Självstudiekurs: Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Abstrakta:    I slutet av föregående självstudiekursen Skapa kartbaserade Power View-rapporter, Excel-arbetsboken med data från olika källor, en datamodell utifrån relationer upprätta med hjälp av Power Pivot och en kartbaserade Power View-rapport med några grundläggande Olympiska spelen information. I den här självstudiekursen utöka vi och optimera arbetsboken med mer data, intressant grafik och förbereda arbetsboken för att enkelt skapa fantastiska Power View-rapporter.

Obs!: I den här artikeln beskrivs datamodeller i Excel 2013. Samma datamodeller och Power Pivot-funktionerna i Excel 2013 gäller emellertid också för Excel 2016.

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Importera Internet-baserade bildlänkar till datamodellen

Använda Internet-data för att komplettera datamodellen

Dölja tabeller och fält för att göra det lättare att skapa rapporter

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot, och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

 6. Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 2

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

De här självstudiekurserna använda Excel 2013 med Power Pivot aktiverad. Mer information om Excel 2013 klickar du här. Råd om hur du aktiverar Power Pivot klickar du här.


Importera Internet-baserade bildlänkar till datamodellen

Mängden data växer ständigt och det gör även förväntningarna på att kunna visualisera den. Med ytterligare data medföljer olika perspektiv och möjligheterna att granska och fundera över hur data interagerar på olika sätt. Power Pivot Power View sammanför dina data, interna såväl som externa, och visualiserar informationen på roliga, intressanta sätt.

I det här avsnittet utökar du datamodellen till att inkludera bilder av flaggor för de regioner och länder som deltar i de olympiska spelen och lägger sedan till bilder som representerar tävlingsgrenarna i de olympiska spelen.

Lägga till flaggbilder i datamodellen

Bilder förstärker Power View-rapporternas visuella effekt. I följande steg lägger du till två bildkategorier, en bild för varje gren och en bild för varje lands- eller regionsflagga.

Du har två tabeller som är goda kandidater för integrering av den här information: Tabellen Gren för grenbilderna och tabellen Värdar för flaggor. Intressant är att du använder bilder på Internet med en länk till varje bild. På så sätt kan bilden återges för alla som visar en rapport, oavsett var de befinner sig.

 1. Efter att ha sökt på Internet hittar du en bra källa med flaggbilder för varje land och region: Webbplatsen CIA.gov World Factbook. När du t.ex. klickar på följande länk visas en bild av Frankrikes flagga.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  När du undersöker närmre och hittar andra flaggbild-URL:er på webbplatsen ser du att URL:erna har ett konsekvent format och att den enda variabeln är lands- och regionskoden på två bokstäver. Så om du känner till varje lands- och regionskoden på två bokstäver kan du bara infoga tvåbokstavskoden i varje URL och på så sätt erhålla en länk till varje flagga. Det är ett plus och när du tittar närmre på dina data ser du att tabellen Värdar innehåller tvåbokstavskoder för varje land och region. Bra!

 2. Du behöver för att skapa ett nytt fält i tabellen värdar att lagra flaggan URL: er. I en tidigare självstudiekurs DAX för att sammanfoga två fält och vi ska göra samma för flaggan URL: er. Markera den tomma kolumnen med rubrik Lägg till kolumn i tabellen värdar i Power Pivot. I formelfältet skriver du följande DAX-formel (eller du kan kopiera och klistra in den i kolumnen formel). Det verkar lång, men delen av det är den URL som vi vill använda från CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  i DAX funktionen du gjort några saker i en rad. Första DAX-funktionen ersätter befintlig text i en viss textsträng, så att med hjälp av funktionen ersätts en del av den URL som refererar till Frankrikes flagga (fr) med två bokstäver koden för varje land eller din region. Hur många 82 anger för funktionen Ersätt ska börja 82 ersättningstecknen i strängen. 2 som talar om för följande ERSÄTTA hur många tecken som ska ersätta. I nästa steg ska du kanske lade märke till att URL-Adressen är skiftlägeskänsliga (du testat det först naturligtvis) och vår två bokstäver koderna är versaler, så vi hade att konvertera dem till gemener som vi har infogats dem i URL: en med hjälp av funktionen DAX längst ned.

