Självstudiekurs för Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nybörjare i Visio? Den här självstudiekursen hjälper dig att komma igång med Visio. Vi ska gå igenom startdiagram som ger dig en uppfattning om hur diagram ut. Sedan ska vi gå igenom de fyra grundläggande steg att skapa en egen diagram.

Starta Visio

Klicka på Start, Skriv Visio och klicka sedan på ikonen Visio för att öppna programmet. (Om Visio redan är öppen, klickar du på Arkiv > Nytt.)

Titta på startdiagram

Innan du gräva och börja göra saker själv vi visar dig några startdiagram som Visio har gjort åt dig. På så sätt kan du få en uppfattning om vad diagram utseende och känsla som i programmet.

 1. Klicka på kategorier.

  Kategorier-länk

 2. Klicka på Flödesschema.

  Miniatyrbild för flödesschemakategori

 3. Nu ta hänsyn till det här steget: Klicka på miniatyrbilden Enkelt flödesschema.

  Enkelt flödesschema-miniatyr

 4. Nu ska vi förklarar vad den här dialogrutan handlar om.

  Enkelt flödesschema-miniatyrer i Visio: 1 tom mall 3 startdiagram

  Du väljer den tomma mallen när du har några upplevelse med Visio (som när du har gjort några Övning diagram). Men om du inte har någon erfarenhet kan du välja något av de andra tre startdiagram.

 5. Dubbelklicka på en miniatyr starter diagram.

 6. Det här är ett diagram som starter. Visio innehåller många startdiagram att ge dig saker och ting. Du kan anpassa det här starter diagrammet genom att skriva egen text att lägga till egna former och så vidare. Dessutom kan ta en titt på tips och trick. Dessa kan du arbeta med diagrammet.

 7. Nu ska vi öppna en annan starter diagrammet. Klicka på Arkiv > Ny > kategorier > nätverk.

 8. Enkelklicka miniatyrbilden Enkelt nätverk.

  Enkelt nätverk-miniatyr

 9. Dubbelklicka på en av två starter diagram miniatyrer.

  Det här är ett exempel på vad du kan göra med Visio. På din egen, gå till Arkiv > Ny > kategorier och utforska de olika startdiagram i Visio. Inte alla diagram har dem, men många av vanligaste gör.

Tre grunderna i Visio

OK, nu om du vill gå och arbeta med ett diagram. Det finns många olika typer av Visio-diagram, inklusive organisationsscheman, nätverksdiagram, arbetsflöden och Start- eller office-abonnemang som du såg från ovanstående. Men använda samma tre grundläggande steg för att skapa nästan alla:

 1. Öppna en tom mall.

 2. Dra former och koppla ihop dem tillsammans.

 3. Lägg till text i formerna.

I följande steg ska du använda de här tre grundläggande funktioner för att göra ett enkelt flödesschema.

Steg 1: Öppna en tom mall

I Visio är en tom mall ofta du börjar med. Du behöver inte starta med en tom, du kan välja ett starter diagram och ändra den. Men ibland vill du skapa helt från början.

 1. Klicka på Arkiv > Ny > kategorier > Flödesschema.

 2. Klicka en gång på Enkelt flödesschema och dubbelklicka sedan på alternativet tom:

  Tom miniatyr

 3. Vad du har nu är en tom flödesschema som är du redo för åtgärden. Skärmen ser liknar följande bild.

  Tom sida för ritning av flödesschema

 4. Det finns tre huvudområden i Visio: menyfliksområdet, fönstret former och själva sidan.

  Menyflikar högst upp, fönstret Former till vänster, Sida till höger

  Menyfliken innehåller alla flikar i Visio. Exempelvis ändra textstorleken, växla till olika ritverktygen, etc är här.

  Fönstret former innehåller stenciler och former. Mer information om dessa senare.

  Själva sidan är var du sparar former, ansluta dem och så vidare.

  Tips: Om skärmen ser inte ut som de ovan, prova en eller flera av följande:

  • Om du inte kan se hela menyfliksområdet, dubbelklickar du på fliken Start för överst.

  • Om du inte kan se fönstret former, klickar du på expanderingsikonen pilen Expandera former-pil om du vill förstora fönstret former.

  • Stäng andra fönster och windows som kan vara öppen.

  • Maximera eller ändra storlek på Visio-fönstret om du vill göra den större på skärmen.

  • Klicka på Anpassa till fönsterVisa-menyn.

Steg 2: Dra och koppla ihop former

Om du vill skapa ett diagram, dra former från fönstret former till start. Du har lagt till figurer och ansluta dem. Det finns flera sätt att koppla ihop former, men nu vi visar hur du använder funktionen Koppla ihop automatiskt-pilar. Du ser detta är en liten stund.

