar medelvärdet för en produkts enhetspris, baserat på beräkningens kontext – fältets placering i en visualisering.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel och uppdatera data.

 2. Expandera tabellen FactSales i fältlistan.

 3. Lägg märke till de olika ikonerna intill fälten. Intill fältet UnitPrice visas symbolen Sigma (Σ). Intill fältet Sum eller UnitPrice visas en liten miniräknarsymbol. Det är det beräknade fältet. Klicka på den tomma arbetsytan och välj sedan fälten UnitPrice och Sum of UnitPrice.

 4. De två värdena är desamma.

 5. I området Fält klickar du på pilen intill fältet UnitPrice. Lägg märke till de olika alternativen: Summa, Medelvärde osv. Klicka på Medelvärde.

 6. I området Fält klickar du på pilen intill fältet Sum of UnitPrice. Tänk på att du inte kan ändra aggregeringen eftersom du definierade aggregeringen för det här fältet i Power Pivot.

  Tips:  Kom ihåg det här när du utvecklar datamodellen: Power View kan göra många enkla beräkningar åt dig direkt med stor flexibilitet. Låt därför Power View hantera de enkla beräkningarna. Skapa de mer invecklade beräkningarna i modellen i Power Pivot.

Lägga till beskrivningar

Du kan lägga till beskrivningar för fält och tabeller i Power Pivot. De visas i Power View.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Power Pivot-fönstret

 1. I tabellen DimProduct markerar du kolumnen ProductName, högerklickar och klickar sedan på Beskrivning.

 2. Skriv in “Det här är vad vi kallar produkten” eller något annat du väljer själv.

 3. Högerklicka på tabellfliken Geography och klicka sedan på Beskrivning.

 4. Skriv in “Det här är platsen” eller något annat du väljer själv.

I Power View-bladet i Excel

 1. Gå tillbaka till Power View-bladet i Excel och uppdatera data.

 2. Hovra över tabellnamnet Geography och fältet ProductName för att se de beskrivningar du har lagt till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×