 3. Byt namn på kolumnen flagg-URL:er till FlaggURL. Power Pivot-fönstret ser nu ut som på bilden nedan.

  Använda Power Pivot och DAX för att skapa ett URL-fält

 4. Gå tillbaka till Excel och välj en pivottabell i Blad1. I Pivottabell-fält väljer du ALLA. Du ser att fältet FlaggURL som du lagt till är tillgängligt, så som visas på bilden nedan.
  FlaggURL läggs till i tabellen Värdar

  Meddelanden: I vissa fall matchar inte alfa-2-kod som används av webbplatsen CIA.gov världen Factbook officiella ISO 3166-1 alfa-2-kod som anges i tabellen värdar , vilket betyder att vissa flaggor inte visas korrekt. Du kan åtgärda som och få höger flagga URL-adresser, genom att göra följande ändringar direkt i tabellen värdar i Excel, för varje påverkade post. Bra är den Power Pivot automatiskt identifierar de ändringar du gör i Excel och ska beräknas DAX-formel:

  • Ändra AT till AU

Lägga till sportpiktogram i datamodellen

Power View-rapporter är mer intressanta när bilderna associeras med olympiska evenemang. I det här avsnittet lägger du till bilder i tabellen Grenar.

 1. När du söker på Internet kan hitta du Wikimedia Commons har bra piktogram för varje Olympiska gren skickats av Parutakupiu. Länken nedan visar många bilder från Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Däremot upptäcker du när du tittar på de enskilda bilderna att den gemensamma URL-strukturen inte lämpar sig för att automatiskt skapa länkar till bilderna med DAX. Du vill veta hur många grenar det finns i datamodellen för att bedöma om du ska skriva in länkarna manuellt. I Power Pivot väljer du tabellen Grenar och tittar längst ned i Power Pivot-fönstret. Där kan du se att antalet poster är 69, så som visas på bilden nedan.
  PowerPivot visar antalet poster

  Du bestämmer dig för att 69 poster inte är för många för att kopiera och klistra in manuellt, särskilt eftersom resultatet blir så tilltalande när du skapar rapporter.

 3. Du behöver en ny kolumn i tabellen Grenar där du lägger till piktogram-URL:erna. Det leder till en intressant utmaning: Tabellen Grenar lades till i datamodellen genom import av en Access-databas. Därför visas tabellen Grenar endast i Power Pivot, och inte i Excel. I Power Pivot kan du däremot inte direkt skriva in data i enskilda poster, även kallade rader. Vi kommer till rätta med det här genom att skapa en ny tabell baserad på informationen i tabellen Grenar, lägga till den nya tabellen i datamodellen och skapa en relation.

 4. I Power Pivot kopierar du de tre kolumnerna i tabellen Grenar. Du kan välja dem genom att hovra över kolumnen Gren och sedan dra tvärsöver till kolumnen SportID, så som visas i bilden nedan. Klicka slutligen på Start > Urklipp > Kopiera.

  Kopiera fält i PowerPivot

 5. I Excel skapar du ett nytt kalkylblad och klistrar in kopierade data. Formatera inklistrade data som en tabell på samma sätt som i tidigare självstudiekurser i den här serien, ange den översta raden som etiketter och namnge tabellen DiscImage. Namnge också kalkylbladet DiscImage.

Obs!: En arbetsbok med alla manuell inmatning klar är kallas DiscImage_table.xlsx, ett av de filer du har hämtat i första självstudiekurs i den här serien. Om du vill göra det enklare, kan du hämta den genom att klicka på här. Läs i nästa steg som du kan använda till liknande situationer med dina egna data.

 1. I kolumnen bredvid SportID skriver du DiscImage på första raden. I Excel utökas tabellen automatiskt för att inkludera raden. Kalkylbladet DiscImage ser ut som på bilden nedan.

  Utöka en tabell i Excel

 2. Ange URL:erna för varje gren, baserat på piktogrammen från Wikimedia Commons. Om du hämtade arbetsboken där de redan är inmatade kan du kopiera och klistra in dem i den kolumnen.

 3. I Excel väljer du Power Pivot > Tabeller > Lägg till i datamodell för att lägga till den tabell du skapade i datamodellen.

 4. I Power Pivot skapar du en relation i diagramvyn genom att dra fältet GrenID från tabellen Grenar till fältet GrenID i tabellen DiscImage.