 1. Dra formen Start/slut till ritningssidan och släpp sedan musknappen.

  Markör som drar en start/slut-form på sidan

 2. Håll pekaren över formen så att den blå pilen för funktionen Koppla ihop automatiskt visas.

  Markör är placerad över en form, blå pilar visas

 3. Flytta pekaren ovanpå den blå pilen som pekar mot den plats där du vill placera den andra formen.

  Markör som klickar på blå Koppla ihop automatiskt-pil

 4. Klicka på den fyrkantiga formen Process på verktygsfältet mini.

  Formateringsverktygsfält för Koppla ihop automatiskt med olika alternativ

  Formen Process läggs till i diagrammet och kopplas automatiskt till formen Start/slut.

 5. Lägg till former så här tills du har ungefär fyra eller fem på sidan.

  Tips: 

  • Du kan dra form från fönstret former och släpp den på en blå pil om den form som du vill lägga till inte finns med i formateringsverktygsfältet. Som passar bäst – släpper den form ovanpå den blå pilen för koppla ihop automatiskt . Den nya formen är ansluten till den första formen som om du hade klickat i formateringsverktygsfältet.

  • Du kan också använda pilarna för funktionen Koppla ihop automatiskt för att koppla ihop två former som redan finns i ritningen. Dra en pil från den ena formen och släpp den på den andra, så visas en pil mellan formerna.

Steg 3: Lägg till text i formerna

 1. Klicka på formen och börja skriva. Du behöver inte dubbelklicka för att lägga till text i en form. När du skriver läggs texten till i den form som är markerad.

  Markera en form och börja skriva

 2. När du har skrivit klart klickar du i ett tomt område på ritningssidan eller trycker på ESC.

Du kan lägga till text i praktiskt taget vilket objekt som helst – även i kopplingar – genom att markera objektet och börja skriva.

Det finns mer information kan du göra i Visio. Experimentera med former, kopplingar och text. Sedan gå vidare till följande när du är klar.

Lägga till text på sidan

 1. Klicka på fliken Start och klicka sedan på verktyget Text.

  Textverktyg

 2. Klicka på en tom del av sidan.

  En textruta visas.

 3. Skriv den text som du vill lägga till på sidan.

  Lägga till text på en sida

 4. Tryck på ESC.

 5. Klicka på Pekverktyg om du vill sluta använda verktyget Text på fliken Start.

Textrutan har nu samma egenskaper som andra former. Du kan markera den och skriva om du vill ändra texten, du kan dra den till en annan del av sidan och du kan formatera texten med hjälp av grupperna Tecken och Stycke på fliken Start.

Mer information om hur du arbetar med text finns i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text i former och Lägga till text på en sida.

Infoga en bakgrund i en ritning

 1. Klicka på Design och sedan på Bakgrunder.

 2. Klicka på en bakgrund.

  Diagrammet får en ny bakgrund och en ny bakgrundssida namnet Vbakgrund-1. Den här sidan som du ser i flikarna längs ned i diagramområdet.

  Fliken Bakgrund i Visio

Lägga till en kantlinje eller rubrik

 1. Klicka på Design > Kantlinjer och rubriker och sedan på önskad rubrikstil.

 2. Klicka på önskad rubrikstil.

  Rubriken och kantlinjerna visas på bakgrundssidan.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

 4. Klicka på rubriktexten.

  Hela kantlinjen markeras men rubriktexten ändras när du börjar skriva.

 5. Skriv önskad rubrik och sedan trycker du på ESC.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klicka sedan på den text du vill ändra och börjar skriva. Du kanske måste klicka på mer än en gång för att få den markerade texten.

 7. Klicka på sida 1 i det nedre högra hörnet av sidan genom att gå tillbaka till ritningen.

Använda ett tema i diagrammet eller ritningen

 1. Placera muspekaren över olika teman på fliken Design.

  Varje tema som du håller muspekaren över används tillfälligt i Visio.

  Temagalleri i Visio

 2. Klicka på Mer Knappen Mer om du vill se fler tillgängliga teman.

 3. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

Spara ett diagram

Om diagrammet har sparats tidigare klickar du på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Spara med Verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du vill spara diagrammet på en annan plats eller under ett annat namn använder du Spara som:

Spara diagrammet på en annan plats

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara som klickar du på den plats där du vill spara diagrammet.

  Det kan till exempel vara på din dator, online eller på OneDrive. Klicka sedan på den mapp där du vill spara det eller klicka på Bläddra för att bläddra till önskad mapp.

 3. Om du vill kan du byta namn på diagrammet i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

 4. Klicka på Spara.

Spara som bildfil, PDF-fil eller i något annat format

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara som klickar du på den plats där du vill spara diagrammet.

 3. Öppna den nedrullningsbara listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 4. Klicka på önskat format. Här är några exempel på format:

  • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

  • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

  • PDF- eller XPS-fil   

  • AutoCAD-ritning    i DWG- eller DXF-format.

Skriva ut ett diagram eller en ritning

Det är lika enkelt att skriva ut diagram och ritningar i Visio som i andra Office-program.

Skriva ut ett diagram eller en ritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut i marginallisten.

 3. Välj skrivare och andra inställningar och klicka sedan på Skriv ut.

Nästa steg efter grunderna

När du är klar med grunderna kan du gå vidare med följande artiklar:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×