Konfigurera datakategorin för korrekt visning av bilder

För korrekt visning av bilderna i Power View-rapporter måste du ange Bild-URL som datakategori. Power Pivot Försöker fastställa vilken typ av data du har i datamodellen, varvid den lägger till termen (förslag) efter den automatiskt valda kategorin, men det är alltid bra att vara säker. Låt oss bekräfta det.

 1. I Power Pivot väljer du tabellen DiscImage och väljer sedan kolumnen DiscImage.

 2. På menyfliksområdet väljer du Avancerat > Rapportegenskaper > Datakategori och väljer sedan Bild-URL, så som visas på bilden nedan. Excel försöker identifiera datakategorin och markerar den valda datakategorin som (förslag).

  Konfigurera datakategori i Power Pivot

Datamodellen innehåller nu URL:er för piktogram som kan associeras med varje gren och datakategorin är korrekt angiven till Bild-URL.

Använda Internet-data för att komplettera datamodellen

Många webbplatser på Internet erbjuder data som kan användas i rapporter om du finner dessa data tillförlitliga och användbara. I det här avsnittet lägger du till befolkningsdata i datamodellen.

Lägga till befolkningsinformation i datamodellen

Om du vill kunna skapa rapporter som innehåller befolkningsdata behöver du hitta och sedan inkludera befolkningsdata i datamodellen. En bra källa för sådan information är databanken Worldbank.org. Efter att ha besökt webbplatsen hittar du följande sida där du kan välja och hämta alla sorters lands- och regionsdata.

http://databank.worldbank.org/data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Det finns många alternativ för hämtning av data från Worldbank.org och du kan skapa alla möjliga intressanta rapporter som resultat. Nu är du mest intresserad av befolkningsdata för länderna och regionerna i datamodellen. I följande steg ska du hämta en tabell med befolkningsdata och lägga till den i datamodellen.

Obs!: Webbplatser ändra ibland så layout på Worldbank.org vara lite annorlunda än vad som beskrivs nedan. Alternativt kan du hämta en Excel-arbetsbok med namnet Population.xlsx som redan innehåller data Worldbank.org, som har skapats med hjälp av följande steg genom att klicka på här.

 1. Navigera till webbplatsen worldbank.org med ovanstående länk.

 2. Klicka på Markera alla. i mitten på sidan under land

 3. Under SERIES söker du efter och väljer Population, total. På bilden nedan visas sökningen med en pil som pekar på sökrutan.

  Välja datauppsättningar från worldbank.org

 4. Under TIME väljer du 2008 (det är några år sedan men det överensstämmer med de data för de olympiska spelen som används i de här självstudiekurserna)

 5. När du har gjort de här valen klickar du på knappen DOWNLOAD och väljer sedan Excel som filtyp. Namnet på arbetsboken som hämtats är inte särskilt lättläst. Byt namn på arbetsboken till Befolkning.xls och spara den på en plats där du kommer åt den i kommande steg.

Nu är du redo att importera data i datamodellen.

 1. I Excel-arbetsboken som innehåller data för de olympiska spelen data infogar du ett nytt kalkylblad och namnger det Befolkning.

 2. Bläddra till den hämtade arbetsboken Befolkning.xls, öppna den och kopiera data. Kom ihåg att du kan alltid trycka på Ctrl + A i en cell i den valda datauppsättningen så markeras alla angränsande data. Klistra in data i cell A1 i kalkylbladet Befolkning i arbetsboken Olympics.

 3. I arbetsboken Olympics formaterar du de data du just klistrat in som en tabell och namnger tabellen Befolkning. Markera valfri cell i datauppsättningen, t.ex. cell A1, och tryck på Ctrl + A för att markera alla angränsande data och tryck sedan på Ctrl + T för att formatera markerade data som en tabell. Eftersom data har rubriker väljer du Tabellen har rubriker i fönstret Skapa tabell, så som visas här.

  Fönstret Skapa tabell

  Formatering av data som en tabell har många fördelar. Du kan ge tabellen ett namn som gör den lätt att identifiera. Du kan också skapa relationer mellan tabeller, vilket möjliggör utforskning och analys i pivottabeller, Power Pivot och Power View.

 4. I den TABELLVERKTYG > DESIGN med TABB-tangenten, leta reda på fältet Tabellnamn och skriv populationen om du vill ge tabellen ett namn. Populationsdata finns i en kolumn som heter 2008. Om du vill behålla saker raka att byta namn på 2008-kolumnen i tabellen populationen till populationen. Arbetsboken är nu ser ut som på skärmen nedan.

  Befolkningsdata i Excel

  Meddelanden: I vissa fall, Landskod används av Worldbank.org webbplats inte stämmer överens med officiell ISO 3166-1 alfa-3-kod som anges i tabellen medaljer , vilket innebär att vissa länder inte visa populationsdata. Du kan åtgärda som genom att göra följande ändringar direkt i populationen tabellen i Excel, för varje påverkade post. Bra är den Power Pivot identifieras automatiskt de ändringar du gör i Excel:

  • Ändra NLD till NED

  • Ändra CHE till SUI

 5. I Excel kan du lägga till tabellen i datamodellen genom att välja Power Pivot > Tabeller > Lägg till i datamodell, så som visas på bilden nedan.

  Lägga till nya data i datamodellen

 6. Nu är det dags att skapa en relation. Vi har noterat att lands- och regionskoderna i Befolkning är samma tresiffriga kod som finns i fältet NOC_LandRegion i Medaljer. Bra, vi kan enkelt skapa en relation mellan de här två tabellerna. I diagramvyn i Power Pivot drar du tabellen Befolkning så att den ligger bredvid tabellen Medaljer. Dra fältet NOC_LandRegion i tabellen Medaljer till fältet Lands- och regionskod i tabellen Befolkning. En relation skapas, så som visas på bilden nedan.

  Skapa en relation mellan tabeller

Det var inte så svårt. Datamodellen innehåller nu länkar till flaggor, länkar till bilder för grenarna (vi kallade dem för piktogram tidigare) samt nya tabeller med befolkningsinformation. Vi har alla sorters data tillgängliga och är nästan redo att skapa några tilltalande visualiseringar att inkludera i rapporter.

Först ska vi dock göra det lättare att skapa rapporter genom att dölja några tabeller och fält som inte används i våra rapporter.

Dölja tabeller och fält för att göra det lättare att skapa rapporter

Du kanske har lagt märke till hur många fält det finns i tabellen Medaljer. En hel del, däribland många som du inte kommer att använda till att skapa rapporter. I det här avsnittet får du lära dig att dölja några av de här fälten så att du kan effektivisera processen att skapa rapporter i Power View.

Om du vill se det själv väljer du Power View-bladet i Excel. På bilden nedan visas listan över tabeller i Power View-fält. Det är en lång lista över tabeller att välja bland och många tabeller innehåller fält som aldrig kommer att användas i dina rapporter.

För många tabeller i Excel-arbetsboken

Underliggande data är fortfarande viktiga men listan över tabeller och fält är för lång och kanske smått överväldigande. Du kan dölja tabeller och fält från klientverktyg, som pivottabeller och Power View, utan att ta bort underliggande data från datamodellen.

I följande steg döljer du några av tabellerna och fälten med Power Pivot. Om du behöver använda tabeller eller fält du har dolt till att generera rapporter kan du alltid gå tillbaka till Power Pivot och visa dem.

Obs!: När du döljer en kolumn eller ett fält kommer du inte att kunna skapa rapporter eller filter baserade på de dolda tabellerna eller fälten.

Dölja tabeller med hjälp av Power Pivot

 1. I Power Pivot väljer du Start > Visa > Datavy för att säkerställa att datavyn är vald istället för diagramvyn.

 2. Låt oss dölja följande tabeller som du inte tror att du behöver för att skapa rapporter: S_Lag och K_Lag. Du lägger märke till ett fåtal tabeller där endast ett fält är användbart. Senare i den här självstudiekursen hittar du en lösning även för dem.

 3. Högerklicka på fliken K_Lag längst ned i fönstret och välj Dölj från klientverktyg. På bilden nedan visas den meny som visas när du högerklickar på fliken för en dold tabell i Power Pivot.

  Dölja tabeller från Excel-klientverktyg

 4. Dölj också den andra tabellen S_Lag. Observera att flikarna för dolda tabeller är nedtonade, så som visas på bilden nedan.

  Flikar för dolda tabeller är nedtonade i Power Pivot

Dölja fält med Power Pivot

Det finns också några fält som inte är användbara för att skapa rapporter. Underliggande data kan vara viktiga, men genom att dölja fälten från klientverktyg, som pivottabeller och Power View, blir navigeringen och valet av de fält som ska inkluderas i rapporter tydligare.

I följande steg döljer vi en samling fält från olika tabeller som du inte kommer att behöva i rapporter.

 1. I Power Pivot klickar du på fliken Medaljer. Högerklicka på kolumnen Årgång och klicka sedan på Dölj från klientverktyg, så som visas på bilden nedan.

  högerklicka för att dölja tabellfält från Excel-klientverktyg

  Observera att kolumnen blir grå på samma sätt som flikarna för dolda tabeller är grå.

 2. På fliken Medaljer döljer du följande fält från klientverktyg: Evenemang_kön och MedaljNyckel.

 3. På fliken Evenemang döljer du följande fält från klientverktyg: EvenemangsID och SportID.

 4. På fliken Sport döljer du SportID.

Nu när vi tittar på Power View-bladet och Power View-fält ser det ut som på bilden nedan. Det här är mer hanterbart.

Färre tabeller i klientverktyg gör det lättare att skapa rapporter

Dölja tabeller och kolumner från klientverktyg gör det lättare att skapa rapporter. Du kan dölja så få eller så många tabeller eller kolumner som du vill. Du kan också alltid visa dem senare om det behövs.

Nu när datamodellen är komplett kan du experimentera med data. I nästa självstudiekurs skapar du alla slags sorters intressanta och tilltalande visualiseringar med data för de olympiska spelen och den datamodell du har skapat.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här självstudiekursen har du lärt dig hur du importerar Internet-baserade data i en datamodell. Det finns stora mängder data tillgängliga på Internet och att veta hur du hittar och inkluderar dem i dina rapporter är ett fantastiskt verktyg i din uppsättning rapportkunskaper.

Du har också lärt dig att inkludera bilder i datamodellen och hur du skapar DAX-formler för att underlätta processen att lägga in URL:er i datamixen för användning i rapporter. Du har lärt dig att dölja tabeller och fält, vilket är praktiskt när du behöver skapa rapporter och vill ha det mindre rörigt med dolda tabeller och fält som sannolikt inte kommer att användas. Dölja tabeller och fält är särskilt användbart när andra personer ska skapa rapporter från data du tillhandahåller.

I nästa självstudiekurs i den här serien börjar du skapa fantastiska Power View-rapporter. Det är roligt, interaktivt och du får utlopp för din kreativitet och fantasi. Bara inom Olympics-datuppsättningen är det antal och de olika typerna av rapporter du kan skapa nära nog gränslöst.

Låter det roligt? Här är en länk till nästa självstudiekurs, så att du själv kan försöka skapa de här rapporterna:

Självstudiekurs 5: Skapa fantastiska Power View-rapporter - del 1

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Vilken av följande metoder är ett giltigt sätt att inkludera Internet-data i datamodellen?

A: Kopiera och klistra in informationen som oformaterad text i Excel. På så sätt inkluderas den automatiskt.

B: Kopiera och klistra in informationen i Excel, formatera det som en tabell och sedan välja Power Pivot > Tabeller > Lägg till i datamodell.

C: Skapa en DAX-formel i Power Pivot som fyller en ny kolumn med URL:er som pekar på Internet-dataresurser.

D: Både B och C.

Fråga 2: Vilket av följande är sant när det gäller formatering av data som en tabell i Excel?

A: Du kan ge tabellen ett namn som gör den lättare att identifiera.

B: Du kan lägga till en tabell i datamodellen.

C: Du kan skapa relationer mellan tabeller och därigenom utforska och analysera data i pivottabeller, Power Pivot och Power View.

D: Allt ovanstående.

Fråga 3: Vilka av följande är sant när det gäller dolda tabeller i Power Pivot?

A: När en tabell döljs i Power Pivot raderas data från datamodellen.

B: När en tabell döljs i Power Pivot visas den inte i klientverktyg och därmed hindras du från att skapa rapporter som använder den tabellens fält för filtrering.

C: När en tabell döljs i Power Pivot påverkas inte klientverktyg.

D: Det går inte att dölja tabeller i Power Pivot. Det går bara att dölja fält.

Fråga 4: Sant eller Falskt: När du döljer ett fält i Power Pivot kan du varken visa eller komma åt det längre, inte ens från Power Pivot.

A: SANT

B: FALSKT

Testsvar

 1. Rätt svar: D

 2. Rätt svar: D

 3. Rätt svar: B

 4. Rätt svar: B

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders